неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро експертите съветват

Роля на листното торене при пролетни култури

Приложение на листни и коренови биостимулатори при пролетници:

Биостимулаторите на Тимак Агро не са обикновени листни торове, представляват микс от макро- и микроелементи и съдържат редица биологично активни субстанции. Благодарение на добавените патенти, те стимулират физиологичните процеси и кореновата система на растенията за по-ефективно и целесъобразно постъпване на хранителните вещества.

Двете гами листни и коренови биостимулатори на Тимак Агро Fertiactyl и Fertileader, са предназначени да подобрят фитосанитарния статус на културите и да повишат устойчивостта им на неблагоприятни климатични условия и фитопатогени.

Комбинацията от активни съставки – фитохормони, хуминови и фулвинови киселини, аминокиселини, макро- и микроелементи, ги прави икономически по-изгодни.

 Биостимулаторите не са панацея, те трябва да стабилизират фитосанитарния статус на културите, за да бъдат по-устойчиви на неблагоприятните фактори – климатични промени, фитопатогени и на конкуренцията на дивата растителност в агроценозата.

Вече няколко поредни години, Тимак Агро България изпитва коренови и листни биостимулатори на опитно поле в АУ Пловдив. Целта е да споделим натрупания опит в годините с вас, земеделските производители. На това поле изпитваме разнообразни варианти на извънкореново листно подхранване на царевица и слънчоглед, като идентифицираме употребата на конкретни биостимулатори в отделните фенофази на културите и в различни дози. Това е от изключителна важност за оптимизиране разходите на декар, както и за да приложим активните съставки на продуктите, когато културата е най-отзивчива.

Тази година, опитите при царевица и слънчоглед, предстоят – ще бъдат извършени ранни вегетационни внасяния с коренови и на по-късен етап, с листни биостимулатори в различните фенофази.

Биостимулаторите имат антистрес ефект в критичните фази от развитието:

Сеитбата слънчогледа предхожда тази на царевицата и е важно да се подчертае, че тази култура предпочита по-скоро фосфоро-калиево торене, отколкото обилно азотно торене. Проблемните моменти са основно два – усвояването на бора и на молибдена по време на вегетацията на културата.

Слънчогледът минава през 2 основни  фази: вегетативна и репродуктивна (след поява на зачатъци на бутоните): много често репродуктивната фаза съвпада с по-кратки или по-продължителни засушавания, при които се осъществява и по-интензивният растеж на културата.

 • при сухи условия борът е неподвижен, ето защо има нужда от борно подхранване.
 • при по-кисели почви (под pH5,5-6) – от подаване на молибден.

Симптомите за недостиг на молибден са:

 • изоставане в растежа и развитието,
 • недобро вкореняване на растенията,
 • силно изразена хлороза на листата (горните листа са нетипично извити нагоре).

При силно изразена суша и проблемни почви, препоръчваме да се включи еднократно или двукратно листно третиране с тези микроелементи.

Царевицата също има проблеми при някои почвено-климатични условия. При карбонатни почви с високо pH, високо количество на активни карбонати в повърхностния почвен слой, често се наблюдава недостиг на цинк и манган. Ето защо има нужда от листно подхранване: попълване на запасите от почвата в периода на ускорен растеж и развитие (фаза 5-6-ти лист до 10-ти и начало на изметляване) чрез листно внасяне на биостимулатори. Освен това темпът на постъпване на хранителните вещества при различните хибриди царевица и слънчоглед, се различава по време на вегетацията, в зависимост от тяхната ранозрелост. Например усвояването на калия при ранните хибриди не е толкова интензивно, колкото при късните хибриди царевица.

Критичният период на царевицата е именно този на интензивно нарастване, когато се образува голямо количество биомаса, много силно изразени физиологични и биохимични процеси. И може да се получи един парадокс – въпреки, че почвата е добре запасена с макро- и микроелементи, временно да има дефицит на някой от тях, поради бурното нарастване на културата. В проведените миналата година опити установихме, че именно в тази фаза внасянето на листните биостимулатори се отрази най-съществено. Препоръчваме по-късното внасяне, след фаза 6-7 лист, за да има ефект върху добива на зърно при царевица.

Изводи: При направените внасяния на биостимулаторите при царевицата и слънчогледа миналата година, установихме значително увеличение на параметрите на кореновата система – тегло и дължина, което при неполивни условия гарантира оптимално развитие на посева, по-добро усвояване на водата и хранителните вещества от почвата.

По отношение на физиологичните параметри, наблюдавани при полеви условия (фотосинтеза, устична проводимост), след внасянето на листните биостимулатори установихме по-интензивна активност, както и минимализиране на стресовите фактори (температурни вариации, суша ).

Приложение при слънчоглед:

Биостимулаторите на Тимак Агро помагат на културите да избегнат хербицидния стрес: В земеделието се използват много химични средства за борба с болести, неприятели и плевели и това рефлектира върху добивния потенциал. Всяко от тях малко или много стресира растенията. При слънчогледа са широко застъпени Експрес и Клиърфийлд-технологията, които много добре се комбинират с продуктите на Тимак Агро.

Fertiactyl Starter един продукт – няколко решения:  

Засушаването след сеитба е често срещано и слънчогледите изпитват недостиг на вода и хранителни вещества от по-долните почвени слоеве. NPK-формулацията Fertiactyl Starter успешно спомага за по-доброто вкореняване и изхранване на културата:

 • четирикомпонентен продукт: съдържа хуминовии фулвокиселини, глицинбетаин и зеатин, който стимулира усърдното делене на клетките.
 • провокира по-буйното и интензивно нарастванена кореновата система
 • успешно работи върху продуктивносттана процеса на фотосинтеза
 • антистресов ефект: глицинбетаинът в комбинация с добавените макроелементи подпомагат възстановяването на културата
 • може да се използва както с хербицидите, така и непосредствено след тях.

Fertileader Gold е друго предложение при слънчоглед. С високо съдържание на бор (5,7%) и оптимално на молибден. Fertileader Gold съдържа глицинбетаин, който действа антистресово. Необходимостта от подобна формулация е изключително голяма при маслодайните култури:

 • спомага за опрашването и оплождането
 • приложен в по-ранен етап подпомага транспортана въглехидрати и захари.
 • по-късното влагане работи в две направления: безаварийно преминаване към фенофаза бутонизация и по-добре озърнени пити.

Fertileader Alpha също е успешно позициониран в слънчогледопроизводството. Съдържа азот, фосфор и бор. В по-началните етапи тази комбинация дава по-добър старт на културата.

Приложение при царевица:

За царевицата препоръчваме Fertiactyl Trium. Извънкореновото подхранване трябва да се осъществи до фенофаза 5-ти лист, като е препоръчително основната му употреба да се извърши между 2-ри и 5-ти лист.

NPK-решението Fertiactyl Trium (5-5-7 + 1,5 цинк и 1,5 манган) е смесим е с много от най-използваните хербициди. Това налага и прилагането му при зърнено-житни култури, които са доста чувствителни на тези микроелементи.

Цинкът, приложен в начален етап, стимулира по-доброто вкореняване и развитие на кореновата система.

Fertileader Axis също е много добре наложено решение при зърнено-житни култури: NP формулация с високо съдържание на цинк, фосфор, манган и азот.

С едно третиране вкарваме четирикомпонентен продукт, който влияе в няколко направления:

 • по-добър физиологичен статус и изхранване с ключови микро- и макроелементи,
 • антистресово действие, което повлиява съхраняването на влагата в самото растение и оттам подобрява озърняването.

При царевицата препоръчваме приложение на Fertileader Axis между 6-ти и 8-ми лист, дори до 10-ти лист.

 Универсални решения:

Fertileader Trio е подходящ и при царевица и при слънчоглед: със съдържание на азот, сяра и магнезий във високо количество. Слънчогледът е изключително отзивчив на серосъдържащи продукти, а магнезият е елементът, който е включен в структурата на хлорофила и може да удължи малко вегетационния период, откъдето идва и по-доброто изхранване. Препоръчваме Fertileader Trio във фенофаза 6-ти-8-ми лист, но може да се изтегли в малко по-късен етап

Fertileader Vital е универсално решение при пролетници. Съдържа азот, фосфор и калий и ключовите 6 микроелемента – желязо, молибден, мед, цинк, манган и бор. Те са в сравнително ниско съотношение, но имат за цел да помогнат на фитосанитарното състояние на културите.

Fertileader Leos е регистриран и за биологично земеделие. Съдържа бор и цинк. При слънчогледа може да се използва в трета-четвърта, пета двойка листа, до бутонизация, а при царевица – между 6-ти и 8-ми лист.

Универсални решения:

Гамата коренови биостимулатори Fertiactyl дават тласък на растежа, подпомага дружното развитие на културата и кореновата система, за да може растението да преодолее шарената влага и да достигне по-дълбоките части на почвения слой.

Листните биостимулатори от гамата Fertilеаder се отличават с изразен антистресов ефект и имат системно действие. Гамата обединява широк набор от продукти, съобразени с нуждите на културите в конкретната фаза на развитие.

Препоръчителните дози и фазите на приложение на тези продукти зависят от конкретната почвено-климатична характеристика!

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com/contacts

Още
Fertiactyl Trium
Агро експертите съветват

Кореновите биостимулатори на Тимак Агро – мощен антистресов ефект 

Кореновите биостимулатори на Тимак Агро – мощен антистресов ефект

Как да предпазим пролетниците от неблагоприятните климатични промени и стресови фактори през пролетта?

Според експертите, влажността и рязката смяна на температурите през последния месец, могат сериозно да повлияят върху реколтата на пролетниците тази година.

Експертите от Тимак Агро България имат решение за тези проблеми. Това са кореновите биостимулатори от гамата Fertiactyl®, употребата на които дава тласък на растежа и подпомага дружното развитие на културата и кореновата система.

При възникване на стресови ситуации, кореновата система е неспособна да възприема храна  и само приложението на коренови биостимулатори, може да възстанови физиологичните функции на растенията и да нормализира обмена на веществата с минимални загуби.

Храненето чрез коренови биостимулатори позволява да се съхрани вегетативната маса, както и да се развие солидна коренова система. Това дава възможност на растението да се възползва в дълбочина от наличните в почвата хранителни елементи и вода, благодарение на по-голямата си хранеща площ.

FERTIACTYL®, гамата коренови биостимулатори на Тимак Агро имат ясно изразен анти-стресов ефект и подпомагат процесите на развитие на кореновата система.

Благодарение на патентованият комплекс Fertiactyl® в гамата коренови биостимулатори, можете да разчитате на:

 • Увеличаване обема на кореновата система: чрез нарастване на хранещата повърхност  и образуване на повече коренови власинки;
 • Намалена чувствителност на растенията към стрес: засилва устойчивостта на растенията към стрес и външни агресии: температура, вода, замръзване и градушки;
 • Форсирана активност: поддържа фотосинтезата, запазвайки хлоропластите от стареене и стимулира по естествен път образуването на нови органи (корени и листна маса), плододаването и генеративните органи.
 • Ефективна абсорбция: максимално оползотворява внесените хранителни единици и увеличава достъпа и усвояемостта на наличните в почвата хранителни елементи, в т.ч. фосфор и микроелементи.

Подходящи решения за прилагане при пролетници са Fertiactyl® Trium и Fertiactyl®Starter:

Fertiactyl Trium
Fertiactyl Trium

Поради добавеното съдържание на цинк, Fertiactyl® Trium е особено подходящ за царевичните насаждения, за да се подпомогне развитието на кореновата система и да се обезпечи набавянето на вода от по-дълбоките почвени слоеве, особено при засушливи периоди.

Поради засушливите периоди през пролетта на 2018г. и нередовното поникване на царевичните посеви, на царевично поле в Плевенско е приложен Fertiactyl® Trium, във фенофаза 4-6 лист на царевицата.

Само 20 дни след употребата му, се наблюдава по-добре развита коренова система: с 10-15 см повече от тази на контролата. Месец по-късно, след паднала градушка, беше установено, че третираните с Fertiactyl® Trium растения са много по-здрави и преодоляват стреса от неблагоприятните климатични условия много по-бързо. Това се дължи най-вече на съдържащите се в него глицин бетаин, фулво и хуминови киселини.

Fertiactyl® Trium: застраховка срещу стресови фактори:


На снимката
: кочаните на третираната с Fertiactyl® Trium  царевица (в дясно) са много по-развити и по-добре озърнени от тези на контролата в ляво.

 

Коренов биостимулатор  Fertiactyl® Starter – ефективна NPK формулация в течна форма:

Fertiactyl® Starter стимулира образуването на здрава коренова система и спомага за увеличаване на добива:

Препоръчително приложение при маслодайни култури: напр. слънчоглед, във фаза 2-4ра двойка листа, в доза 200-300 мл/дка, според конкретните почвено-климатичните условия.

 

Развитието на кореновата система и интензифицирането на фотосинтезата е основна предпоставка за получаване на добър добив. Именно в това се изразява приносът от приложението на Fertiactyl® Starter за подобряването на качеството на продукцията и увеличаване на добива.

Изминалата стопанска година, ясно се очерта ползата от употребата на Fertiactyl® Starter, при слънчоглед, самостоятелно или, като част от комплексна технология за подхранване на Тимак Агро. В зависимост от конкретните почвено-климатични условия, както и сорта и състоянието на културите, резултатът от опитните полета на Тимак Агро е показателен:

Монтана +18 кг, увеличение на добива карбонатен чернозем pH : 7,2
Ямбол +30 кг, увеличение на добива чернозем pH : 7
Сливен +59 кг, увеличение на добива излужен чернозем pH : 7,8
Разград +20 кг, увеличение на добива сива горска почва pH : 6,2

 

Системното и антистресово действие на кореновите биостимулатори на Тимак Агро е гаранция за предпазване на културите от неблагоприятни климатични условия (градушки, резки температурни амплитуди) и стресови фактори (напр. хербициден стрес), както и добра основа за получаване на по-високи добиви!

 

За повече информация, обърнете се към специалистите на Тимак Агро: www.tinacagrobg.com 

Още