неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Роля на листното торене при пролетни култури

Листните и коренови биостимулатори имат съществена роля за развитието на пролетните култури, особено за регулирането на кореновата система и поддържането на фотосинтетичната активност

Приложение на листни и коренови биостимулатори при пролетници:

Биостимулаторите на Тимак Агро не са обикновени листни торове, представляват микс от макро- и микроелементи и съдържат редица биологично активни субстанции. Благодарение на добавените патенти, те стимулират физиологичните процеси и кореновата система на растенията за по-ефективно и целесъобразно постъпване на хранителните вещества.

Двете гами листни и коренови биостимулатори на Тимак Агро Fertiactyl и Fertileader, са предназначени да подобрят фитосанитарния статус на културите и да повишат устойчивостта им на неблагоприятни климатични условия и фитопатогени.

Комбинацията от активни съставки – фитохормони, хуминови и фулвинови киселини, аминокиселини, макро- и микроелементи, ги прави икономически по-изгодни.

 Биостимулаторите не са панацея, те трябва да стабилизират фитосанитарния статус на културите, за да бъдат по-устойчиви на неблагоприятните фактори – климатични промени, фитопатогени и на конкуренцията на дивата растителност в агроценозата.

Вече няколко поредни години, Тимак Агро България изпитва коренови и листни биостимулатори на опитно поле в АУ Пловдив. Целта е да споделим натрупания опит в годините с вас, земеделските производители. На това поле изпитваме разнообразни варианти на извънкореново листно подхранване на царевица и слънчоглед, като идентифицираме употребата на конкретни биостимулатори в отделните фенофази на културите и в различни дози. Това е от изключителна важност за оптимизиране разходите на декар, както и за да приложим активните съставки на продуктите, когато културата е най-отзивчива.

Тази година, опитите при царевица и слънчоглед, предстоят – ще бъдат извършени ранни вегетационни внасяния с коренови и на по-късен етап, с листни биостимулатори в различните фенофази.

Биостимулаторите имат антистрес ефект в критичните фази от развитието:

Сеитбата слънчогледа предхожда тази на царевицата и е важно да се подчертае, че тази култура предпочита по-скоро фосфоро-калиево торене, отколкото обилно азотно торене. Проблемните моменти са основно два – усвояването на бора и на молибдена по време на вегетацията на културата.

Слънчогледът минава през 2 основни  фази: вегетативна и репродуктивна (след поява на зачатъци на бутоните): много често репродуктивната фаза съвпада с по-кратки или по-продължителни засушавания, при които се осъществява и по-интензивният растеж на културата.

 • при сухи условия борът е неподвижен, ето защо има нужда от борно подхранване.
 • при по-кисели почви (под pH5,5-6) – от подаване на молибден.

Симптомите за недостиг на молибден са:

 • изоставане в растежа и развитието,
 • недобро вкореняване на растенията,
 • силно изразена хлороза на листата (горните листа са нетипично извити нагоре).

При силно изразена суша и проблемни почви, препоръчваме да се включи еднократно или двукратно листно третиране с тези микроелементи.

Царевицата също има проблеми при някои почвено-климатични условия. При карбонатни почви с високо pH, високо количество на активни карбонати в повърхностния почвен слой, често се наблюдава недостиг на цинк и манган. Ето защо има нужда от листно подхранване: попълване на запасите от почвата в периода на ускорен растеж и развитие (фаза 5-6-ти лист до 10-ти и начало на изметляване) чрез листно внасяне на биостимулатори. Освен това темпът на постъпване на хранителните вещества при различните хибриди царевица и слънчоглед, се различава по време на вегетацията, в зависимост от тяхната ранозрелост. Например усвояването на калия при ранните хибриди не е толкова интензивно, колкото при късните хибриди царевица.

Критичният период на царевицата е именно този на интензивно нарастване, когато се образува голямо количество биомаса, много силно изразени физиологични и биохимични процеси. И може да се получи един парадокс – въпреки, че почвата е добре запасена с макро- и микроелементи, временно да има дефицит на някой от тях, поради бурното нарастване на културата. В проведените миналата година опити установихме, че именно в тази фаза внасянето на листните биостимулатори се отрази най-съществено. Препоръчваме по-късното внасяне, след фаза 6-7 лист, за да има ефект върху добива на зърно при царевица.

Изводи: При направените внасяния на биостимулаторите при царевицата и слънчогледа миналата година, установихме значително увеличение на параметрите на кореновата система – тегло и дължина, което при неполивни условия гарантира оптимално развитие на посева, по-добро усвояване на водата и хранителните вещества от почвата.

По отношение на физиологичните параметри, наблюдавани при полеви условия (фотосинтеза, устична проводимост), след внасянето на листните биостимулатори установихме по-интензивна активност, както и минимализиране на стресовите фактори (температурни вариации, суша ).

Приложение при слънчоглед:

Биостимулаторите на Тимак Агро помагат на културите да избегнат хербицидния стрес: В земеделието се използват много химични средства за борба с болести, неприятели и плевели и това рефлектира върху добивния потенциал. Всяко от тях малко или много стресира растенията. При слънчогледа са широко застъпени Експрес и Клиърфийлд-технологията, които много добре се комбинират с продуктите на Тимак Агро.

Fertiactyl Starter един продукт – няколко решения:  

Засушаването след сеитба е често срещано и слънчогледите изпитват недостиг на вода и хранителни вещества от по-долните почвени слоеве. NPK-формулацията Fertiactyl Starter успешно спомага за по-доброто вкореняване и изхранване на културата:

 • четирикомпонентен продукт: съдържа хуминовии фулвокиселини, глицинбетаин и зеатин, който стимулира усърдното делене на клетките.
 • провокира по-буйното и интензивно нарастванена кореновата система
 • успешно работи върху продуктивносттана процеса на фотосинтеза
 • антистресов ефект: глицинбетаинът в комбинация с добавените макроелементи подпомагат възстановяването на културата
 • може да се използва както с хербицидите, така и непосредствено след тях.

Fertileader Gold е друго предложение при слънчоглед. С високо съдържание на бор (5,7%) и оптимално на молибден. Fertileader Gold съдържа глицинбетаин, който действа антистресово. Необходимостта от подобна формулация е изключително голяма при маслодайните култури:

 • спомага за опрашването и оплождането
 • приложен в по-ранен етап подпомага транспортана въглехидрати и захари.
 • по-късното влагане работи в две направления: безаварийно преминаване към фенофаза бутонизация и по-добре озърнени пити.

Fertileader Alpha също е успешно позициониран в слънчогледопроизводството. Съдържа азот, фосфор и бор. В по-началните етапи тази комбинация дава по-добър старт на културата.

Приложение при царевица:

За царевицата препоръчваме Fertiactyl Trium. Извънкореновото подхранване трябва да се осъществи до фенофаза 5-ти лист, като е препоръчително основната му употреба да се извърши между 2-ри и 5-ти лист.

NPK-решението Fertiactyl Trium (5-5-7 + 1,5 цинк и 1,5 манган) е смесим е с много от най-използваните хербициди. Това налага и прилагането му при зърнено-житни култури, които са доста чувствителни на тези микроелементи.

Цинкът, приложен в начален етап, стимулира по-доброто вкореняване и развитие на кореновата система.

Fertileader Axis също е много добре наложено решение при зърнено-житни култури: NP формулация с високо съдържание на цинк, фосфор, манган и азот.

С едно третиране вкарваме четирикомпонентен продукт, който влияе в няколко направления:

 • по-добър физиологичен статус и изхранване с ключови микро- и макроелементи,
 • антистресово действие, което повлиява съхраняването на влагата в самото растение и оттам подобрява озърняването.

При царевицата препоръчваме приложение на Fertileader Axis между 6-ти и 8-ми лист, дори до 10-ти лист.

 Универсални решения:

Fertileader Trio е подходящ и при царевица и при слънчоглед: със съдържание на азот, сяра и магнезий във високо количество. Слънчогледът е изключително отзивчив на серосъдържащи продукти, а магнезият е елементът, който е включен в структурата на хлорофила и може да удължи малко вегетационния период, откъдето идва и по-доброто изхранване. Препоръчваме Fertileader Trio във фенофаза 6-ти-8-ми лист, но може да се изтегли в малко по-късен етап

Fertileader Vital е универсално решение при пролетници. Съдържа азот, фосфор и калий и ключовите 6 микроелемента – желязо, молибден, мед, цинк, манган и бор. Те са в сравнително ниско съотношение, но имат за цел да помогнат на фитосанитарното състояние на културите.

Fertileader Leos е регистриран и за биологично земеделие. Съдържа бор и цинк. При слънчогледа може да се използва в трета-четвърта, пета двойка листа, до бутонизация, а при царевица – между 6-ти и 8-ми лист.

Универсални решения:

Гамата коренови биостимулатори Fertiactyl дават тласък на растежа, подпомага дружното развитие на културата и кореновата система, за да може растението да преодолее шарената влага и да достигне по-дълбоките части на почвения слой.

Листните биостимулатори от гамата Fertilеаder се отличават с изразен антистресов ефект и имат системно действие. Гамата обединява широк набор от продукти, съобразени с нуждите на културите в конкретната фаза на развитие.

Препоръчителните дози и фазите на приложение на тези продукти зависят от конкретната почвено-климатична характеристика!

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com/contacts