вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

НОВИНИ

Близо 20 хил. земеделски производители се ползват годишно от услугите на НССЗ

Близо 20 хил. земеделски производители  се ползват  годишно от съветите на експертите в Националната служба за съвети в земеделието. Това стана ясно по време на международния научен форум, на който не само беше отчетена дейността на службата, но бяха представени опитът и дейността на подобни сходни системи в страни като Македония, Сърбия, Хърватия и Словения.

„От всичко направено до момента можем да заключим, че основните ни целеви групи бяха малките стопанства, кандидатите по агроекологичните мерки и младите фермери. Трябва да се подчертае, че фермерите имат нужда от помощ не само при изготвяне, но и при изпълнението на проекти”, каза д-р Димитър Вачев. Направени анкетни проучвания от независими организации показват, че фермерите имат голямо доверие към работата на експертите от НССЗ.  За стария програмен период  на ПРСР до 2013 година експертите на службата са изготвили общо близо 17 хил. проекта, от които одобрените са били над  14 000 на стойност 37,2 млн. лева.

Сред проблемите пред фермерите в началото на втория програмен период е бил и този, че те е трябвало сами да финансират  на 20% предлаганите от службата по земеделие услуги. Ето защо според него след 2020 година ще трябва да се работи за минимизиране на тези разходи, защото особено земеделските производители в Югоизточна Европа нямат големи възможности да заплащат част от тези услуги. Тъй като50% от работата на експертите е свързана с предоставяне на съвети, се отчита необходимостта от по-тясно сътрудничество с научните центрове и институти за да се подобри и нивото на познанията на самите експерти.

По време на форума беше подчертано и важното значение на сътрудничеството между службите за съвети в земеделието на регионално ниво, като от Мрежата на съветническите организации в Югоизточна Европа подчертаха, че правилното им позициониране през новия програмен период на ОСП може да се случи само чрез партньорството им на регионално ниво.

Още
НОВИНИ

Международна конференция посветена на консултантските услуги в земеделието организират от НССЗ

На 21 ноември   от Национална служба съвети в Земеделието организират в София международна научна конференция посветена на системите за съвети в земеделието и иновациите. Целта на Конференцията е да се обменят широк кръг от знания, опит и идеи от участниците и да се обсъдят възможностите за развитие на консултантските услуги в областта на земеделието през новия програмен период 2021-2027 г.

На Конференцията ще присъстват представители на организации за предоставяне на съвети в земеделието и научно-приложни институти от България и други държави от Югоизточна Европа, както и на неправителствени организации и на държавната администрация. Сред основните теми са: развитие на консултантските услуги в земеделието след 2020 г., взаймодействие  в системата между  научнит изследвания, съветте в земеделието и бизнеса в подкрепа на иновациите. Развитието на различните системи за съвети в някои страни като Сърбия, Македония и Словакия и др..

Конференцията се организира и във връзка с представените от Европейската комисия законодателни предложения относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и очакванията новата ОСП да насърчава и подпомага в още по-голяма степен използване на съвременните технологии и иновации и да даде още по-важна роля на съветите в земеделието

Още