събота, декември 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Близо 20 хил. земеделски производители се ползват годишно от услугите на НССЗ

Над 14 хил. проекта на фермери консултирани от експертите на службата са били одобрени

Близо 20 хил. земеделски производители  се ползват  годишно от съветите на експертите в Националната служба за съвети в земеделието. Това стана ясно по време на международния научен форум, на който не само беше отчетена дейността на службата, но бяха представени опитът и дейността на подобни сходни системи в страни като Македония, Сърбия, Хърватия и Словения.

„От всичко направено до момента можем да заключим, че основните ни целеви групи бяха малките стопанства, кандидатите по агроекологичните мерки и младите фермери. Трябва да се подчертае, че фермерите имат нужда от помощ не само при изготвяне, но и при изпълнението на проекти”, каза д-р Димитър Вачев. Направени анкетни проучвания от независими организации показват, че фермерите имат голямо доверие към работата на експертите от НССЗ.  За стария програмен период  на ПРСР до 2013 година експертите на службата са изготвили общо близо 17 хил. проекта, от които одобрените са били над  14 000 на стойност 37,2 млн. лева.

Сред проблемите пред фермерите в началото на втория програмен период е бил и този, че те е трябвало сами да финансират  на 20% предлаганите от службата по земеделие услуги. Ето защо според него след 2020 година ще трябва да се работи за минимизиране на тези разходи, защото особено земеделските производители в Югоизточна Европа нямат големи възможности да заплащат част от тези услуги. Тъй като50% от работата на експертите е свързана с предоставяне на съвети, се отчита необходимостта от по-тясно сътрудничество с научните центрове и институти за да се подобри и нивото на познанията на самите експерти.

По време на форума беше подчертано и важното значение на сътрудничеството между службите за съвети в земеделието на регионално ниво, като от Мрежата на съветническите организации в Югоизточна Европа подчертаха, че правилното им позициониране през новия програмен период на ОСП може да се случи само чрез партньорството им на регионално ниво.