неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Международна конференция посветена на консултантските услуги в земеделието организират от НССЗ

Форумът събира специалисти от Централна и Югоизточна Европа

На 21 ноември   от Национална служба съвети в Земеделието организират в София международна научна конференция посветена на системите за съвети в земеделието и иновациите. Целта на Конференцията е да се обменят широк кръг от знания, опит и идеи от участниците и да се обсъдят възможностите за развитие на консултантските услуги в областта на земеделието през новия програмен период 2021-2027 г.

На Конференцията ще присъстват представители на организации за предоставяне на съвети в земеделието и научно-приложни институти от България и други държави от Югоизточна Европа, както и на неправителствени организации и на държавната администрация. Сред основните теми са: развитие на консултантските услуги в земеделието след 2020 г., взаймодействие  в системата между  научнит изследвания, съветте в земеделието и бизнеса в подкрепа на иновациите. Развитието на различните системи за съвети в някои страни като Сърбия, Македония и Словакия и др..

Конференцията се организира и във връзка с представените от Европейската комисия законодателни предложения относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и очакванията новата ОСП да насърчава и подпомага в още по-голяма степен използване на съвременните технологии и иновации и да даде още по-важна роля на съветите в земеделието