понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ДоматиНеприятели по доматитеОпределител на болести неприятели и плевелиРастителна защитаСъвети

Доматен миниращ молец – Tuta absoluta

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Доматен миниращ молец – Tuta absoluta произхожда от Южна Америка и през последните десет години се е разпространила в голяма част от  Европа  и Африка.

 

В Европа видът за първи път е установен в Каталуния – Испания  през 2007 г., но вероятно е внесен там няколко години преди това. През 2008 г., освен в Испания, огнища на нападение са установени още в Мароко и Алжир, а през 2009 г. – в Южна Франция, Италия, Румъния и Кипър.

 

РАСТЕНИЯТА  ГОСТОПРИЕМНИЦИ НА МОЛЕЦА СА :

 

1. ДОМАТИТЕ

 

2. ВИДЪТ Е НАМИРАН СЪЩО ПО ПАТЛАДЖАН, ПИПЕР И КАРТОФИ, както и по други културни и диви растения от сем. SOLANACEAE като SOLANUM NIGRUM, LYCOPERSICON HIRSUTUM, SOLANUM  LYRATUM, SOLANUM ELAEAGNIFOLIUM, DATURA STRAMONIUM И NICOTIANA GLAUCA.

 

3. В Италия видът е съобщен по ФАСУЛ.

 

В България   ДОМАТЕНИЯТ МИНИРАЩ МОЛЕЦ   е установен през 2009 г. с помощта на феромонови уловки в Пловдивски и Пазарджишки области и на стокова борса Слатина в София.  През 2010  г.  бе  установен и в Благоевградска област, а през 2011 г. почти в цялата страна.

 

Кое прави толкова опасен този вредител ?

 

ГЪСЕНИЦАТА НА TUTA ABSOLUTA МИНИРА ЛИСТАТА, СТЪБЛАТА И СЕ ВГРИЗВА В ПЛОДА, ПРИЧИНЯВАЙКИ ЗНАЧИТЕЛНИ ЗАГУБИ ОТ ДОМАТЕНАТА РЕКОЛТА  В ОРАНЖЕРИИ И НА ОТКРИТО.

 

ЩЕТИТЕ МОГАТ ДА ДОСТИГНАТ 100%.

 

БИОЛОГИЯ

 

доматен миниращ молец tuta absoluta

 

В зависимост от температурата –  развитието на едно поколение на Tuta absoluta продължава от 29 до 38 дни – при благоприятни условия може да развие до 10-12 поколения.

 

Гъсениците не изпадат в диапауза за дълго, ако има достъпна храна.

 

Една женска снася над 260 яйца, които разполага по надземните части на растението.

 

Гъсеницата се храни като минира листата, стъблото или плода, но обикновено напуска мината, за да какавидира. Понякога гъсеници от последните възрасти могат да се открият извън мината или плода.

 

Какавидирането се извършва в почвата, на повърхността на листата или в мината.

 

Видът зимува като яйце, какавида или възрастно.

 

Пеперудите са активни през нощта, а през деня се крият между листата.

 

МОРФОЛОГИЯ

 

доматен миниращ молец tuta absoluta

 

Пеперудата е сивокафява на цвят, 6 мм дълга, а при разперени крила достига 10 мм. Новоизлюпените гъсеници са приблизително 0,5 мм и са жълтеникави на цвят. По-късно стават жълтозелени и имат черна лента отзад зад главата. Напълно развитите гъсеници са приблизително 9 мм с розово оцветяване по гърба. Какавидата е светлокафява, около 6 мм.

 

Пренасянето на доматения миниращ молец става чрез  :

 

Активния  летеж на пеперудата  – до 10 км;

 

Домати ( плодове)

 

Контейнери, опаковки, транспортни средства ;

 

Разсади от домати и патладжан;

 

Растения  за засаждане от украсни видове от сем. Картофови.

 

Как да открием доматения миниращ молец в посевите от домати???

 

Всички надземни части на растението и във всяка една фенофаза могат да бъдат нападнати от Tuta absoluta. В оранжериите условията позволяват непрекъснато развитие на неприятеля и като резултат могат да се открият всички стадии на Tuta absoluta по време на целия вегетационен сезон.

 

Гъсениците предпочитат най-много листата и стъблата, но могат да се открият също в или под китката с плодове и в самия плод; малки купчинки от екскременти се намират често около входа. Най-добре различимите симптоми за наличие на молеца са мините с форма на безцветни петна (минни петна) по листата, в които могат да се видят гъсеници и черни гранулирани екскременти.

 

При силно нападение листата изцяло загиват, докато минирането на стъблото причинява деформация на растението. Повредите по плодовете предоставят възможност за развитие на болести, причиняващи загниването им. Използването на феромонови уловки при достатъчно висока плътност е сигурен метод за навременно откриване наличието на мъжки пеперуди на Tuta  absoluta.

 

Повреди по листата  – най-добре различимите симптоми за наличие на молеца са разлятите като петна мини (минни петна) в листата, в които са гъсениците и черни гранулирани екскременти.

 

 

Повреди по плодовете  – малки купчинки от екскременти се намират често около входа.  Нанесените повреди са вход за вторични инфекции.

 

 

Повреди по стъблото  – минирането на стъблото причинява деформация на растението

 

 

Как да установите дали мините са на Tuta  absoluta или на листоминиращи мухи от род Liriomyza( Diptera )?

 

Разликите са :

 

Мините на доматения миниращ молец (Tuta  absoluta) са широки, разлети петна. Екскрементите на доматения миниращ молец обаче са разпръснати навсякъде в мината.

 

Мините на листоминиращи мухи основно приличат на разклонени тунели. Понякога тези мини се кръстосват или сливат и могат да образуват също  минно петно. Екскрементите на Liriomyza образуват тясна лентичка вътре в мината.

 

минираща муха

 

Двата типа мини могат лесно да се различат, когато ларвите са в мините.

 

Ларвите на доматения миниращ молец са гъсеници с ясно различими глава и крака;

 

Ларвите на минирaщите мухи са без глава и крака.

 

 

Борба с доматения миниращ молец

 

Борбата с доматения миниращ молец е много трудна, но могат да бъдат прилагани различни стратегии за контрол!!!!

 

Използването на феромонови уловки е сигурен метод за откриване наличието на Tuta  absoluta. Данните от феромоновите уловки дават навременна информация за нападението и също така предупреждават за наличие на слаба популационна плътност, за да се вземат мерки преди сериозното намножаване на неприятеля.  Феромонови водни уловки се използуват и за намаляване на популацията.

 

Добра земеделска практика

 

При откриване ларви на доматен миниращ молец или повреди по всяко време от вегетацията, изрязвайте и унищожавайте  нападнатите части. По този начин  се прекъсва  цикъла на развитие  на неприятеля и той не може да завърши своето развитие;

 

Унищожавайте силно нападнатите и загинали растения;

 

Поддържайте  висок агрофон при отглеждането на културите – торене, поливане, обработки;

 

Сеитбооборот с култури, които не се нападат от доматения миниращ молец.

 

Химична борба

 

Химичната борба е била главно средство за контрол на Tuta absoluta след съобщаването й в Южна Америка. В Бразилия производителите на домати са провеждали до 36 инсектицидни третирания на сезон за борба с неприятеля, но честата употреба на инсектициди довела до развиване на устойчивост.

 

През 2011 година бяха регистрирани в България за борба с вредителя следните инсектициди :

 

 

ПРЗ Активновещество % Макс.бройприложения Карантиненсрок
Алверде Метафлумизон 0,1% или100 мл/дка 2 3 дни
Пикадор 20 СЛ Имидаклоприд 0,05% 7 дни
Моспилан 20 СП Ацетамиприд 0,02 % 3 дни
Децис 2,5 ЕК Делтаметрин 0,05 % 7 дни
Конфидор енерджи ОД Имидаклоприд+ делтаметрин 0,08 % 3 дни
Уорант 20 СЛ Имидаклоприд 0,05% 7 дни
ПиретрумФС ЕК екстракт-пиретрум,сусамово масло+меки калиеви сапуни 0,05% 2 Не се изисква
Пирос екстракт от пиретрумпиперонил бутоксид 0,08 % 2 2 дни
Ним азал Т/С азадирахтин А+азадирахтин Б. В.Г.Д.+Нимсубстанция 0,3 % 3-4 Не се изисква

регистриран препарат за борба 3  АФЪРМ 095 СГ  за 2013 година

 

Какво да направим ако открием повреди от доматен  миниращ молец в посевите от домати???

 

Незабавно уведомете  инспекторите  от отдел  Растителна защита в Областните  дирекции  по безопасност на храните

 

за идентификация на неприятеля и  за проследяване разпространението на вида на територията на всяка една област в страната.

 

Ако попаднете на повредени от доматения миниращ молец плодове (домати), не ги изхвърляйте веднага. Унищожете гъсениците и какавидите!

 

В противен случай  от изхвърлените отпадъци могат да излетят нови пеперуди и да нападнат доматени растения на полето и в оранжериите.

Вашият коментар