понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Торене на картофи с Тимак Агро

Oптимално подхранване на картофи с продуктите на Tимак

торене на картофиТорене на картофиКартофопроизводството в България бележи ръст през последните години и това дава стимул на земеделците да инвестират и да търсят нови, по-добри решения за увеличаване качеството на продукцията. През февруари земеделските производители правят своя избор за обезпечаване на стопанската година и всяка една среща и дискусия е винаги полезна за намирането на точното решение, съобразно нуждите на културите и конкретните почвено-климатични условия.

На 6 февруари в Кюстендил, Националната Асоциация на Картофопроизводителите организира съвместна среща на своите членове с фирми производители и дистрибутори. На 28 февруари, в с. Белчин баня, Асоциацията лансира и втория семинар за производителите в района на Самоков. В рамките на двете събития, Тимак Агро представи пред присъстващите земеделци актуалните си предложения за подхранване на картофи.

Стъпвайки на пазара преди 15 години, Тимак Агро стартира бизнеса си именно в картофо- производството. Затова, торовете и биостимулаторите на Тимак са добре познати на производителите на картофи и от години дават отлични резултати в цялата страна. Това превръща компанията в незаменим партньор на българските картофопроизводители.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ НА КАРТОФИ

Първата и основна препоръка на експертите на Тимак Агро е да се провери наличността на хранителни елементи в почвата, както и нейната реакция. Това дава точна и ясна картина от какво се нуждаят конкретните култури и дали няма блокажи в почвата, които могат да се преодолеят с правилната технология на подхранване. Ето защо е особено важно да се стимулира възможно по-рано развитието на силна коренова система и абсорбцията на фосфор и калий. В противен случай, могат да се наблюдават редица процеси, които забавят развитието на кореновата система и влияят негативно върху развитието на растенията:

Излишъкът на азот (N) води до:

Слаба устойчивост на болести;
Нееднороден  размер на клубените;
Нееднородно узряване;

Намалената абсорбция на фосфор (P)води до:

Слабо развита коренова система;
Малък брой на клубените;
Слаба термична устойчивост;

Намалена абсорбция на калий (K)води до:
Нееднороден размер на клубените;
Слаба устойчивост на термичен стрес;

NPK ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТИМАК АГРО

На база дългогодишния опит в сектора, Тимак Агро предлага отлична серия от NPK формулации с богато съдържание на калий, с предпазен и защитен фосфор и много микроелементи – ключови фактори за картофопроизводството.

NPK формулацията Timac 42 (10-12-20) е топ продукт за пролетно подхранване, приложим при всякакви почвени условия. Доказано ефективен и с най-добри постигнати резултати е при почви в диапазона на рН 6-8. Патентованият комплекс MPPA-DUO® спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

Препоръчително приложение: в периода между март и април.

 

Kalii Sprint (6-11-21) успешно разгръща своя потенциал при кисели почви (рН под 6.5). Благодарение на органичния комплекс с по-пореста структура, приложена в кисела среда тази NPK формулация спомага за развитието на микробиалния живот в почвата. Може да бъде използван успешно при картофи, особени при почви бедни на калий.

Препоръчително приложение: в периода между март и април.

 

В последните години, постигнатите добиви с NPK формулациите на Тимак Агро в района на Ихтиман, варират между 3500 и 4000 т/дка, или с 500-900 т повече, в сравнение с контролата. В района на Благоевград добивите от картофи бележат нива между 4100 и 4500 т/дка, което е с близо 2000 т разлика с контролата.

ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТИМАК АГРО

Наличието на азот (в правилните дози) е особено важно за вегетативния растеж на картофовите растения, подпомага фотосинтезата и влияе върху обема на клубените, а съдържанието на калций – върху клетъчната структура, здравина на кожицата и запазването (съхранението) на клубените.

SULFAMMO N-PRO: азотен тор със стартов ефект. Подпомага усвояването на вложения азот с минимални загуби. Спомага за по-интензивно изпомпване на почвеният азот и трансформацията му от нитратна към амониева форма в растението. Спомага формирането на аминокиселини, образуването и транспортирането на протеини към регенеративните органи. С превантивно действие срещу натрупване на нитрати в продукцията. Опазва мембраната на хлоропластите за по-дълго време. Препоръчително приложение: в периода между май и юни.

Physiomax е естествен почвен подобрител с бързо действие и високо съдържание на калциев карбонат (основна свързваща единица на хумуса и глинестите частици в почвата). Спомага за трайното повишаване на рН стойностите и намира широко приложение в деструктурирани почви (с влошени физико-механични и дренажни свойства). Дозите и периода на приложение са в зависимост от целите – за повишаване на рН или трайното подобряване на физико-механичните качества на почвата. 

ЛИСТНИ И КОРЕНОВИ БИОСТИМУЛАТОРИ

Кореновите биостимулатори от гамата FERTIACTYL®  стимулират растежа и развитието на младите растения, увеличават устойчивостта на културите към засушаване, а като резултат – спомагат за формиране на по-добре гарниран посев и по-високи добиви. Експертите на Тимак Агро препоръчват прилагането им в по-ранни фази, когато има необходимост от добро развитие на кореновата система и преодоляване на температурните амплитуди.

Биостимулаторите за листно приложение от гамата FERTILEADER® се прилагат в по-късен етап от вегетацията. Силно изразеният антистресов ефект на патента SEACTIV® спомага за интензифициране на фотосинтезата и предпазва хлоропластите жизнени, за по-дълъг период от време. За успешното преодоляване на стресовите фактори и навлизане в добро здравословно състояние в критичните фенофази на културите, препоръчително е  приложението им да става колкото е възможно по-рано, за да могат растенията навреме да се снабдят с жизненоважните микроелементи.

За повече информация за продуктите и дози на приложение, моля свържете се представител на Тимак Агро за вашия регион: https://www.timacagrobg.com/contacts/