понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро експертите съветват

Добри практики в подхранването на слънчоглед

Добри практики в подхранването на слънчоглед

В месеца цъфтящите слънчогледови полета, бихме искали да
ви представим най-успешните ни технологии

Още
Агро експертите съветват

Инвестирайте в подхранването на есенните култури!

Тенденции на цените на суровините на световния пазар:

От края на 2020-та година се наблюдава значителен ръст на цените на суровините, като DAP, MAP, амоняк и сяра, без тенденция на устойчиво намаляване. В сравнение с миналата пролет цената на DAP и MAP се удвоява, а цената на амоняка е над 90% по-висока. В същото време сярата е увеличена с 200% въз основа на цените от 2020 г.*

Изменение на цените на суровините през последните 5 години:

Междувременно се наблюдава ръст в цените на продукцията на мека и твърда пшеница и рапица. За изминалата година меката пшеница бележи ръст с над 40 евро / тон, а рапицата с над 160 евро / тон.

Тимак Агро препоръчва:

NP формулацията EUROCEREAL® 10-24 задоволява в максимална степен нуждите от хранителни вещества на зърнено-житни, фуражни култури и рапица:

 • Стимулира вкореняването и подпомага бързото развитие на културите през есента (за оптимално презимуване на есенниците, ключов фактор за високи добиви)

 • Предпазва хранителните елементи, включени в тора, от загуби в почвата, без значение от нейната киселинност (pH) – за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението
 • Лесно усвоимата сяра под формата на серен триоксид (SO3) осигурява нормалното извличане и преобразуване на азот, жизнено необходим за синтеза на протеини и реализирането на максимален добив при есенниците

Устойчиви резултати с Eurocereal 10-24:

EUROCEREAL® 10-24 подпомага усвояването на хранителни вещества, блокирани в почвата, като по този начин допълва храненето на растенията без увеличаване на инвестицията в торове. Независимо от условията през последните 3 стопански години, EUROCEREAL® 10-24 показва устойчиви положителни резултати във всякакъв климатично-почвен контекст*.
*на снимката: опит в Южна България, в сравнение с конкурентен продукт

Euroceral 10-24: 2 х ефективен:

Усвоимост на фосфора:

Благодарение на балансираната си формула, EUROCEREAL® 10-24-0 пълноценно допълва с хранителни елементи наличната почвена запасеност.

Предпазва хранителните елементи от загуби в почвата и осигурява достатъчно количество фосфор през цялата вегетация (при оптимални торови норми).

Патентованият комплекс MPPA-DUO® стимулира: покълването, поникването и развитието на кореновата система.

 • Предпазва хранителните елементи от загуби в почвата и осигурява достатъчно количество фосфор през цялата вегетация, като остава два пъти по-ефективен в сравнение с незащитен фософор.
 • Добавените макро- и микроелементи сяра(SO3), бор (B) и цинк (Zn), са ефективни защитени от патента MPPA-DUO което ги прави достъпни за растението от почвата

Добри практики с Eurocereal 10-24:

Специално разработена за българския пазар NP формулация, за максимално обезпечаване  нуждите от хранителни вещества до края на вегетацията на зърнено-житни, фуражни култури и рапица. EUROCEREAL® 10-24 MPPA DUO се препоръчва за основно подхранване на есенните култури – за гарантирано бърз старт, ефективно хранене и постигане на максимални  добиви.

*Посочените резултати са част от цялостна технология на Тимак Агро България, спрямо резултати постигнати с други технологии в конкретния район.

За повече информация относно приложението и действието на Eurocereal 10-24, вижте на сайта на Тимак Агро България, или се свържете с представител за Вашия регион: www.timacagrobg.com/contacts/

Още
Агро експертите съветват

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЛАВАНДУЛОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ

Листното подхранване на лавандуловите насаждения след прибиране на цвета е едно от най-важните мероприятия от технологията на отглеждане на тази култура и много често се пропуска от много стопани. Коситбата е своеобразен механичен стрес за лавандулата.
За по-бързото и пълноценно възстановяване на растенията задължително се внасят комбинирани NPK стимулатори в хладните часове на деня.

Често в практиката се наблюдават груби грешки по отношение на качеството на прибиране на продукцията – например недобро регулиране на режещия апарат на косачките. При по-ниска коситба се засяга двугодишна дървесина, засилва се транспирацията и окосените по този начин туфи е много вероятно да загинат. В такива случаи листното подхранване е от съществено значение за регенерирането на растенията.

Друга важна причина за следкоситбеното подхранване е, че именно след жътвата на цвета започва формирането на разклоненията, които ще дадат цветоносни стъбла през следващата вегетация. Внасянето на основните макроелементи (N, P, K, Ca, Mg, S) стимулира този процес и се залагат повече разклонения, т.е. дните след жътвата са решаващи по отношение на параметрите на добива на следващата година.

Микроелементите също са от първостепенно значение за преодоляване на механичния и физиологичен стрес при лавандулата след коситбата:

 • Желязото стимулира синтеза на хлорофил, участва в процесите процесите при дишането и е съставна част на някои ензими и белтъчини.
 • Mанганът стимулира усвояването на азота, фотосинтезата и разграждането на въглехидратите.
 • Цинкът стимулира растежните процеси и синтеза на протеините.
 • Медта е съставна част на много ензими, влияе върху синтеза на хлорофила и въглехидратите и влияе върху метаболизма на белтъчините.
 • Борътстимулира синтеза на белтъчини, азотния и въглехидратен метаболизъм, развитието на кореновата система, прави растенията значително по-сухоустойчиви.
 • Молибденът играе важна роля в синтеза на белтъчини в растителния организъм.

Освен към тези ключови микро- и макро-елементи, лавандулата е силно взискателна и към останалите активни съставки, които се съдържат и в нашите две гами коренови и листни биостимулатори – сериите Fertiactyl и Fertileader*. Включените активни съставки в нашите течни продукти са:

 • Глицин-бетаин, който действа, като осморегулатор и успешно се противопоставя на външните фактори.
 • Амино-киселинитеса като добавъчна храна, която бива трансформирана в енергия – изключително важна след коситба!
 • IPA:тази активна съставка пък се явява водачът на микро- и макроелементите в проводящите тъкани (в растението). Благодарение на този растежен хормон от групата на цитокинините, нашите листни биостимулатори от серията Ferileader* имат силно изразено системно действие!
 • И не на последно място хуминовите и фулво киселини, които се съдържат в гамата Fertiactyl* въздействат в/у почвената микрофлора и придвижването на хранителните вещества, чрез кореновата система от почвата към надземната биомаса на растенията.

*Подобни експерименти за проследяване ефективността от листно приложени биостимулатори липсват дори и в световен мащаб, а се оказва, че лавандуловото растение е изключително отзивчиво на листно подхранване!  

Заключение: на база получените забележителни резултати от този научен експеримент, който се извежда в АУ-Пловдив за трета поредна година, лавандуловите насаждения се повлияват положително от всички приложени технологии на Тимак Агро България, но особено изразен ефект имат опитите с листни и коренови биостимулатори.

Към днешна дата, някои от земеделските производители все още косят своите лавандулови полета. Ако все още се колебаете, успешно може да приложите изпитаните решения, като:

листен биостимулатор Fertileader Vital (300 мл /дка),

коренов биостимулаторFertiactyl Trium  или Fertiactyl Starter (300 мл/дка),

комбинация между 3-те: Fertileader Vital + Fertiactyl Trium/Starter(150 + 150 мл/дка).

Посоченият пример в АУ-Пловдив, където третирането е извършено веднага след коситба, е приложена комбинация между Fertiactyl Trium + Fertileader Vital, резултатът от приложението на които за трета поредна години затвърждава изключителен резултат.

На снимките: полето с лавандула в АУ-Пловдив, във фаза начало на цъфтеж, пролет 2020г.:

Следващите снимки са направени във фенофаза бутонизация, начало на лятото 2020г.

Възползвайте се до края на септември от пакетните предложения за Eurocereal® или TOP-PHOS® в комбинация с течни биостимулатори!

За повече информация, свържете се с представител на Тимак Агро за Вашия регион: www.timacagrobg.com/contacts

Още
Агро експертите съветват

Торене на картофи с Тимак Агро

торене на картофиТорене на картофиКартофопроизводството в България бележи ръст през последните години и това дава стимул на земеделците да инвестират и да търсят нови, по-добри решения за увеличаване качеството на продукцията. През февруари земеделските производители правят своя избор за обезпечаване на стопанската година и всяка една среща и дискусия е винаги полезна за намирането на точното решение, съобразно нуждите на културите и конкретните почвено-климатични условия.

На 6 февруари в Кюстендил, Националната Асоциация на Картофопроизводителите организира съвместна среща на своите членове с фирми производители и дистрибутори. На 28 февруари, в с. Белчин баня, Асоциацията лансира и втория семинар за производителите в района на Самоков. В рамките на двете събития, Тимак Агро представи пред присъстващите земеделци актуалните си предложения за подхранване на картофи.

Стъпвайки на пазара преди 15 години, Тимак Агро стартира бизнеса си именно в картофо- производството. Затова, торовете и биостимулаторите на Тимак са добре познати на производителите на картофи и от години дават отлични резултати в цялата страна. Това превръща компанията в незаменим партньор на българските картофопроизводители.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ НА КАРТОФИ

Първата и основна препоръка на експертите на Тимак Агро е да се провери наличността на хранителни елементи в почвата, както и нейната реакция. Това дава точна и ясна картина от какво се нуждаят конкретните култури и дали няма блокажи в почвата, които могат да се преодолеят с правилната технология на подхранване. Ето защо е особено важно да се стимулира възможно по-рано развитието на силна коренова система и абсорбцията на фосфор и калий. В противен случай, могат да се наблюдават редица процеси, които забавят развитието на кореновата система и влияят негативно върху развитието на растенията:

Излишъкът на азот (N) води до:

Слаба устойчивост на болести;
Нееднороден  размер на клубените;
Нееднородно узряване;

Намалената абсорбция на фосфор (P)води до:

Слабо развита коренова система;
Малък брой на клубените;
Слаба термична устойчивост;

Намалена абсорбция на калий (K)води до:
Нееднороден размер на клубените;
Слаба устойчивост на термичен стрес;

NPK ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТИМАК АГРО

На база дългогодишния опит в сектора, Тимак Агро предлага отлична серия от NPK формулации с богато съдържание на калий, с предпазен и защитен фосфор и много микроелементи – ключови фактори за картофопроизводството.

NPK формулацията Timac 42 (10-12-20) е топ продукт за пролетно подхранване, приложим при всякакви почвени условия. Доказано ефективен и с най-добри постигнати резултати е при почви в диапазона на рН 6-8. Патентованият комплекс MPPA-DUO® спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

Препоръчително приложение: в периода между март и април.

 

Kalii Sprint (6-11-21) успешно разгръща своя потенциал при кисели почви (рН под 6.5). Благодарение на органичния комплекс с по-пореста структура, приложена в кисела среда тази NPK формулация спомага за развитието на микробиалния живот в почвата. Може да бъде използван успешно при картофи, особени при почви бедни на калий.

Препоръчително приложение: в периода между март и април.

 

В последните години, постигнатите добиви с NPK формулациите на Тимак Агро в района на Ихтиман, варират между 3500 и 4000 т/дка, или с 500-900 т повече, в сравнение с контролата. В района на Благоевград добивите от картофи бележат нива между 4100 и 4500 т/дка, което е с близо 2000 т разлика с контролата.

ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТИМАК АГРО

Наличието на азот (в правилните дози) е особено важно за вегетативния растеж на картофовите растения, подпомага фотосинтезата и влияе върху обема на клубените, а съдържанието на калций – върху клетъчната структура, здравина на кожицата и запазването (съхранението) на клубените.

SULFAMMO N-PRO: азотен тор със стартов ефект. Подпомага усвояването на вложения азот с минимални загуби. Спомага за по-интензивно изпомпване на почвеният азот и трансформацията му от нитратна към амониева форма в растението. Спомага формирането на аминокиселини, образуването и транспортирането на протеини към регенеративните органи. С превантивно действие срещу натрупване на нитрати в продукцията. Опазва мембраната на хлоропластите за по-дълго време. Препоръчително приложение: в периода между май и юни.

Physiomax е естествен почвен подобрител с бързо действие и високо съдържание на калциев карбонат (основна свързваща единица на хумуса и глинестите частици в почвата). Спомага за трайното повишаване на рН стойностите и намира широко приложение в деструктурирани почви (с влошени физико-механични и дренажни свойства). Дозите и периода на приложение са в зависимост от целите – за повишаване на рН или трайното подобряване на физико-механичните качества на почвата. 

ЛИСТНИ И КОРЕНОВИ БИОСТИМУЛАТОРИ

Кореновите биостимулатори от гамата FERTIACTYL®  стимулират растежа и развитието на младите растения, увеличават устойчивостта на културите към засушаване, а като резултат – спомагат за формиране на по-добре гарниран посев и по-високи добиви. Експертите на Тимак Агро препоръчват прилагането им в по-ранни фази, когато има необходимост от добро развитие на кореновата система и преодоляване на температурните амплитуди.

Биостимулаторите за листно приложение от гамата FERTILEADER® се прилагат в по-късен етап от вегетацията. Силно изразеният антистресов ефект на патента SEACTIV® спомага за интензифициране на фотосинтезата и предпазва хлоропластите жизнени, за по-дълъг период от време. За успешното преодоляване на стресовите фактори и навлизане в добро здравословно състояние в критичните фенофази на културите, препоръчително е  приложението им да става колкото е възможно по-рано, за да могат растенията навреме да се снабдят с жизненоважните микроелементи.

За повече информация за продуктите и дози на приложение, моля свържете се представител на Тимак Агро за вашия регион: https://www.timacagrobg.com/contacts/

Още
Fertiactyl Trium
Агро експертите съветват

Кореновите биостимулатори на Тимак Агро – мощен антистресов ефект 

Кореновите биостимулатори на Тимак Агро – мощен антистресов ефект

Как да предпазим пролетниците от неблагоприятните климатични промени и стресови фактори през пролетта?

Според експертите, влажността и рязката смяна на температурите през последния месец, могат сериозно да повлияят върху реколтата на пролетниците тази година.

Експертите от Тимак Агро България имат решение за тези проблеми. Това са кореновите биостимулатори от гамата Fertiactyl®, употребата на които дава тласък на растежа и подпомага дружното развитие на културата и кореновата система.

При възникване на стресови ситуации, кореновата система е неспособна да възприема храна  и само приложението на коренови биостимулатори, може да възстанови физиологичните функции на растенията и да нормализира обмена на веществата с минимални загуби.

Храненето чрез коренови биостимулатори позволява да се съхрани вегетативната маса, както и да се развие солидна коренова система. Това дава възможност на растението да се възползва в дълбочина от наличните в почвата хранителни елементи и вода, благодарение на по-голямата си хранеща площ.

FERTIACTYL®, гамата коренови биостимулатори на Тимак Агро имат ясно изразен анти-стресов ефект и подпомагат процесите на развитие на кореновата система.

Благодарение на патентованият комплекс Fertiactyl® в гамата коренови биостимулатори, можете да разчитате на:

 • Увеличаване обема на кореновата система: чрез нарастване на хранещата повърхност  и образуване на повече коренови власинки;
 • Намалена чувствителност на растенията към стрес: засилва устойчивостта на растенията към стрес и външни агресии: температура, вода, замръзване и градушки;
 • Форсирана активност: поддържа фотосинтезата, запазвайки хлоропластите от стареене и стимулира по естествен път образуването на нови органи (корени и листна маса), плододаването и генеративните органи.
 • Ефективна абсорбция: максимално оползотворява внесените хранителни единици и увеличава достъпа и усвояемостта на наличните в почвата хранителни елементи, в т.ч. фосфор и микроелементи.

Подходящи решения за прилагане при пролетници са Fertiactyl® Trium и Fertiactyl®Starter:

Fertiactyl Trium
Fertiactyl Trium

Поради добавеното съдържание на цинк, Fertiactyl® Trium е особено подходящ за царевичните насаждения, за да се подпомогне развитието на кореновата система и да се обезпечи набавянето на вода от по-дълбоките почвени слоеве, особено при засушливи периоди.

Поради засушливите периоди през пролетта на 2018г. и нередовното поникване на царевичните посеви, на царевично поле в Плевенско е приложен Fertiactyl® Trium, във фенофаза 4-6 лист на царевицата.

Само 20 дни след употребата му, се наблюдава по-добре развита коренова система: с 10-15 см повече от тази на контролата. Месец по-късно, след паднала градушка, беше установено, че третираните с Fertiactyl® Trium растения са много по-здрави и преодоляват стреса от неблагоприятните климатични условия много по-бързо. Това се дължи най-вече на съдържащите се в него глицин бетаин, фулво и хуминови киселини.

Fertiactyl® Trium: застраховка срещу стресови фактори:


На снимката
: кочаните на третираната с Fertiactyl® Trium  царевица (в дясно) са много по-развити и по-добре озърнени от тези на контролата в ляво.

 

Коренов биостимулатор  Fertiactyl® Starter – ефективна NPK формулация в течна форма:

Fertiactyl® Starter стимулира образуването на здрава коренова система и спомага за увеличаване на добива:

Препоръчително приложение при маслодайни култури: напр. слънчоглед, във фаза 2-4ра двойка листа, в доза 200-300 мл/дка, според конкретните почвено-климатичните условия.

 

Развитието на кореновата система и интензифицирането на фотосинтезата е основна предпоставка за получаване на добър добив. Именно в това се изразява приносът от приложението на Fertiactyl® Starter за подобряването на качеството на продукцията и увеличаване на добива.

Изминалата стопанска година, ясно се очерта ползата от употребата на Fertiactyl® Starter, при слънчоглед, самостоятелно или, като част от комплексна технология за подхранване на Тимак Агро. В зависимост от конкретните почвено-климатични условия, както и сорта и състоянието на културите, резултатът от опитните полета на Тимак Агро е показателен:

Монтана +18 кг, увеличение на добива карбонатен чернозем pH : 7,2
Ямбол +30 кг, увеличение на добива чернозем pH : 7
Сливен +59 кг, увеличение на добива излужен чернозем pH : 7,8
Разград +20 кг, увеличение на добива сива горска почва pH : 6,2

 

Системното и антистресово действие на кореновите биостимулатори на Тимак Агро е гаранция за предпазване на културите от неблагоприятни климатични условия (градушки, резки температурни амплитуди) и стресови фактори (напр. хербициден стрес), както и добра основа за получаване на по-високи добиви!

 

За повече информация, обърнете се към специалистите на Тимак Агро: www.tinacagrobg.com 

Още