неделя, юли 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Успешни технологии при царевица и слънчоглед

Комбинацията между торове и биостимулатори са подсигурили добрия старт на културите, а допълнителният антистресов ефект е спомогнал за повишаване устойчивостта на растенията срещу неблагоприятни фактори.

Успешни технологии при царевица и слънчоглед

В края на юли, на Открит ден в землището на с. Калипетрово, обл. Силистра, пред фермерите от региона Тимак Агро България демонстрира действието на формулацията TOP-PHOS®. На демо-полето с царевица и слънчоглед, растенията са в перфектно състояние и земеделците можеха да убедят в силата на правилното хранене с технологията на Тимак Агро!

Комбинацията между торове и биостимулатори са подсигурили добрия старт на културите, а допълнителният антистресов ефект е спомогнал за повишаване устойчивостта на растенията срещу неблагоприятни фактори.

Приложената технология е съобразена с конкретните агрономически проблематики в конкретния район и се базира на задълбочен почвен анализ, според който са определени точните дози и типове продукти

(на снимката: Ивайло Миланов, Оперативен Маркетинг за   Западна и Северна България на Тимак Агро)

Комплексната технология при царевица, е на база формулацията Duofertil TOP 38 в съчетание с коренов биостимулатор Fertiactyl Trium: Основното подхранване с Duofertil® TOP 38 е извършено редово, със сеитбата, в доза 18кг/дка, а предсеитбено е внесен азот, в доза 30 кг/дка, между двете култивирания.

Във фаза 4-5 лист, царевицата е третирана с кореновия биостимулатор Fertiactyl® Trium. Съдържащите се в патентования комплекс Fertiactyl® фитохормони са помогнали за по-доброто развитие на кореновата система, оптимално усвояване на хранителните вещества, а наличието на цинк (в тора и биостимуатора) – за преодоляване на цинковия дефицит.

В резултат, културата развива максимален добивен потенциал и получава допълнителен тласък на растежа. В допълнение, добре развитата коренова система и увеличеният брой коренови власинки, спомогнаха за максималното усвояване на влагата от по-дълбоките почвени слоеве, особено в периодите на засушаване.

Към края на юли, царевицата е видимо по-добре развита, в сравнение с контролата, което дава основание на стопаните да очакват висок добив от това поле.

При слънчогледа, отново е приложена комбинация между торове и биостимулатори на Тимак Агро. Основното подхранване е извършено с Duofertil TOP 34, в доза 18 кг/дка.

Във фенофаза 2-3-та двойка листа, допълнително е приложен коренов биостимулатор Fertiactyl Starter. Съдържащият се и в двата продукта калий, има ключова роля за физиологията на културата, растежа и ефективното усвояване на водата и хранителните елементи от почвата.

Към края на юли, на полето се наблюдава запазване на зеления цвят на листата от по-долните етажи (активна фотосинтеза), повече двойки листа и по-големи и по-озърнени пити. Всичко това доказателство за качествена продукция и предпоставка за високи добиви.

(На снимката: Ивайло Миланов и Иван Караколев, АТК на Тимак Агро за района на Силистра)

Стремежът към отговорно земеделие, запазването на високите качествени и количествени резултати е основен приоритет на всички агрономи от екипа на Тимак Агро. Затова, компанията предлага не просто продукти, а решения отговорни за почвеното плодородие и оптимизирането разходите на декар, така че да се извлече максималната ефективност за конкретния район и почвени-климатични условия.

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com 

(Снимки: agroinfo.bg)