вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Външен изпълнител ще оценява необходимостта от финансови инструменти в стратегическия план

В бъдеще за да са са допустими за финансиране, общинските проекти ще трябва да са свързани с интегрирания подход на управление

В периода 17 – 26 януари 2014 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица” в гр. Берлин.В периода 17 – 26 януари 2014 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица” в гр. Берлин.

Аграрното ведомство е възложило на външен изпълнител да оцени дали и какви инструменти да бъдат включени в стратегическия план, става ясно от дискусиите в тематичната работна група, проведени на 20 януари. „ В момента, в който имаме изготвена такава оценка ще бъде представена на Тематичната работна група и съответно ще можем да дискутираме така изведените нужди от финансови инструменти, как да бъдат приложени и разписани в програмата“, уточни по време на дискусията зам министър Лозана Василева. Ивайло Здравков постави въпроса за възможна колаборация на финансовите инструменти със селската програма, и да се допуснат дейности по  общински проекти  чрез съвместимост с финансовите инструменти като например дадена община да има възможност да финансира чрез финансови инструменти по селската програма изграждането на балнеоцентър.
Светослав цеков уточни, че за да станат допустими за финансиране по стратегическия план, бъдещите проекти трябва да бъдат съобразени с интегрирания подход на управление.