неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

1800 проекта са подадени по подмярка 6.1

Програмата за развитие на селските райони е една от най-популярните мерки за подпомагане на младите фермери

Резюме на целите и обхвата на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани - Млад Фермер от ПРСР 2104-2020Резюме на целите и обхвата на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани - Млад Фермер от ПРСР 2104-2020
6.26ХилядиЧетения

1800 проекта са подадени по подмярка 6.1. Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ е една от най-популярните мерки за подпомагане на младите фермери. През настоящия програмен период /2014 – 2020/ мярка 6.1.  Стартова помощ за младите земеделски стопани, има за цел да увеличи техния дял, което е необходимо както за устойчивото развитие, така и за структурната реформа в отрасъла. Това посочи министърът на земеделието, храните и водите Румен Порожанов в отговор на въпрос от депутатите от БСП Светла Бъчварова и Николай Пенев.
По думите на Порожанов  до момента по мярката са проведени два приема, първият от които през 2015 г. с общ бюджет – 35 млн. евро. Общо постъпилите заявления за подпомагане в рамките на този прием са били 2 664, от тях одобрени са 1400. Това потвърждава и вашето твърдение, че парите не са достатъчни, коментира Порожанов. Приемът, приключил преди няколко дни, е с бюджет от 22 млн. евро, остатъчен бюджет по мярката с 1800 проектни предложения с размер на заявената финансова помощ от 45 млн. евро, което е два пъти повече от първия прием.
Специално внимание е отделено и с помощта за повишаване на квалификацията по други мерки от ПРСР. Младите фермери получават подкрепа и с подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства, с което те могат да разширят фермите си, посочи Порожанов. Подпомагането по мярката насърчава приемствеността на поколенията, сътрудничеството между отделните стопани, чрез подпомагане на групи и сдружения за предлагане на пазара и съхранение на продукцията.
С регламент от 2017 г. на ЕС се дава възможност за увеличаване на ставката по СЕПП /за единно плащане на площ/ за младите стопани от 25 на сто до 50 на сто, припомни още министърът. С изменението на закона младите фермери сега получават за първите 30 ха за подпомагане по СЕПП 50 на сто от размера на плащанията по тази схема, обясни той.
В преговорите за новата ОСП, които текат сега, МЗХГ ще настоява за подпомагане на младите земеделски стопани, защото застаряването на работещите в този бранш е огромен проблем в световен мащаб. Дигитализацията и цифровото земеделие също създават предпоставки за навлизането на по-млади в този бизнес, така че “по – голямата тема ще бъде какво да заложим като национален инструментариум допълнително, предвид на това, че парите никога няма да стигат, още повече с намалението на новия бюджет за земеделие с 15 процента”, посочи Порожанов.

Виктор Павлов