НОВИНИ

30 лева за кг. се очертава да бъде изкупната цена на лавандулата

Количеството през последните пет години надвишава търсенето на световния пазар

Едва 30 лева за кг. се очертава да бъде изкупната цена на лавандулата тази година.  Според производителят Стефан Иванов се очаква се унищожаване на поне половината лавандулови насаждения. Ако не бъдат унищожени, то производителите ще губят пари.

Пред БТА Иванов заяви,че в България има свръхпроизводство на лавандула, а количеството през последните пет години надвишава търсенето на световния пазар. „Световният пазар има нужда от 300 тона годишно, а в България производството е тройно повече”, уточнява Иванов и припомня, че дефицит на лавандула и лавандулово масло имаше през периода 2010-2020 г.

„Тогава районът на Добруджа се включи и този дефицит беше задоволен. Естественият процес сега е да бъдат премахнати тези насаждения от богатите почви и там да бъдат засадени традиционните зърнени култури – слънчоглед и пшеница. Тогава ще се получи и балансът между производство и търсене”, заявява преработвателят.

По думите му от три години у нас се трупа непродадено масло, което сваля цените под себестойността на продукта и неминуемо ще тласне производителите към прекратяване на производството. В същото време високите цени на газа и петрола само ще помогнат на фермерите в решението да унищожат лавандуловите си насаждения, тъй като изкупните цени няма да покриват разходите.

Виктор Павлов