петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Чавдар Маринов: Ако 1,5 млн. декара влязат в системата за въглеродни кредити, можем да занулим 1% от въглеродния отпечатък на страната

Издаването на въглеродни кредити може да започне през 2024 година

 

При пълен капацитет на работа на системата за въглеродни кредити в която да влязат 1,5 млн. декара , могат да бъдат занулени 400 хил. тона вредни емисии, което представлява 1% от въглеродния отпечатък на страната ни, заяви пред присъстващите по време на проведената в София двудневна междунродна конференция Be Renewable 2023 Чавдар Маринов изп. директор на CARBONSAFE. Според него издаването на първите въглеродни кредити може да започне през 2024 година.

„Ако в нашата и други подобни програми влезе цялата обработваема земеделска земя, можем да постигнем 33% зануляване на CO2 емисиите. Като добавим и горите, в които според нас има огромен потенциал, още до 2030 година можем да достигнем нетната нула, която ЕК е поставила като цел“, допълни Маринов.

Ние сме създали специална програма, която цели отстраняване на въглеродния диоксид от въздуха и складирането му в почвата под формата на органичен въглерод. Всички бизнеси трябва да са наясно, че въпреки наличието на филтри и на ВЕИ източниците като алтернатива на фосилните енергоизточници , ако не използваме подобни програми ние няма да успеем да постигнем целите на Зелената сделка за намаляване на вредните емисии до 2030 година с между 55 и 62% за отделните сектори“, каза още Маринов.

CARBONSAFE представлява решение което предлага първата валидирана методология за секвестиране на почвен въглерод от атмосферата. „Работим с всички земеделци у нас като в обхвата на програмата ни са площи, които са в системата на земеползване“, уточни още Маринов. В момента от CARBONSAFE. водят преговори с редица европейски и азиатски компании за бъдещи партньорства.

„Към момента в системата на CARBONSAFE има 70 хил. декара площи, като надеждите ни са до края на годината да се увеличат на 250-300 хил. декара“, допълни още той.

Как работи системата CARBONSAFE

 

Това което отличава системата  CARBONSAFE от останалите подобни програми според Чавдар Маринов е, начинът и на работа, като чрез специални сонди се вземат геореферирани проби от три дълбочини. Информацията от тях се записва в специален софтуер. Във всяко едно поле се правят по 25 сондажа, като след като бъдат взети пробите от почвата чрез сканиране на специален баркод от една страна информацията постъпва в софтуерната програма, а от друга отива към земеделските производители. Информацията отива в специализираната лаборатория, която е изградена и работи в град Пловдив. Тя издава лабораторен номер на всяка почвена проба. След като излязат резултатите от пробите, които се обработват абсолютно анонимно, за нуждите на въглеродните сертификати се отчита съдържанието на вредни емисии в почвите, които се зареждат в софтуера. През следващата стопанска година на същите геореферирани места се вземат базови контролни проби от почвите, които отново се изследват за наличие на органичен въглерод, като се сертифицира единствено разликата и измененията на стойностите на органичния въглерод.

„Така на база на този процес се издават нетни сертификати, като се приспадат емисиите, отделени от фермерите при обработката на земеделската земя, като процесът е визуализиран. Всеки фермер може да подаде заявление до нас, като имаме различни процедури, чрез които преценяваме дали той е допустим“, уточни още Маринов.

Освен ползата от съхраняването на въглерод в почвите, от CARBONSAFE дават и агрономически препоръки във връзка с минералното торене, като от взетите проби от почвата се анализира състава от микро и макроелементи в почвата и се отчитат запасите от тях. С помощта на изкуствен интелект се изчислява нормата на торене въз основа на отделните култури и заложните добиви. Това ще позволи на земеделските производители да намалят разходите си и да оптимизират минералното торене и го заместят с органично.