вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

Чавдар Маринов: Ако 1,5 млн. декара влязат в системата за въглеродни кредити, можем да занулим 1% от въглеродния отпечатък на страната

Издаването на въглеродни кредити може да започне през 2024 година

 

При пълен капацитет на работа на системата за въглеродни кредити в която да влязат 1,5 млн. декара , могат да бъдат занулени 400 хил. тона вредни емисии, което представлява 1% от въглеродния отпечатък на страната ни, заяви пред присъстващите по време на проведената в София двудневна междунродна конференция Be Renewable 2023 Чавдар Маринов изп. директор на CARBONSAFE. Според него издаването на първите въглеродни кредити може да започне през 2024 година.

„Ако в нашата и други подобни програми влезе цялата обработваема земеделска земя, можем да постигнем 33% зануляване на CO2 емисиите. Като добавим и горите, в които според нас има огромен потенциал, още до 2030 година можем да достигнем нетната нула, която ЕК е поставила като цел“, допълни Маринов.

Ние сме създали специална програма, която цели отстраняване на въглеродния диоксид от въздуха и складирането му в почвата под формата на органичен въглерод. Всички бизнеси трябва да са наясно, че въпреки наличието на филтри и на ВЕИ източниците като алтернатива на фосилните енергоизточници , ако не използваме подобни програми ние няма да успеем да постигнем целите на Зелената сделка за намаляване на вредните емисии до 2030 година с между 55 и 62% за отделните сектори“, каза още Маринов.

CARBONSAFE представлява решение което предлага първата валидирана методология за секвестиране на почвен въглерод от атмосферата. „Работим с всички земеделци у нас като в обхвата на програмата ни са площи, които са в системата на земеползване“, уточни още Маринов. В момента от CARBONSAFE. водят преговори с редица европейски и азиатски компании за бъдещи партньорства.

„Към момента в системата на CARBONSAFE има 70 хил. декара площи, като надеждите ни са до края на годината да се увеличат на 250-300 хил. декара“, допълни още той.

Как работи системата CARBONSAFE

 

Това което отличава системата  CARBONSAFE от останалите подобни програми според Чавдар Маринов е, начинът и на работа, като чрез специални сонди се вземат геореферирани проби от три дълбочини. Информацията от тях се записва в специален софтуер. Във всяко едно поле се правят по 25 сондажа, като след като бъдат взети пробите от почвата чрез сканиране на специален баркод от една страна информацията постъпва в софтуерната програма, а от друга отива към земеделските производители. Информацията отива в специализираната лаборатория, която е изградена и работи в град Пловдив. Тя издава лабораторен номер на всяка почвена проба. След като излязат резултатите от пробите, които се обработват абсолютно анонимно, за нуждите на въглеродните сертификати се отчита съдържанието на вредни емисии в почвите, които се зареждат в софтуера. През следващата стопанска година на същите геореферирани места се вземат базови контролни проби от почвите, които отново се изследват за наличие на органичен въглерод, като се сертифицира единствено разликата и измененията на стойностите на органичния въглерод.

„Така на база на този процес се издават нетни сертификати, като се приспадат емисиите, отделени от фермерите при обработката на земеделската земя, като процесът е визуализиран. Всеки фермер може да подаде заявление до нас, като имаме различни процедури, чрез които преценяваме дали той е допустим“, уточни още Маринов.

Освен ползата от съхраняването на въглерод в почвите, от CARBONSAFE дават и агрономически препоръки във връзка с минералното торене, като от взетите проби от почвата се анализира състава от микро и макроелементи в почвата и се отчитат запасите от тях. С помощта на изкуствен интелект се изчислява нормата на торене въз основа на отделните култури и заложните добиви. Това ще позволи на земеделските производители да намалят разходите си и да оптимизират минералното торене и го заместят с органично.

Още
Fertiactyl Trium
Агро експертите съветват

Кореновите биостимулатори на Тимак Агро – мощен антистресов ефект 

Кореновите биостимулатори на Тимак Агро – мощен антистресов ефект

Как да предпазим пролетниците от неблагоприятните климатични промени и стресови фактори през пролетта?

Според експертите, влажността и рязката смяна на температурите през последния месец, могат сериозно да повлияят върху реколтата на пролетниците тази година.

Експертите от Тимак Агро България имат решение за тези проблеми. Това са кореновите биостимулатори от гамата Fertiactyl®, употребата на които дава тласък на растежа и подпомага дружното развитие на културата и кореновата система.

При възникване на стресови ситуации, кореновата система е неспособна да възприема храна  и само приложението на коренови биостимулатори, може да възстанови физиологичните функции на растенията и да нормализира обмена на веществата с минимални загуби.

Храненето чрез коренови биостимулатори позволява да се съхрани вегетативната маса, както и да се развие солидна коренова система. Това дава възможност на растението да се възползва в дълбочина от наличните в почвата хранителни елементи и вода, благодарение на по-голямата си хранеща площ.

FERTIACTYL®, гамата коренови биостимулатори на Тимак Агро имат ясно изразен анти-стресов ефект и подпомагат процесите на развитие на кореновата система.

Благодарение на патентованият комплекс Fertiactyl® в гамата коренови биостимулатори, можете да разчитате на:

  • Увеличаване обема на кореновата система: чрез нарастване на хранещата повърхност  и образуване на повече коренови власинки;
  • Намалена чувствителност на растенията към стрес: засилва устойчивостта на растенията към стрес и външни агресии: температура, вода, замръзване и градушки;
  • Форсирана активност: поддържа фотосинтезата, запазвайки хлоропластите от стареене и стимулира по естествен път образуването на нови органи (корени и листна маса), плододаването и генеративните органи.
  • Ефективна абсорбция: максимално оползотворява внесените хранителни единици и увеличава достъпа и усвояемостта на наличните в почвата хранителни елементи, в т.ч. фосфор и микроелементи.

Подходящи решения за прилагане при пролетници са Fertiactyl® Trium и Fertiactyl®Starter:

Fertiactyl Trium
Fertiactyl Trium

Поради добавеното съдържание на цинк, Fertiactyl® Trium е особено подходящ за царевичните насаждения, за да се подпомогне развитието на кореновата система и да се обезпечи набавянето на вода от по-дълбоките почвени слоеве, особено при засушливи периоди.

Поради засушливите периоди през пролетта на 2018г. и нередовното поникване на царевичните посеви, на царевично поле в Плевенско е приложен Fertiactyl® Trium, във фенофаза 4-6 лист на царевицата.

Само 20 дни след употребата му, се наблюдава по-добре развита коренова система: с 10-15 см повече от тази на контролата. Месец по-късно, след паднала градушка, беше установено, че третираните с Fertiactyl® Trium растения са много по-здрави и преодоляват стреса от неблагоприятните климатични условия много по-бързо. Това се дължи най-вече на съдържащите се в него глицин бетаин, фулво и хуминови киселини.

Fertiactyl® Trium: застраховка срещу стресови фактори:


На снимката
: кочаните на третираната с Fertiactyl® Trium  царевица (в дясно) са много по-развити и по-добре озърнени от тези на контролата в ляво.

 

Коренов биостимулатор  Fertiactyl® Starter – ефективна NPK формулация в течна форма:

Fertiactyl® Starter стимулира образуването на здрава коренова система и спомага за увеличаване на добива:

Препоръчително приложение при маслодайни култури: напр. слънчоглед, във фаза 2-4ра двойка листа, в доза 200-300 мл/дка, според конкретните почвено-климатичните условия.

 

Развитието на кореновата система и интензифицирането на фотосинтезата е основна предпоставка за получаване на добър добив. Именно в това се изразява приносът от приложението на Fertiactyl® Starter за подобряването на качеството на продукцията и увеличаване на добива.

Изминалата стопанска година, ясно се очерта ползата от употребата на Fertiactyl® Starter, при слънчоглед, самостоятелно или, като част от комплексна технология за подхранване на Тимак Агро. В зависимост от конкретните почвено-климатични условия, както и сорта и състоянието на културите, резултатът от опитните полета на Тимак Агро е показателен:

Монтана +18 кг, увеличение на добива карбонатен чернозем pH : 7,2
Ямбол +30 кг, увеличение на добива чернозем pH : 7
Сливен +59 кг, увеличение на добива излужен чернозем pH : 7,8
Разград +20 кг, увеличение на добива сива горска почва pH : 6,2

 

Системното и антистресово действие на кореновите биостимулатори на Тимак Агро е гаранция за предпазване на културите от неблагоприятни климатични условия (градушки, резки температурни амплитуди) и стресови фактори (напр. хербициден стрес), както и добра основа за получаване на по-високи добиви!

 

За повече информация, обърнете се към специалистите на Тимак Агро: www.tinacagrobg.com 

Още
Агро НовиниВидеоЖивотновъдствоЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоМЗХНОВИНИОвощарствоПРСР 2014-2020Съвети

Защо е ценна книгата торене на земеделските култури

Торене на земеделските култури

Защо е ценна книгата ТОРЕНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ?

  • Технологии за торене за ВСИЧКИ КУЛТУРИ

  • Как да торите правилно за ВИСОКИ ДОБИВИ

  • Книгата е предназначена за ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ и ЛЮБИТЕЛИ ГРАДИНАРИ

  • ЦВЕТЕН АЛБУМ с признаци за недостиг или излишък на хранителни елементи за културите

Още за изданието

Представени са в популярна форма въпросите, свързани с минералното хранене на растенията, почвеното плодородие, свойствата на органичните и минерални торове и торенето на всички земеделски култури, отглеждани в България, като са използвани лични данни на автора и данните на почти всички български учени, работили по проблемите на минералното хранене и торенето. Предназначена е за фермери, арендатори, кооператори и фирми, и за любители градинари и цветари.

 

 

Торене на земеделските култури 2018, Автор: проф. дсн Стефан Горбанов

Торене на земеделските култури 2018, Автор: проф. дсн Стефан Горбанов

Поръчай от ТУК или на телефон 0887257707

Още
Торене на пшеница
Бюлетин растителна защитаСъветиТОРЕНЕ

Технологични решения за прецизно хранене на есенни култури, препоръчани от Агрополихим АД.

В изключително нетипичната стопанска година като тази, е от голямо значение, какви решения ще се вземат,  по отношение отглеждането и торене на есенните култури, както и подготовката и сеитбата на пролетниците.

Храненето на растенията е неизменна  част от този процес и затова всички, доверили се на продуктите и технологиите на АгрополихимАД, ще успеят да пожънат успехи и тази година.

Торене на пшеница

Масовите грешки, които редица земеделски производители допуснаха при есенниците през тази година, са поредното торене на сняг с карбамид, в малкото снежни дни, които  ни предложи зимата. Това торене, особено през тази година, генерира изключително високи загуби на активно вещество, т.к. снежната покривка беше изключително неравномерна (или много дебела или прекалено тънка), не успя да се задържи достатъчно дълго време поради факта, че температурите рязко се повишаваха, но въпреки това, някои земеделци продължиха да торят с гранулирани азотни торове.

Друга груба грешка в азотното хранене на есенните културие внасянето на амониев нитрат на сняг или при замръзнала почва. Това торене, също генерира много големи загуби на активно вещество. Повечето фермери констатираха, че културите са гладни, но вконкретния случай тези признаци са изразени от стреса, поради рязката промяна на температурите.

Есенниците, торени с Течен азотен тор UAN, успяха да презимуват оптимално и да „изчакат“ благоприятните условия за основно подхранване през пролетта.

Всички, заложили изцяло на течните торове, като най-доброто решение за основно торене и коригиращо подхранване на културите, ще успеят да намалят загубите на активно вещество до минимум, а от там и загубите от икономическа гледна точка.

Торенето във влажни години с гранулирани азотни торове е много рисковано и трябва добре да се прецизира неговото време и количеството на избрания продукт, ако все още се използват те.

Вегетативното подхранване на всички видове култури, вече ще придобие друг вид, т.к. на пазара за поредна година ще са продуктите от двете специализирани серии течни торове ФАСТ и ФАСТ+. Торовете от серията ФАСТ са изключително добре балансирани продукти, с комплекс от микроелементи, които са подходящи за старт и за коригиращо торене на всички култури. А торовете от серията ФАСТ + са специализирани продукти, разработени по групи култури (за зърнено-житни култури, за маслодайни култури, за трайни насаждения и за зеленчукови култури), които осигуряват оптимално количество микроелементи на растенията във фазите, в които те се нуждаят от тях. По отношение на цена – качество, няма да намерите друг Български продукт, който да отговори на Вашите очаквания за листно подхранване.

В годината, в която Агрополихим АД увеличи участията си на различни изложения, форуми и семинари, за първи път ще отбележи участие и на Международно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2018 г. На изложението ще бъдат представени новите продукти, допълващи широката гама от течни и гранулирани торове.

Екипът на отдел „Агрохимия и почвознание“, ще има удоволствието да обърне внимание на всеки един фермер, заинтересован от продуктовата гама на компанията, ще бъдат представени технологии за прецизно торене при различни култури, характеризиращи се с минимална загуба на активно вещество и средства, при  използваните продукти.

През юни тази година, Агрополихим АД ще вземе участие и в Международни открити дни на полето, които се провеждат за първи път у нас. Едно изложение, което дава възможност на фирмите в България, да представят своите продукти по един различен начин.

 

Очакваме Ви!

 

Заповечеинформацияотноснопродуктитеитехнологиитезапрецизнохранене, можетедасеобърнетекъмекипанаотдел“Агрохимияипочвознание”при“Агрополихим”АД.

Отдел„Агрохимияипочвознание“, e-mail: agronomist@agropolychim.bg

ЙорданИлиев–ръководителотдел„Агрохимияипочвознание“,агроном

Тел.: +359 519 97554, Моб.: +359 882 465258, е-mail: y.iliev@agropolychim.bg;

ТеодораДимитрова–Агроном

Тел.: +359 519 97744, Моб.: +359 888 490 119, е-mail:t.dimitrova@agropolychim.bg;

МарияКолева–Агроном

Тел.: +359 519 97769, Моб.: +359 889 966 140, е-mail: m.koleva@agropolychim.bg;

ГалинЗлатанов–Агроном–консултантСеверозападнаБългария

Моб.: +359 888 406 967, е-mail: g.zlatanov@agropolychim.bg;

ХристиянХристовАгроном–консултантЦентралнасевернаБългария

Моб.: +359 888 426 244, е-mail: h.kurtev@agropolychim.bg;

ВладимирИванов–Агроном–консултантСевероизточнаБългария

Моб: +359 888 428 044, е-mail: v.atanasov@agropolychim.bg;

ГеоргиПопчев–Агроном–консултантЮжнаБългария

Моб.: +359 888 418 703, е-mail: g.popchev@agropolychim.bg;

ВладимирЖелев–Агроном–консултантЦентралнаиюгоизточнаБългарияМоб.: +359 888 708 875, е-mail: v.zhelev@agropolychim.bg;

Още
Торене на пшеница
Бюлетин растителна защита

Зимно торене Бюлетин растителна защита 1 / 2018

БЮЛЕТИН № 1_2018

Зърнено-житни култури

Много са факторите, които определят количеството и качеството на продукцията от земеделските култури (свойства на почвите, климатични условия, обработка на почвата, защита на растенията от вредители, напояване и др.), но един от най-важните фактори си остава торенето. При прилагане на добрата земеделска практика в земеделското производство с правилното торене се цели да се запази и повиши почвеното плодородие и получаването на стабилни добиви от земеделските култури с високо качество на продукцията.

Правилната употреба на торовете изисква да се познават добре свойствата им и рационално да се използват в зависимост от агрохимичните показатели на почвите и особеностите на различните култури. Необходими са минимум знания за ролята на отделните хранителни елементи при храненето на растенията. Неправилното използване на торовете води до влошаване на свойствата на почвата и до получаване на продукция с лоши хранителни качества и ниска пазарна стойност.

От известните досега 107 елементи в състава на растенията са открити 75. Химичните елементи, които са безусловно необходими за живота, растежа, развитието и нормалното плододаване са само 20. За да бъде причислен към групата на хранителните за растенията елементи той трябва да отговаря на следните условия:

1. Растението не може да завърши своя жизнен цикъл, ако този елемент отсъства;

2. Този елемент непосредствено да се включва в процеса на хранене

3. Симптомите на недостиг да са специфични за дадения елемент и да се предотвратяват или да се отстраняват само чрез внасянето му.

Най-главният критерий за физиологичното значение на даден елемент е неговата необходимост за успешното завършване на жизнения цикъл.

Хранителните елементи се разделят на две групи според ролята в храненето им: В първата група са т. нар. органогенни/конституционни или структурни елементи – въглерод (С), кислород (О), водород (Н), азот (N), фосфор (P), сяра(S), магнезий(Mg) – значението им е очевидно – явяват се основен строителен материал, от които растенията изграждат своя организъм. Във втората група са т. нар. функционални елементи – калий (K), калций(Ca), цинк(Zn), молибден(Mo), бор (B) , желязо(Fe), манган (Mn), мед (Cu) – необходими главно за нормалния обмен на веществата – за поддържане на строежа и структурата на клетъчната плазма, за образуването и действието на ензимите в растителния организъм. Според количественото им разпределение се делят на макро-(над 0,01% – C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S) и микро-елементи ( под 0,01% – Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B). Наред с изброените по-горе има други елементи, които не винаги са необходими за развитието на растенията и се наричат баластни – натрий (Na), силиций (Si), хлор (Cl), ванадий (V), кобалт (Co), хром (Cr).

Подхранването на зимните житни култури е важна практика за подобряване азотното хранене на растенията при условия на недостатъчно съдържание на минерални съединения на азота в почвата.

В зависимост от различните условия то се провежда повърхностно през пролетта, след възобновяване вегетацията на растенията или във фенофаза братене на културата. Основният фактор и двигател, определящ нивото на добивите от културните растения и тяхното качество е торенето с азотни торове, защото съдържанието на азот има решаващо значение за всички живи организми, като съставна част на органичните съединения и компоненти – белтъчини, аминокиселини, нуклеинови киселини, хлорофила в листата, ензимите и др. с изключително важна и незаменима роля за развитието и плододаването на растенията.

Самото азотно торене е свързано с проблеми, които трябва да се решават своевременно, като:

• Как правилно да се прогнозира количеството азотен тор;

• Как да се намалят азотните загуби и замърсяването на подпочвените води, водоемите и атмосферата;

• Колко отрицателно е влиянието на азотното торене върху устойчивостта на растенията към болести.

Явният дефицит на азот в растенията се характеризира със слаб растеж, бледа жълто-зелена окраска на листата, преждевременно изсъхване на листата от долните етажи, слаб растеж и нисък добив.

При достатъчно азот културите растат и се развиват нормално, формират голяма листна маса и допълнителни братя с нормално оцветяване. Добивът е висок, с добро качество и повишено съдържание на протеин.

При изобилно снабдяване с азот се поникналите растения са с много голяма надземна маса и относително слабо развита коренова система, много чувствителни на болести, на полягане, на ниски и високи температури, на засушаване и изобщо на всички неблагоприятни условия. Добитото ЗЪРНО е с влошени технологични качества. Нормите на торене се определят в зависимост от: – запасеност на почвата с хранителни елементи; – износ на хранителните елементи с 100 kg зърно; – планиран добив; – коефициент на усвояване на елементите от торовете. Многобройни изследвания в страната ни показват, че оптималните торови норми за пшеницата варират от 6 до 18 kg N/dкa; от 5 до12 kg P2O5/dкa и от 4 до 10 kg К2O/dкa, съответно при различни почвени типове.

СВОЙСТВА НА РАЗЛИЧНИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ Амониевият нитрат (33–34% N) е основният азотен тор, произвеждан и използван универсално у нас. Характеризира се с висока хигроскопичност, поради което поглъща влага от въздуха и се втечнява и втвърдява. За да се запази в рохкаво състояние, се произвежда в гранулирано състояние и се съхранява в полиетиленови торби. Амониевият азот се поглъща от почвата, но впоследствие се нитрифицира лесно. Поради това торенето трябва да бъде съобразено с възможните загуби чрез измиване и денитрификация, т.е. да се внася в съответствие с динамиката на усвояване на азот от растенията.

Карбамид (урея,46% N) Това е най-концентрираният твърд азотен тор. Има по-ниска себестойност от амониевия нитрат и по-добри физически качества. В почвата се подлага бързо на амонификация, при което амоният се абсорбира от почвата и не подлежи на измиване при ниски температури. При взаимодействие с почвата карбамидът се превръща в амониев карбонат, който алкализира средата и създава условия за загуби чрез излитане на амоняк. Поради това карбамидът не е подходящ за повърхностно торене през топлите сезони (повърхностно есенно и пролетно торене). Подходящ е за предсеитбено торене чрез инкорпориране в почвата и повърхностно подхранване на есенните посеви при ниски зимни температури 5-8°С, каквито през последните дни на тази година няма .

Варово-амониевият нитрат сега е най-масово използваният азотен тор в страните на ЕС, тъй като не причинява вкиселяване на почвите. Амониевият сулфат Притежава силно изразена киселинност, поради което не бива да се използва в почви с кисела реакция. Течният тор КАС (карбамид–амониева селитра) се произвеждаше в ограничени количества у нас и въпреки рекламите за редица предимства не намери широко приложение, поради липсата на техника за транспорт и внасяне, както и опасност от повреди на посевите.

Калциевият и натриевият нитрати притежават алкализиращо действие и са подходящи за кисели почви

Амониевите фосфати са с ниско съдържание на азот и по същество са фосфорни торове. Представляват особен интерес за производство на сложни комбинирани торове с различно съотношение на N:Р Добивите от есенните култури силно се ограничават от азотния дефицит. Азотът е подвижен в почвата. Той е разтворим във вода и с валежите достига до кореновата система на растенията. При сухо време остава от горе на повърхността на почвата и няма ефект от подхранването. Класическата схема е 1/3 да се внесе по време на сеитбата през есента, а останалите 2/3 за подхранване през пролетта, когато няма извършен химичен почвен анализ.

Съгласно Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници:

• за Южна България не се тори с азотни торове от 1 ноември до 20 февруари;

• за Северна България не се тори с азотни торове от 1 ноември до 25 февруари;

• На площи с едногодишни култури (есенници) не се тори от 1 ноември до 05 февруари;

• На свободни площи, подготвени за засяване на земеделски култури не се тори от 1 ноември до 25 февруари;

• При създаване на нови овощни насаждения не се тори от 15 ноември до 25 февруари. Азотното торене се извършва възможно най-близо до началото на трайната пролетна вегетация, за да се избегне опасността от азотни загуби и възможни неблагоприятни влияния върху посевите (прерастване, нападение от болести при топла зима) при много ранно зимно торене. Поради големи площи, често недостатъчна техника и непрогнозируеми метеорологични условия по необходимост торенето може се прави в разтегнат срок от втората половина на февруари до началото на април, спазвайки следните условия:

• Започва се от по-слабо развитите и късни посеви и се отива към добре развитите и сгъстени посеви, за да се избегне нежеланото преждевременно развитие на добрите посеви. Стартира се от равните терени, с мощни почви и се продължава на наклонените терени, с плитки почви или с близки подпочвени води, за да се избегнат загуби на торов азот чрез низходящо или повърхностно измиване.

• Ако част от азотната норма е внесена предсеитбено, е желателно втората част да се внесе по-късно (през март), но това не е задължително при посеви, които не са застрашени от прерастване. Всяко закъснение на азотното подхранване след повишаване на температурите и засушаване през април намалява ефективността на торенето, тъй като част от торовия азот остава в сухата почва. При умерени торови норми разделно или двукратно азотно торене (второто по време на вретенене) не се препоръчва, тъй като увеличава разходите и намалява усвояването на късно внесения тор.

Азотът е необходим на житните, тъй като те са изтощени от зимата, въглеродните им запаси са изчерпани. Подхранването е една от гаранциите за по-високи добиви.

За да се определи точното количество и вида на тора, от който имат нужда посевите, трябва да се направи почвен анализ. Анализът ще покаже и запасеността на почвата с фосфор и калий. Фосфорното торене повишава добивите, подвижния и усвоим фосфатен запас в почвата. Той, както и калият, се внасят предсеитбено.

Фосфорът спомага за вкореняването на пшеницата, като ускорява растежа на кореновата система, повишава студоустойчивостта и сухоустойчивостта, прави растенията по-устойчиви на полягане, увеличава продуктивната им братимост, намалява отрицателния ефект от едностранното азотно торене. При недостиг на калий растежът на пшеницата се задържа, студоустойчивостта й намалява, засилва се опасността от полягане. Добивът също намалява.

Калият подобрява и усвояването на азота. При слабозапасени с фосфор почви е рисково да се прилага повече от 12 кг/дка активно вещество азот. При подхранването торовете трябва да се разхвърлят равномерно по цялата площ. Листното торене също оказва положително влияние върху добивите и качеството на пшеничното зърно.

За листно подхранване на пшеницата могат да се използват течни комбинирани или кристални водоразтворими торове, които се внасят най-често в комбинация с вегетационните хербициди във фаза края на братене-начало на изкласяване. Важното условие е да има добра съвместимост между листните торове и прилаганите ПРЗ.

Подхранване при рапицата

Рапицата е култура, която изисква висок агрофон по отношение на торенето.

За формирането на 100 кг семена от 1 дка и съответната наземна маса рапицата извлича от почвата 5-6 кг/дка (N); 2-3 кг/дка Р2О5; 4-6 кг/дка К2О; 4-7 кг/дка СаО; манган 0,7-1,1 кг/дка и Магнезий – 4 кг/дка сяра. Най-добре е съотношението между трите основни елементи N:Р:К да е 4:2:1 при есенната рапица. Внасянето на азотната норма става двукратно – 20% от общата доза през есента и 80 % през пролеттна във фаза бутонизация.

Но тъй като единичната доза за внасянето на Азот не трябва да е повече от 10 кг/дка, е добре напролет да се раздели на две:

• 1-вото внасяне да стане при появата на първите нови листа ( през февруари – началото на март )

• 2-рото да стане 5-6 седмици след първото (през април) Торене с микроелементи Рапицата е отзивчива на торене с микроелементи – бор, сяра, манган, магнезий, молибден, цинк и др. Бор – повишава зимоустойчивостта и предотвратява на изтеглянето на растенията, благоприятства формирането на генеративни органи.

Внасянето на бор може да става чрез семената или като извънкореново подхранване под формата на боракс, борна кисилина или амониева селитра с повишено съдържание на бор. Ако сте пропуснали наесен да внесете бор, задължително е напролет при добра облистеност на растенията… Сяра – необходима за формиране на високи добиви. От поникване до фаза розетка нуждите са 10% от общата доза, във фаза бутонизация до цъфтеж – 65% и до края на техническата зрелост – 25%. Внасянето на сярата трябва да стане при височина на растенията над 20 см.

Ако се приложи по-късно , торенето със сяра става неефективно. Най-високо съдържание на протеин се отчита при торене в съотношение : сяра – 4 кг/дка и азот 10 кг/дка. Магнезий – най-големи са нуждите от елемента през фазите цъфтеж и формиране на зърната. Нуждата от магнезий е най-висока при киселите почви. Магнезиевите соли 3-4 кг/дка се внасят заедно с азотните и калиевите торове. Манган – повишава добива на семена от рапица. Препоръчва се, да се внесе с листни торове в началото на стъблообразуване , преди поява на цветните пъпки.

Торовата норма под формата на сулфат се движи от 0,05до 0,08 кг/дка.

Молибден – оказва влияние върху протичането на фотосинтезата и повишава добива. Внася под формата на амониев молибдат като листно подхранване и торова норма от 0,6 кг/дка. Ефектът от използването на сложни минерални комплексни торове обогатени с бор, сяра, манган, магнезий, молибден и мед е много голям.

Още
Торене на слънчоглед през пролетта
ЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоСъветиТОРЕНЕ

Торене на слънчогледа

Слънчогледът е основната маслодайна култура за нашата страна. В световен мащаб той заема трето място след рапицата и фъстъците. Растителното масло, получено от слънчогледа, има висо­ка хранителна стойност и добри вкусови качества. Слънчогледовият шрот, получен при производството на масло, има високи хранителни качества като фураж за животните. Освен това слънчогледът е от­лично медоносно растение и голяма част от пчелния мед в нашата страна се получава именно от пашата в слънчогледовите посеви.

 

Изисквания към хранителния режим.

 

Слънчогледовото растение се отличава със силно развит гла­вен корен, от който излизат странични разклонения. Поради тази причина кореновата система прониква на голяма дълбочина и обхва­ща голям обем почва. Най-дейната част от корените, обаче, е разпо­ложена в горните 20 – 30 ст на почвата. По листата и стъблото има силно окосмяване, което му помага за икономично изразходване на влагата. Слънчогледът не е много взискателен към свойствата на почвата, поради което се отглежда на почти всички почвени типове в нашата страна. Най-високи и стабилни добиви се получават на бога­ти, дълбоки почви, добре запасени с хранителни вещества и влага. Той е много отзивчив на напояване и торене. Най-добри предшестве­ници на слънчогледа са зърнено-житните и зърнено-бобовите култу­ри. Неподходящи са цвеклото, соргото, люцерната и други, които из­сушават почвата на голяма дълбочина.

 

Слънчогледът реагира добре на азотно торене. При недостиг на азот растенията изостават в растежа, формират дребни съцветия и малък брой семена. Излишъкът на азот понижава масленото съдържание и понижава устойчивостта на растенията към заболява­ния. Доброто фосфорно хранене увеличава добива и масленото съдържание на семената. Калият повишава абсолютната маса и мас­леността на семената. Борът спомага за по-доброто оплождане на цветовете и повишава добивите. При недостиг на хранителните еле­менти при слънчогледа се наблюдават характерни признаци на не­достиги излишък

 

 

 

Натрупването на азота, фосфора, калия, калция, магнезия и сярата не става с еднаква интензивност през целия ход на индивиду- алното развитие на слънчогледовите растения. От поникване до на­чалото на цъфтежа азотът, фосфорът и калият постъпват в растени­ята по-интензивно, отколкото магнезият и сярата. Натрупването на калция рязко се повишава в края на бутонизацията до началото на цъфтежа, а също така през време на узряванет.

 

За формиране на добив от 100 kg/dka семена слънчогледовите растения извличат от почвата 3,5 – 4,5 kg/dka азот 1,5 – 2,5 kg/dka Р2О5 и 2,5 – 3,5 kgК2О, в зависимост от величината на добива от декар. При ниски добиви разходът е по-голям, поради натрупване на хранител­ни вещества в надземната маса и неефективно използване за форми­ране на добив от семена. Това се получава най-често при засушава­не и не добра агротехника на посева. Износът на хранителни веще­ства при добри добиви семена от слънчогледа сорт Албена е в грани­ците от 25 до 30 kg/dka N, 9 – 11 kg/dka Р2О5 и 9 – 10 kg/dka К2О от 1 декар.

 

Норми и срокове на торене на слънчогледа

 

В зависимост от торенето на предшественика и запасеността на почвата с подвижни форми на основните хранителни елементи то­ровите норми за азота се движат в границите между 8 и 12 kg/dka/dkaN, за фосфора – 8 – 12 kg/dka/dkaР2О2 и за калия – 10 – 16 kg/dka/dkaК2О. При висока запасеност с азот (над 10 kg/dka N/dkaв 60 cmслой) и очаквани добиви под 200 kg/dka/dkaне се прилага азотно торене. При средна за­пасеност на почвата с усвоим азот (6 – 10 kg/dka N/dkaв 60 kg/dka слой) и очаквани добиви от 200 – 300 kg/dka/dkaторовите норми при различни­те почвени типове са от 6 до 8 kg/dka N/dka, а при слаба запасеност (под 6 kg/dka/dkaв 60 ст слой) азотната торова норма за получаване на съ­щите добиви е 10 – 12 kg/dka N/dka. За получаване на добиви над 300 kg/dka/dkaазотната торова норма, в зависимост от почвения тип, е в гра­ниците между 12 и 14 kg/dka/dkaчист азот, на фона на добро фосфорно и калиево торене.

 

Слънчогледът е култура, която не реагира силно положително на органично торене.

Промишлените фосфорни и калиеви торове се внасят през есента при основната обработка на почвата. При нис­КИ азотни торови норми (6 – 8 kg/dka N/dka) цялото количество от азот­ните торове се внася през пролетта при предсеитбената подготовка на почвата. При очаквани високи добиви и торови норми от 10 до 14 kg/dka N/dka, 2/3 от азотната норма се внася преди сеитбата и 1/3 се вна­ся при подхранването по време на окопаването на посева.

 

За предсеитбено торене с азот може да се използва както кар­бамидът, така и амониевата селитра. За подхранване на слънчогледа по време на окопаването се използва амониевата селитра. Отлични резултати се получават при торене с течния тор ”Бетабор“, поради съдържанието на бор, особено на почви с ниско съдържание на во­доразтворим бор и очаквани високи добиви.

АВТОР: Проф. Стефан Горбанов, Торене на земеделските култури

 

 

Още