НОВИНИ

Агроминистърът подкрепи въвеждането на спешни мерки за свиневъдството

Цените на електроенергията у нас са се увеличили със 160% спрямо 2020 година

Подкрепяме въвеждането на спешни и извънредни мерки за сектор „Свиневъдство“ на ниво Европейски съюз“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на заседанието на Съвета за земеделие и рибарство към ЕС в Брюксел. Според него подобни мерки трябва да се предприемат без да се предизвикват допълнителни смущения в сектора. Подобно на млякото имлечните продукти по думите му свиневъдството се нуждае от директна подкрепа.

Той коментира, че сред основните проблеми са нарастването на цените на основните фуражни култури и смески, както и значителното повишение на разходите за производство в земеделието, по-специално на горивата и електроенергията. Цените на електроенергията, влагани в селското стопанство у нас, бележат ръст от 160 % спрямо 2020 г.

„Месопроизводителите са в изключително трудна пазарна ситуация, повлияна едновременно от рестрикциите, свързани с ограничаването на Африканската чума по свинете (АЧС), засилените изисквания по отношение на производството в кланиците заради CОVID-19, повишените разходи за фуражи и свръхпредлагането на европейския пазар, което задържа растежа на цените“, каза още земеделският министър. Според него секторът на птицевъдите е в аналогична ситуация.

В рамките на заседанието на министрите на зеmедлието, министър Иванов се включи и в специална дискусия посветена на устойчивостта на въглеродните цикли. Според него за да се изпълнят поставените от ЕС цели за намаляване на вредните емисии е нужно да има компенсация за фермерите за допълнителните усилия за да запазят своята конкурентноспособност. Предвидените в стратегическия план еко схеми и интервенции целящи намаляване на вредните емисии ще да имат своя принос за това , но не могат според него да доведат до еднопосочно намаляване на парниковите емисии, каквато е амбицията на Брюксел.