събота, юли 13, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Агроведомството отказва публичен достъп до резултатите от извършени проверки на ДФЗ за последните три години

Министърът се оправдава с висока чувствителност на информацията

МЗХГ готви промени за защита интересите на собствениците на земеделски земиМЗХГ готви промени за защита интересите на собствениците на земеделски земи

Земеделският министър Иван Иванов е отказал да предостави публична информация за резултатите от извършени проверки на фонд „Земеделие“ за периода 2017 -2020 година се разбира от постъпило писмено питане от депутата Пламен Абровски. В отправения от него въпрос, депутатът е поискал от министър Иванов да му бъде предоставено становище с констатации от изпълнителната агенция по сертификационен контрол на средствата от европейските земеделски фондове за периода между 2018 и 2020 година както и информация за извършени проверки от европейските одитиращи органи касаещи сертификацията на фонд „Земеделие“.

Мотивът за отказа за предоставяне на информация е, че тя е „чувствителна със значителен обем и засяга финансова и икономическа политика, защита на лични данни и търговски интереси на физически и юридически лица“. От отговора се разбира че став а дума както за одити извършени от сертификационната дирекция, която предстои да премине под контрола на финансовото министерство, така и от такива направени от европейските одитни органи. В писмения отговор на министър Иванов се посочва. че тази информация може да бъде предоставена единствено за конфиденциална употреба съгласно регламент на ЕП и на Съвета на ЕС от 30 май касаещ публичният достъп до документи на Европейския парламент.