вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Агроведомството влезе в обяснителен режим за актуализацията на бюджета за земеделие

Земеделците не участват в мерките 60/40 и 80/20

„Пари за земеделие в актуализацията на бюджет 2020/21 няма. Не знам кой какво е искал, откъде го е искал. Към момента в Народното събрание няма влязла актуализация за бюджет за селско стопанство за тази година.“ Това каза Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

От Министерството на финансите са счели, че селското стопанство няма нужда от поисканите 110 милиона лева, допълни Караколев.

„За тях да гарантираш продоволствената сигурност на цял сектор не е важно, това не е от значение.“, допълни той пред БНР.

70 милиона от тези 110 милиона е трябвало да бъдат Covid мярка за българските земеделски производители, уточни Караколев. Аргументите: земеделските производители не участват в мерките 60/40 и 80/20.

„Килограм сирене се вдигна с 20% за година, точно в тази Covid криза, а суровината стои, даже намалява. Съответно целият удар в това повишение на цените на продуктите, на храните го понасят земеделският производител и потребителят“, коментира той.

Останалите 40 милиона са били предвидени за стартиране на схеми за държавни помощи, уточни Караколев.

Днес към парламентарно представените партии ще бъде отправено специално становище-декларация по темата. Симеон Караколев изрази оптимизъм, че депутатите няма да допуснат за мине актуализация на бюджета, без в нея да са включени средства за земеделските производители.

„Ако не, ние сме в стачна готовност другата седмица да протестираме пред Народното събрание.“, обеща Караколев.

В същото време от Министерството на земеделието, храните и горите заявиха, че е  спазена законоустановената процедура и е подал своето предложение за актуализация на секторния бюджет към Министерството на финансите на 26.07.2021 г.

Мотивираното предложение за промяна на бюджета беше изготвено на база разчети и анализ на потребностите. Предложеното изменение е в размер на 110,5 млн. лева и е за осигуряване на финансови средства за държавно подпомагане в сектор „Земеделие“. То е насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани чрез прилагане, както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите, в условията на задълбочаващата се пандемия и все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента.

Заложените средства, в размер на 110,5 млн. лева, са обосновани в две основни направления:

  • 70 млн. лева за подкрепа на секторите: животновъдство и растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19.

Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с действащата „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis чрез Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани.

  • 40,5 млн. лева за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития и болести по растения и животни, както и за актуализиране бюджетите на съществуващи инвестиционни схеми за подкрепа, с оглед стартиране техния прием през 2021 г.
Виктор Павлов