понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Биопроизводители искат работна среща за обсъждане на проблемите с пашуването в Рила

Фермери са подали редица възражения срещу утвърдения план за управление на парка заради налагане на редица ограничения

От Българска асоциация „Биопродуклти“ настояват за среща с отговорните ведомства за обсъждане на проблемите с пашуването на територията на Национален парк Рила, съобщава БТА, позовавайки се на писмо на браншовата организация, изпратено до министерствата на земеделието и екологията и до ръководството на парка.

Според писмото в Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекция „Национален парк Рила“ (ДНП „Рила“) при МОСВ са постъпили множество становища и възражения против разпоредби, ограничаващи пашата на домашни животни на територията на НП „Рила“.

 

Сред ограничителните разпоредби са такива, които забраняват пашата на домашни животни в районите на разпространение на различни природни местообитания; всяко стадо трябва да бъде до 300 броя овце или 150 броя едър рогат добитък и да се придружава от най-малко един пастир; не се разрешава обединяването на стада от няколко ползвателя; разпределянето се извършва по землища в съответния парков участък и други.

Оспорени са редица ограничителни разпоредби и е депозирано искане за провеждане в най-кратък срок на работна среща, на която да бъдат обсъдени изразените становища и направените предложения, възражения и други. Искане за провеждане на среща е отправено и до президента Румен Радев.

В писмото се припомня, че със заповед на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ от 22 март т.г. е постановено откриване на производство по издаване на Общ административен акт – проект на „Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „Рила“ през 2024 г.“, като е определен срок за подаване на писмени предложения и възражения от заинтересованите страни до 22 април.

До момента обаче липсва какъвто и да е отговор от страна на МОСВ, ДНП „Рила“ и МЗХ.

„Институциите пренебрегват сериозността на поставените в становищата и възраженията въпроси и демонстрират абсолютна незаинтересованост към проблемите, нуждите и очакванията на животновъдите“, пише БАБ в писмото си, посочвайки, че въпреки това на 23 май е оповестена заповед на директора на ДНП „Рила“, по силата на която е утвърден годишния план без да са съобразени възраженията на животновъдите.

Според БАБ така утвърденият план създава невъзможност на заинтересованите страни – местни и традиционно пашуващи на територията на НП „Рила“ животновъди да изхранват стадата си.

Във тази връзка в петък, 31 май, в сградата на Съюза на офицерите от запаса и резерва, която се намира в град София (бул. „Христо Ботев“ №48), ще се проведе работна среща-дискусия за обсъждане на вече приетия „Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „Рила“ през 2024 г.“; новите правила, които се въвеждат без проведен мониторинг и без анализ/оценка на пасищния ресурс; ще бъдат запознати заинтересованите страни с целта и резултатите от съдебните битки, които животновъдите водят, както и със спечелените съдебни дела; ще се търси начин за постигне на баланс между ползването на пасищата, опазването на биоразнообразието и екологосъобразния поминък на хората.