четвъртък, септември 21, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

До 9 октомври земеделски производители ще могат да правят промени в документите и плановете част от заявленията за подпомагане по кампания 2023

Минерални торове, снимка Pixabay

Според промени в Наредба 4 третираща условията за подаване на заявления за подпомагане на земеделските производители по интервенциите за кампания 2023 кандидатите посочили в заявленията за подпомагане за обвързано с производството подпомагане и еко схемата за запазване и възстановяване на почвеното разнообразие могат да подадат плановете и документите по чл. 7 от същата наредба или да ги заменят в периода между 25 септември и 9 октомври 2023 година, като в параграф 1 на допълнителните разпоредби в същата наредба след микробиалните торове са добавени и органоминералните торове.

Както е известно в средата на юли тази година по време на нарочна среща с депутати от ресорната комисия по земеделие, представители на производители и търговци на биологични торове и препарати за растителна защита се обявиха срещу предложените тогава промени, изключващи някои видове биологични продукти от списъка на разрешените препарати за растителна защита, и алармираха, че по този начин се създават изкуствени условия за налагане на едни за сметка на други препарати и компрометиране на еко схемата за азотното торене.

Тогава от бранша алармираха и за разминаване между изискванията на българското и европейското законодателство. Според еврорегламент 19 от 2019 година органичен тор е такъв, който съдържа само органични вещества без продукти претърпели фосилизация или от геоложки образования. По регламент органоминерален тор е тор, съдържащ микроелементи. Според наредба 21 за регистрация на ПРЗ обаче като органоминерални торове се определят органични торове с добавени макро или микроелементи.с по 20% фосфор, 17% азот или 30% калий, защото в предходните години подобни продукти са били регистрирани като неорганични.“