понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

БАСЗЗ: Промените в Закона за земята ще ощетят хиляди фермери

Чрез ограничаването на кръга от фермери, които могат да участват в тези търгове, се ограничава значително и възможността държавата да получи най-добрата наемна цена

От Българската асоциация на собствениците на земеделска земя са категорични, че много земеделци няма да успеят да сключат навреме договори за ползване на земя и да ги декларират

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които предстои да бъдат обсъдени в Комисията по земеделие в народното събрание очевидно са важни и вълнуват голяма част от земеделската общност.

Според мнение на асоциацията, законовите промени, предложени от група депутати “са напът да лишат от собственост и право на ползване хиляди собственици на земя и малки фермери”.

“С промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, депутатите са на път да узаконят безконтролното и противоконституционно право на големи земеделци да обработват чужда земя, без да питат и без да преговарят с реалните собственици”, се казва в писмото, в което се изразява притеснение, че текстът на законопроекта не е подложен на обществено обсъждане.

Проектът предвижда до 1/3 от едно землище и частните имоти в него да могат да се разпределят административно на земеделци, които нито са собственици, нито са сключили договор за ползване със собствениците на тези имоти.

Това означава, че стопаните няма да могат да упражняват правото си на собственост. Те няма да могат да договарят и изгодни ренти – арендаторите няма да искат да го правят, тъй като държавата им дава право да обработват земята и без договор със собственика.

Същото се отнася и до по-малките земеделски стопани и фермери, които не желаят да влизат в договорки за разпределение на масиви за ползване с по-големите местни арендатори. На базата на служебни разпределения, те ще бъдат изместени от земите, които обработват като собственици или ползватели по договор и ще бъдат изпратени насила да обработват чужди ниви по покрайнините на землището.

Според юристи тези текстове очевидно противоречат на Конституцията, която постановява, че частната собственост е неприкосновена”, посочват от БАСЗЗ и продължават:

“С промени в закона се съкращават и сроковете за деклариране договорите за наем и аренда пред службите по земеделие. Сега действащите правила фиксират този срок на 31 юли. Според новите предложения той трябва да изтече на 30 юни”.

Според БАСЗЗ, ако предложените текстове се приемат, “хиляди земеделци няма да успеят да сключат навреме договори за ползване на земя и да ги декларират. Това може да ги лиши от европейски и национални субсидии.

Спорни са и предложенията за нови текстове, които занапред ще ограничават кръга от лицата, които ще имат право да участват в търгове за отдаване под наем и аренда на земи от държавния поземлен фонд. Чрез ограничаването на кръга от фермери, които могат да участват в тези търгове, се ограничава значително и възможността държавата да получи най-добрата наемна цена, въпреки че според Закона за собствеността, тя е длъжна да управлява с грижата на добър стопанин.

Предложението е тази земя да не се отдава на земеделеца, предложил най-добра цена, а на този, който е с постоянен адрес на територията на съответната община и обещава да отглежда определени култури. Така освен че ежегодно загубите за бюджета може да възлизат на милиони левове, не са предвидени и механизми за контрол дали спечелилия с преференции търга спазва ангажимента си”, посочват от асоциацията.

Още
Агро Новини

До 9 октомври земеделски производители ще могат да правят промени в документите и плановете част от заявленията за подпомагане по кампания 2023

Според промени в Наредба 4 третираща условията за подаване на заявления за подпомагане на земеделските производители по интервенциите за кампания 2023 кандидатите посочили в заявленията за подпомагане за обвързано с производството подпомагане и еко схемата за запазване и възстановяване на почвеното разнообразие могат да подадат плановете и документите по чл. 7 от същата наредба или да ги заменят в периода между 25 септември и 9 октомври 2023 година, като в параграф 1 на допълнителните разпоредби в същата наредба след микробиалните торове са добавени и органоминералните торове.

Както е известно в средата на юли тази година по време на нарочна среща с депутати от ресорната комисия по земеделие, представители на производители и търговци на биологични торове и препарати за растителна защита се обявиха срещу предложените тогава промени, изключващи някои видове биологични продукти от списъка на разрешените препарати за растителна защита, и алармираха, че по този начин се създават изкуствени условия за налагане на едни за сметка на други препарати и компрометиране на еко схемата за азотното торене.

Тогава от бранша алармираха и за разминаване между изискванията на българското и европейското законодателство. Според еврорегламент 19 от 2019 година органичен тор е такъв, който съдържа само органични вещества без продукти претърпели фосилизация или от геоложки образования. По регламент органоминерален тор е тор, съдържащ микроелементи. Според наредба 21 за регистрация на ПРЗ обаче като органоминерални торове се определят органични торове с добавени макро или микроелементи.с по 20% фосфор, 17% азот или 30% калий, защото в предходните години подобни продукти са били регистрирани като неорганични.“

 

Още
НОВИНИ

Промени в закона за собствеността и ползването на земеделски земи предвиждат по-лесен достъп на животновъдите до общински и държавни пасища

Промени в закона за собствеността и ползването на земеделски земи предвиждат улесняване на достъпа на животновъдите до общинските и държавнипасища, съобщи техния вносител, депутатката от ДБ Албена Симеонова. Сред целите на предложените промени е пресичане на „вредната практика да дойде фирма от някъде си, близка до кмета или държавните земеделски институции, и да взима пасищата, за които получава яки субсидии“.

Практиката според нея е показала, че на редица места животновъдите са лишени от достъп до пасища, като в същото време няма реално пасящи животни върху тях. Промените предвижат отдаването на общинските пасища да става от специални комисии формирана от общинските земеделски служби, като при разпределение на пасищата предимство да се дава на фермер, чиито стопанства се намират в землищата на съответните общини.

Още
НОВИНИ

Обмисля се лицензирането на още една лаборатория за изследване на съдържанието на канабиол в индустриалния коноп

За три години са издадени 390 разрешителни за производство на индустриален коноп

 

От земеделското министерство обмислят да се лицензира лабораторията към Института по тютюна към Селскостопанска академия за извършване на анализи на проби от индустриален коноп за съдържание на тетрахидроканабиол (ТХК). Това стана известно по време на дебатите по двата предложени законопроекта за промени в закона за наркотичните вещества и прекурсурите. Вносителите на законопроектите , които бяха приети от комисията представиха сходни мотиви свързани основно с разкриващите се перспективи пред бизнеса при разрешаване на преработката на индустриалния коноп. Основната разлика в двата текста беше свързана с максимално разрешения процент на съдържание на ТХК- 0,3% в единия, и 1% в другия.

Като причина за искане на по-висок процент беше посочена климатичните промени и фактът, че при по-топло време се получават големи отклонения в съдържанието на наркотично вещество в растенията. За примери бяха посочени някои страни като Чехия и Испания, където е разрешено отглеждането и преработката на индустриален коноп със съдържание на ТХК между 0,6 и 1%.