неделя, май 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК планира да премахне субсидиите, вредящи на околната среда

Ще се поощряват практики, водещи до намаляване на изхвърлянето на вредни емисии в околната среда

От Брюксел планират премахването до 2030 година на субсидиите, вредящи на околната среда, стана ясно след представените вчера стратегически документи. Стратегията за запазване на биоразнообразието планира увеличено финансиране за действия, насочени към увеличаване на биологичното разнообразие. За възстановяване на биоразнообразието и местообитанията годишно ще са нужни по 20 млрд. евро, отчитат от комисията.

„ОСП ще продължи да бъде ключов инструмент за подпомагане на земеделските стопани в прехода им към устойчиви продоволствени системи. Устойчивостта е вече заложена в сърцевината на предложението за реформа на ОСП от 2018 г., с която се създава тясна връзка между предоставяното подпомагане и законодателството в областта на околната среда, климата и безопасността на храните.“ Чрез нея ще се поощряват селскостопански практики, които водят до намаляване на вредните емисии, изхвърляни в околната среда.

Държавите ще гарантират изпълнението на екосхемите

Като чат от зелената сделка, новите екосхеми предвиждат финансови средства за насърчаване на устойчиви практики като: „ прецизно земеделие, агроекология (включително биологично земеделие), създаване на особености на ландшафта, улавяне на въглероден диоксид и агролесовъдство. Освен това държавите членки и Комисията ще трябва да гарантират, че за тези екосхеми са предвидени необходимите ресурси и че те ще се прилагат в рамките на стратегическите планове. От своя страна комисията ще подкрепи заделяне на минимален бюджет по тези схеми.

NivaBG.com