вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ето с какви документи пропускат фермерите през КПП-тата

Ще бъдат допускани и превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове и т.н.

Гардоприм Плюс Голд

В последните дни много фермери се опитаха да влязат или излязат през КПП-тата , но не успяха. Това породи недоволство. Стопаните твърдят, че имат неотложни задачи, но не знаят какви документи са необходими, за да прекосят полицейския обръч.

В тази връзка от МВР дадоха указания какъв е редът за преминаване на земеделски производители и животновъди през блокадата.

До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури във всички случаи да се осъществи достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропусквателните пунктове по т. 2 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването след легитимиране с един от следните документи:

1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или;

3.Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Да се допуска преминаване на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, поливна техника, фуражи и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности;

Земеделските стопани и животновъдите да бъдат допускани до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещаване на  агро-аптеки, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.

 

NivaBG.com
Виктор Павлов