неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Фонд „Земеделие” публикува цiфровите данни за за заявените площи от кампанията през 2018

Данните могат да се изтеглят от профила на производителите в системата за директни плащания

3.48ХилядиЧетения

От Фонд „Земеделие съобщиха, че са публикувани цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за кампанията през 2018 г., като всички земеделски производители, кандидатствали за подпомагане, могат да изтеглят информация за заявените от тях парцели.

 

Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Системата генерира следните файлове, в проекция UTM zone 35N:

 

  • PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели

 

  • PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите

 

  • PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел
  • BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели
  • BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите

 

  • BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.