четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Индустриалните ферми в Русия продължават да произвеждат все повече свинско месо

Делът им на пазара е надминал 55% през 2019 година

Докато малките стопанства все повече намаляват производството си на свинско месо, расте делът на индустриалните производители, информира topagrar.com. Така за пръв път Русия се превърна в нетен износител на свинско месо, като причина за ръста в дела на производството на големите концерни е държавната подкрепа която са получили в последните години. Правителството се ангажира да подкрепя сектора не само на производителите, но и на преработвателите на месо, както и на производителите на фуражи. По информация на Руския съюз на свинепроизводителите, производството на свинско месо у 10-те най-големи производители в страната през 2019 година се е увеличило с 14,1% или почти 280 хил. тона живо тегло до 2,28 млн. тона. Общото производство на свинско месо се изчислява на 4,41 млн. тона, което е увеличение със 7,1%. Според браншовата организация производството на свинско месо в малките ферми за същия период се е свило с 2,7%. Пазарният дял на десетте водещи производители на свинско месо през 2019 година се е увеличил до 51,5% при условие, че през 2017 година е достигал до 44,6%.