събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Инспекцията по труда започва проверки в селското стопанство

Започват проверки в селското стопанство от Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ), заради честите случаи на недеклариран труд и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

За 2023 г. служители на ИА ГИТ са извършили 3953 проверки, като са открити 14 657 нарушения. От тях 8488 случая са във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 6158 – с трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 291, при 228 за 2022 г.
254 582 образци на еднодневни трудови договори са били предоставени през 2023 г. от 1791 земеделски стопани. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа позволяват наемането на работна ръка по облекчена процедура. С тях работниците не губят право на социално подпомагане, не се спират и обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения.

Допълнително, договорите се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя

Създадена е и онлайн система за предоставяне на образците. Чрез нея е възможно автоматично генериране на данните на лицата, които вече са наемани от даден производител. Софтуерът разполага с калкулатор за изчисление на дължимата сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. С него може да се изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответния месец.

Виктор Павлов