неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Инвестирайте в подхранването на есенните култури!

Азотът и фосфорът са отправни хранителни вещества за есенните култури (пшеница, ечемик, рапица), заради въздействието им върху растежа и развитието на растенията. Сярата също играе важна роля за подобряване на синтеза на сухо вещество, масленост, съдържание на протеини и растеж на стеблата.

Тенденции на цените на суровините на световния пазар:

От края на 2020-та година се наблюдава значителен ръст на цените на суровините, като DAP, MAP, амоняк и сяра, без тенденция на устойчиво намаляване. В сравнение с миналата пролет цената на DAP и MAP се удвоява, а цената на амоняка е над 90% по-висока. В същото време сярата е увеличена с 200% въз основа на цените от 2020 г.*

Изменение на цените на суровините през последните 5 години:

Междувременно се наблюдава ръст в цените на продукцията на мека и твърда пшеница и рапица. За изминалата година меката пшеница бележи ръст с над 40 евро / тон, а рапицата с над 160 евро / тон.

Тимак Агро препоръчва:

NP формулацията EUROCEREAL® 10-24 задоволява в максимална степен нуждите от хранителни вещества на зърнено-житни, фуражни култури и рапица:

  • Стимулира вкореняването и подпомага бързото развитие на културите през есента (за оптимално презимуване на есенниците, ключов фактор за високи добиви)

  • Предпазва хранителните елементи, включени в тора, от загуби в почвата, без значение от нейната киселинност (pH) – за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението
  • Лесно усвоимата сяра под формата на серен триоксид (SO3) осигурява нормалното извличане и преобразуване на азот, жизнено необходим за синтеза на протеини и реализирането на максимален добив при есенниците

Устойчиви резултати с Eurocereal 10-24:

EUROCEREAL® 10-24 подпомага усвояването на хранителни вещества, блокирани в почвата, като по този начин допълва храненето на растенията без увеличаване на инвестицията в торове. Независимо от условията през последните 3 стопански години, EUROCEREAL® 10-24 показва устойчиви положителни резултати във всякакъв климатично-почвен контекст*.
*на снимката: опит в Южна България, в сравнение с конкурентен продукт

Euroceral 10-24: 2 х ефективен:

Усвоимост на фосфора:

Благодарение на балансираната си формула, EUROCEREAL® 10-24-0 пълноценно допълва с хранителни елементи наличната почвена запасеност.

Предпазва хранителните елементи от загуби в почвата и осигурява достатъчно количество фосфор през цялата вегетация (при оптимални торови норми).

Патентованият комплекс MPPA-DUO® стимулира: покълването, поникването и развитието на кореновата система.

  • Предпазва хранителните елементи от загуби в почвата и осигурява достатъчно количество фосфор през цялата вегетация, като остава два пъти по-ефективен в сравнение с незащитен фософор.
  • Добавените макро- и микроелементи сяра(SO3), бор (B) и цинк (Zn), са ефективни защитени от патента MPPA-DUO което ги прави достъпни за растението от почвата

Добри практики с Eurocereal 10-24:

Специално разработена за българския пазар NP формулация, за максимално обезпечаване  нуждите от хранителни вещества до края на вегетацията на зърнено-житни, фуражни култури и рапица. EUROCEREAL® 10-24 MPPA DUO се препоръчва за основно подхранване на есенните култури – за гарантирано бърз старт, ефективно хранене и постигане на максимални  добиви.

*Посочените резултати са част от цялостна технология на Тимак Агро България, спрямо резултати постигнати с други технологии в конкретния район.

За повече информация относно приложението и действието на Eurocereal 10-24, вижте на сайта на Тимак Агро България, или се свържете с представител за Вашия регион: www.timacagrobg.com/contacts/