вторник, април 20, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

МЗХГ ще пенсионира млечните крави след 10-годишна възраст

За да има обвързано подпомагане за крави и биволици, трябва да са раждали

664Четения

Въвежда се възрастово ограничение за допустимите за подпомагане животни по обвързана подкрепа. Най-съществената новост е, че се предлага максимална възраст за животните, след която те няма да бъдат подпомагани. В момента по схемите е посочена само началната възраст, от която започва изплащането на обвързана подкрепа. Така например за месодайните животни тази „пенсионна възраст“ ще започне след 12-те им години. Млечните крави ще се пенсионират на 10 години, а биволите до 15 години и овце и кози до 7 години.Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Друга новост е изискването към кравите да са раждали в рамките на една година.

По време на обсъждането браншовите организации в сектор „Животновъдство“ изразиха различни становища. Предложенията ще продължат да се обсъждат до окончателното определяне на условията за подпомагане.

В сектор „Животновъдство“ подпомагането е разпределено в осем схеми. Запазва се подкрепата на млечните и месодайните говеда, биволите, овцете – майки и козите – майки.

Включените в Стратегическия план схеми предвиждат и изискване заявените за подпомагане говеда и биволи да са родили поне веднъж, за да отговорят на условията за допустимост. За животните млечно направление се въвежда изискване стопанството да е в Система за контрол на суровото мляко. Запазват се условията за доказване реализация на продукция с прецизирани количества, съобразно целите на подпомагането. По този начин се цели подобряване на пазарната ориентация.

Земеделските стопани, отглеждащи говеда в планинските райони, ще имат възможност да получат подпомагане за всичките си говеда до определения брой, без значение на предназначението им – за месо или за мляко.

По време на ТРГ бяха обсъдени и дефинициите, които са част от Стратегическия план и се определят съобразно националните специфики. През новия програмен период се запазва изискването за минимална допустима площ на стопанството, за която могат да се предоставят директни плащания, в размер на 0,5 ха и минимална площ на парцела от 0,1 ха.

Дискутирани бяха представените становища на заинтересованите страни по представените дефиниции и интервенциите за обвързана подкрепа.

Виктор Павлов