петък, септември 24, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Намаляването на ДДС остава мираж за производителите на плодове и зеленчуци

Секторът ще продължи да натиска властта за промени в данъчната система с които да се повиши неговата конкурентноспособност

о време на вчерашната пресконференция на земеделския министър Десислава Танева стана ясно, че така дълготоочкваното въвеждане на по-ниска ставка на ДДС за производителите на плодове и зеленчуци ще продължи да е в сферата на пожеланията, и засега си остава мираж за сектора. Болезнената тема беше повдигната от Мариана Милтенова, председател на браншовата организация на градинарите, която припомни колко дълго производителите на плодове и зеленчуци се опитват да се направят облекчения в данъчната политика спрямо производителите на плодове и зеленчуци. „Поставихме още веднъж въпроса за ДДС, защото той е изключително тежък за сектор плодове и зеленчуци. На този етап ни беше отговорено, че няма как да се намали този данък“, каза вчера Милтенова. Според нея производителите на плодове и зеленчуци са получили уверение от земеделския министър Десислава Танева за рестарт на процедурата за въвеждане на обратно начисляване на ДДС. „Ние сме поставени в неравностойно положение спрямо държави като Румъния и Германия“, допълни още тя. По думите и намаляването на ДДС на 9% каквото е общоприетото схващане освен че ще засили конкурентноспособността на сектора, ще има благотворен ефект и върху здравната система и би намалило разходите за здравеопазване, тъй като повишената консумация на плодове и зеленчуци ще доведе и до повишаване на имунитета, а с това и на здравния статус на хората.

От бранша са поставили и въпроси свързани с високите наказания за биопроизводители наложени им поради промени в нормативните документи и без да имат конкретна вина, които ги поставят пред опасността от фалит. Друг тежък въпрос, който през тези горещи за властта дни е бил поставен, е за работната ръка, като Милтенова изрази надеждата си, че от октомври и за производителите на плодове и зеленчуци ще може да се прилага мярката 60 на 40.