вторник, септември 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Почти всеки трети жител на ЕС смята, че ОСП е от полза за обществото

Над 70% от участвалите в допитването са наясно с това, какво е ОСП

Седмица преди гласуването в ЕП на последните промени в общата селскостопанска политика, и преди решаващата среща на земеделските министри на страните членки на ЕС, ЕК публикува резултатите от изследване на Евробарометър за нагласите на европейците спрямо ОСП, съобщава AgPress.eu.

Според данните от проучването почти трима от четирима европейци са наясно с общата селскостопанска политика (ОСП) и смятат, че всички граждани се възползват от нея.

Допитването показало още, че 73% от участвалите в него са наясно с това, какво представлява ОСП, а за 95% от тях че земеделието и селските региони са с ключово значение за бъдещето.

Освен това възгледите на гражданите относно основните цели на ОСП остават подобни на констатациите от проучването от 2017 г. Повечето вярват, че осигуряването на безопасна, здравословна храна с високо качество трябва да бъде основната цел, представляваща гледната точка на 62% от анкетираните, както и през 2017 г. Тази гледна точка се отразява и на национално ниво, където гражданите смятат, че това трябва да бъде основният приоритет на ОСП . Тазгодишното проучване установи също, че 52% от гражданите смятат, че една от основните цели трябва да бъде опазването на околната среда и борбата с изменението на климата, както и осигуряването на справедлив жизнен стандарт за фермерите (51%).

Все повече европейци смятат, че ЕС изпълнява ролята си по отношение на ключовите цели на ОСП. В сравнение с 2017 г. всички области, включително продоволствена сигурност, устойчивост, безопасна и качествена храна (+5%) . Областта, в която гражданите вярват, че ЕС изпълнява най-много ролята си, е продоволствената сигурност, като 80% от анкетираните се съгласяват на това, (+8%) увеличение от 2017г.

Сега 39% от анкетираните считат, че финансовата подкрепа за фермерите е твърде ниска, спрямо 26% през 2017 година., като 57% от взелите участие в допитването са на мнение, че тя трябва да се увеличи през следващите десет години.

Сега повече граждани са запознати с логото на биологичното земеделие. Проучването установи, че 56% от анкетираните са запознати с логото, което е увеличение с 29 процента в сравнение с 2017 г. Информираността за други лога, като логата с географски указания, остава стабилна.

Въпреки че все повече граждани на ЕС (42%) считат, че земеделието е с основен принос за промените в климата, 55 процента от тях оценяват като достатъчен приносът на сектора в борбата с климатичните промени.

По отношение на селските райони, гражданите най-много вярват, че околната среда и ландшафтът (82%), достъпът до развлекателни и културни дейности (56%) и образователните съоръжения (54%) могат да бъдат квалифицирани като добри. На въпрос обаче как се развиват селските райони през последните 10 години, най-много подобрение има в достъпа до интернет (55%) , докато възможностите за работа се смятат за влошени (42% .

Проучването е проведено от август до септември 2020 г., включващо над 27 200 респонденти в 27 държави-членки. Поради пандемията Covid-19, методологията трябваше да бъде адаптирана, като някои интервюта бяха проведени онлайн.