четвъртък, юли 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Празник на растителната защита 2019 се провежда на 16 януари (ПРОГРАМА)

Празник на растителната защита 2019 се провежда на 16 януари (ПРОГРАМА)Празник на растителната защита 2019 се провежда на 16 януари (ПРОГРАМА)
1.23ХилядиЧетения

ДАТА: 16 януари 2019 година

МЯСТО: Аграрен университет Пловдив, 7-ма аудитория

12.30 ч Официално откриване и приветствия
Приветствие от д-р Янко Иванов, Зам. министър на МЗХГ
Приветствие от проф. д-р Христина Янчева, Ректор на АУ Пловдив
Приветствие от инж. агр. Николай Роснев, зам. изп. директор на БАБХ
Приветствие от г-жа Нели Йорданова, ген. директор на АРИБ
Приветствие от доц. д-р Петър Николов, председател на УС на БАРЗ
Приветствие от г-жа Франческа Идрау, ген. директор на РЗА – Гърция

14 – 15 ч Форум за растителна защита: научни доклади на тема

„Иновации в растителната защита“

„2020 : Международна година на растителното здраве“ – проф. д-р Вили Харизанова,
декан на Факултет по растителна защита и агроекология, Аграрен университет Пловдив

“Възможности на за борба на галообразуващи нематоди при оранжерийни краставици
с диметил дисулфид (DMDS) в България ” – доцент д-р Женя Илиева, ИПАЗР

“Потенциал на диметил дисулфида (DMDS) за борба на почвени патогени при
краставица в България” – доцент д-р Ценко Въчев, ИПАЗР

„Подложки от семейство Cucurbitaceae – алтернативен подход за борба срещу галови
нематоди и почвени патогени“ – Дима Маркова, Винелина Янкова, Стойка Машева,
Николай Велков, ИЗК “Марица” – Пловдив

„Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859 (Lepidoptera:Gracillariidae) нов вид и нов
неприятел по Vitis vinifera L. в България „– доц. д-р Катя Тренчева , ръководител катедра
Растителна защита , ЛТУ

„Нови методи за идентификация на болести, причинявани от фитоплазми –
предизвикателства и решения“ – гл. ас. д-р Желю Аврамов , катедра Растителна защита,
ЛТУ

„Влияние на растителнозащитните дейности върху почвената мезофауна в различни
агроекосистеми“ – доц. д-р Лиляна Маркова Колева, катедра Растителна защита, ЛТУ
„Използване на торови продукти с биостимулантно действие за преодоляване на
хербицидна фитотоксичност при обикновена тиква (Cucurbita pepo)“ – Ралица Русева,
победител в конкурса за студенти за „Иновативна разработка в областта на растителната
защита“

NivaBG.com