неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Стойността на проектите за ремонт и изграждане на улици надхвърля двойно бюджета

Общините са подали 153 проекта за улична инфраструктура

График дни отворени врати ДФЗ
201Четения

Общините са подали 153 проекта по мярката за финансиране на реконструкцията или изграждането на улична инфраструктура, съобщиха от ДФ „Земеделие”. Стойността на подадените проекти е 174,1 млн. лева при определен бюджет  от 97 млн. лева, в резултат на което ще се извърши предварителна оценка на подадените предложения.  Предстои до 9 август специална комисия да извърши класирането на проектите по определените критерии. Кандидатите за подпомагане подават възражения в срок до 14 дни  след обявяване на класирането до управителния орган на ПРСР, а комисия се произнася по тях до 60 дни от подаването на всяко възражение.  Окончателното класиране ще бъде публикувано в едномесечен срок след приключване на разглеждането по постъпилите от бенефициерите възражения.