петък, март 24, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
КартофиНеприятели по картофитеОпределител на болести неприятели и плевелиСъвети

Колорадски бръмбар по картофите

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Описание на неприятеля Колорадски бръмбар

 

Колорадският бръмбар е основен неприятел по картофите у нас. Той е разпространен в цялата страна и има решаващо значение при производството на картофи за храна и преработка. Без провеждане на борба с него е немислимо получаване на нормални добиви. Вредят ларвите и бръмбарите, които се хранят с листата на растенията, а при масово нападение ги обезлистват напълно. Количеството на консумираната храна зависи от температурата и влажността на средата и от фенофазата на растенията. Най-опасни за растенията са повредите причинени по време на цъфтеж и клубенообразуване. Колорадският бръмбар е най-вреден за ранните картофи, понеже късият вегетационен период не дава възможност на повредените растения да възстановят загубената листна маса. Годишно той развива две и частично трето поколение.

 

Борба

 

Борбата с колорадския бръмбар започва с появята на презимувалите бръмбари. На малки площи и при ниска плътност те могат да бъдат събирани ръчно и унищожавани преди да са снесли яйцата си. Третирането с инсектициди да се извършва при откриване на първите млади ларви. Поради разтегнат период на поява на презимувалите възрастни, може да се наложи второ третиране срещу ларвите на I поколение. Необходимосттта от третиране срещу другите поколения се определя конкретно за всяка площ в зависимост от числеността на неприятеля и фенофазата на картофите. При ранните картофи третиране срещу бръмбарите се провежда, ако е унищожена 20% от листната маса, при средноранните 35-40% и при късните 45-50. Химичната  борба срещувъзрастните се извежда при достигане прага на икономическа вредност:

 

    • 10% заселени гнезда при поникване до 10-15 см височина на растенията;

 

    • 5 бр. възрастни на 100 растения при 15-25 см височина на растенията;

 

    • 10 бр. яйчни купчинки на 10 растения при 15-25 см височина на растенията;

 

 

Прагът на икономическа вредност за ларвите е:

 

    • 150 бр. ларви на 100 растения при 15-25 см височина на растенията;

 

 

    • 10% нападнати растения във фенофаза „бутонизация”;

 

 

Ежегодното провеждане на химическа борба с колорадския бръмбар е предпоставка за формиране на резистентност спрямо някои инсектициди. Което налага използването  на продукти  за растителна защита с различен механизъм на действие в един вегетационен период.

 

 

Вашият коментар