сряда, април 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
КартофиНеприятели по картофитеОпределител на болести неприятели и плевелиСъвети

Листни въшки по картофите

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

124782 Grüne Apfelblattlaus (Aphis pomi) Apple aphid (Aphis pomi)
Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae). Peach aphid (Myzus persicae).

Описание на неприятелите

 

Листните въшки заемат основен дял в структурата на надземната вредна ентомофауна по картофите. Те са лимитиращ фактор за семепроизводните посеви. Поради високата си размножителна способност и многогенерационност за кратко време те обхващат цялата площ. При картофите за масово производство листните въшки имат по-ограничено стопанско значение. Нападнатите растения са с

 

пожълтели, леко деформирани и с некроза листа. Повредите могат да се отразят и върху добива, ако времето и степента на нападение е в критични фенофази. Ако е необходимо се провежда на борба с тези неприятели.

 

Стопанска значимост за картофите имат следните видове листни въшки: Myzus persicae, MacrosiphumeuphorbiaeAphis gossypiiAphis nasturtiiAphis fabaeAulacrotumm solani.

 

Борба

 

За разлика от семепроизводните картофи, при които е наложително третиране с афицидни средства, то при картофите за храна и преработка борба се провежда само при доказана необходимост – многочислени популации от листни въшки развиващи се в началото на вегетацията и по време на образуване на клубените. Необоснованото често третиране е предпоставка за формиране на резистентност при някой от посочените видове въшки. Редуването на продукти за растителна защита с различни активни вещества забавя този процес. Обикновено 1 третиране е достатъчно. Трябва да се има предвид, че при провеждане на борба с различните поколения на колорадския бръмбар се унищожават и листните въшки. Химическа борба не се провежда, ако няма опасност от вирусни болести и афидофагите са в съотношение спрямо листните въшки под 1:100. При нападения на огнища да се третират само тези места.

Вашият коментар