петък, април 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
КартофиНеприятели по картофитеОпределител на болести неприятели и плевелиСъвети

Телени червеи по картофите

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Описание на неприятеля Телен червей

 

Ларвите на някой видове от сем. Elateridae (Обикновен полски ковач – Agriotis lineatus;Тъмен полски ковач – A. obscurus; Малък полски ковач – A.sputator; Западан полски ковач – A.ustulatus) повреждат значително клубените на картофите, в които прогризват ходове. Такива клубени са без пазарна стойност. В ходовете навлизат патогени, причиняващи загниването им. Бръмбарите се хранят с цветовете на различни растения. Развитието на телените червеи продължава 3-5 години.

 

Борба

 

Тревни, люцернови и необработваеми площи не трябва да се използват като предшественици за картофите. Добрата обработка на почвата, унищожаването на плевелите, балансираното торене с азотни и калиеви торове, включване в сеитбооборота на култури като грах, лен, просо идр. спомагат за по-добро опазване на растенията от телени червеи. Химическата борба с тези неприятели трябва да се предшества от установяване плътността на ларвите през есента или рано на пролет чрез почвени разкопки, триъгълни житни примамки или примамки от пластмасови саксии (диаметър 11 см.) с дренирана дъно, в които са засяти семена от царевица и пшеница и заровени в почвата на дълбочина 5 см. Примамките се проверяват през две седмици. Ако установената плътност е над 3-4 ларви на м?  трябва да се внесат гранулирани продукти за растителна защита по време на засаждане в браздите или гнездата Вегетационните обработки на почвата принуждават телените червеи да мигрират по-дълбоко в почвата.

Вашият коментар