вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро галерииПРСР 2014-2020

За да получат пари по СЕПП, фермерите доказват правно основание за ползваните земи

Сумите на плащанията по СЕПП се намаляват с 5%, ако надвишават тавана от 150 хил. евро

Подпомагането на земеделските производители по СЕПП се основава на база допустими хектари от земеделска земя, върху която те извършват земеделска дейност и ползват на правно основание. Плащанията по СЕПП се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро и със 100 % за сумите, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година, като преди това се приспадат свързаните със земеделската дейност възнаграждения за труд, данъците и вноските за социално осигуряване, .

Минималните изисквания за допустимост за подпомагане по схемите за плащания на площ е за допустима площот минимум 0,5 хектара и минимален размер на парцела от 0,1 хектара.