неделя, май 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияЖивотновъдство

Започна регистрацията на свине в задния двор

За нерегламентирано отглеждане на домашни прасета стопаните подлежат на санкция.

Стопаните, който искат да отглеждат прасета, трябва да знаят,че регистрацията им вече е в ход. Разрешено е до 3 броя животни, различни от свине майки и некастрирани нерези, съобщиха от Областната администрация в Сливен.

Организацията за проверка и инвентаризация на личните стопанства ще бъде грижа на общинските епизоотични комисии в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица,.

Разрешено е населване на свине в личните стопанства, при условие че те отговарят на изискванията в чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Съгласно закона стопанствата трябва да са регистрирани, а животните в тях да са с доказан произход и индивидуална идентификация. 

Заявленията за регистрация на собствениците се подават чрез кметовете в Областната дирекция по безопасност на храните. Към момента в ОДБХ – Сливен вече са приети 67 заявления, като близо половината от тях са разгледани и е извършена регистрация. За нерегламентирано отглеждане на домашни прасета стопаните подлежат на санкция.

От животните ще бъдат вземани кръвни проби за вирусологични изследвания и евентуално установяване на заразни заболявания. Изследванията ще са за сметка на стопаните или ползвателите на обектите.

До 1 септември се разрешава населването със свине в населени места, които са извън радиуса от 10 км около индустриалните ферми. Населването с прасета в тези 10-километрови зони ще започне от 1 септември.

Населването трябва да става с кастрирани и индивидуално идентифицирани свине с произход от животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми и фамилни ферми.

Стопаните подават при съответния кмет или кметски наместник заявление-декларация по образец на БАБХ. На всеки 10 дни кметът изпраща събраните заявления до ОДБХ, а нейни служители посещават обекта на място.

На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат не само обектите с прасета за угояване, но и с всички останали селскостопански животни – едри преживни, дребни преживни, еднокопитни, зайци и птици.

NivaBG.com
Виктор Павлов