сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Нелоялните търговски практики  африканската чума по свинете са сред темите на заседанието в Брюксел
НОВИНИ

Намаляване с 20% на използването на торове предвижда стратегията „От фермата до масата“

Нелоялните търговски практики африканската чума по свинете са сред темите на заседанието в Брюксел

ЕС представи стратегиите за запазване на биоразнобразието и „От Фермата за масата

Днес ЕС представи двете ключови стратегии които са част от Зелената сделка- „От фермата до масата и стратегията за биоразнообразието. „Стратегията „От фермата до масата предвижда намаляване с 50% на риска от употребата на пестициди и ограничаване използването на торове с 20%. „Тя ще даде възможност за преминаване към устойчива система на ЕС за храните, която гарантира продоволствената сигурност и осигурява достъп до здравословни диети“, се казва в презсъобщение на Европейската комисия. . Освен това тя ще намали екологичния и климатичния отпечатък на хранителната система на ЕС и ще засили нейната устойчивост, като защитава здравето на гражданите и ще осигури поминъка на икономическите оператори.

Освен това сред заложените в нея цели са:намаление с 50% на продажбите на антимикробни вещества, използвани за отглеждани животни и аквакултури и достигащи 25% от земеделските земи в биологично земеделие. Предлага се и по-добро етикетиране с цел удовлетворяване нуждите на потребителите за здравословни и устойчиви храни.

Европейските фермери, рибари и производители на аквакултури играят ключова роля в прехода към по-справедлива и устойчива хранителна система. Те ще получат подкрепа от Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството чрез нови потоци на финансиране и еко-схеми за възприемане на устойчиви практики“, се казва още в прессъобщението.

Стратегията за биоразнообразието предлага трансформиране на до 30% от земята и моретата в защитени територии

Стратегията за биоразнообразието предлага конкретни стъпки за поставяне на европейското биоразнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г., включително трансформиране на поне 30% от европейските земи и морета в ефективно управлявани защитени територии и връщане на поне 10% от селскостопанската площ под многообразно разнообразие от ландшафт.

Предвидените действия за защита на природата, устойчиво използване и възстановяване ще донесат икономически ползи за местните общности, създавайки устойчиви работни места и растеж. Финансирането от 20 милиарда евро годишно ще бъде отключено за биологичното разнообразие чрез различни източници, включително фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

Наред с другото се определят обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми и реки, да се подобри здравето на защитените местообитания и видове в ЕС, да се върнат опрашителите в земеделските земи, да се намали замърсяването, да се озеленят нашите градове, да се подобри биологичното земеделие и други биологични разнообразие земеделски практики и подобряване на здравето на европейските гори.

Новата стратегия за биологичното разнообразие се справя с основните двигатели на загубата на биологично разнообразие, като неустойчиво използване на сушата и морето, свръхексплоатация на природни ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове. Приета в сърцето на пандемията COVID-19, стратегията е централен елемент на плана за възстановяване на ЕС, който е от съществено значение за предотвратяване и изграждане на устойчивост към бъдещи огнища и предоставя незабавни възможности за бизнес и инвестиции за възстановяване на икономиката на ЕС.“

Като основни части на европейската „зелена сделка“ двете стратегии ще подпомогнат и икономическото възстановяване. В контекста на коронавируса те имат за цел да засилят устойчивостта на обществото към бъдещи пандемии и заплахи като климатични въздействия, горски пожари, хранителна несигурност или епидемии от болести, включително чрез подкрепа за по-устойчиви практики в селското стопанство, рибарството и аквакултурите и чрез адресиране на защитата на дивата природа и незаконна търговия с диви животни.

NivaBG.com