сряда, май 29, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоНОВИНИ

Зърнопроизводителите скачат срещу понижаване на тавана за директните плащания

Българските зърнопроизводители искат запазване на сегашните тавани за директни плащания. Това е  позицията на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

bdr

Българските зърнопроизводители искат запазване на сегашните тавани за директни плащания.

Това е  позицията на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Тя е във връзка с предложението на Европейската комисия (ЕК) за понижаване на тавана на директните плащания в Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 г.

 

Управителният съвет на НАЗ е взел решение организацията да се противопостави на предложението.

 

Аргументите са,че  директните плащания представляват безспорно най-значимият инструмент на ОСП за осигуряване както на селскостопанското производство, така и на икономическата жизнеспособност на земеделието на ЕС. Ефективността на прилагането отразява стабилизиращата роля, която изпълнява директното подпомагане, за осъществяването на земеделска дейност и гарантирането на доставките на здравословни и безопасни храни на достъпни цени.

 

В своята позиция НАЗ подчертава разрушителното въздействие, което би оказало върху българското земеделие въвеждането на задължително прилагане на таван на директните плащания. Продължаващата неравнопоставеност и слаба конкурентоспосност на българските земеделски стопанства на ниво ЕС и спрямо трети страни показва силна обвързаност и зависимост на земеделието у нас от европейското подпомагане.

Виктор Павлов