неделя, юни 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

8,9 % е ръста в аграрния отрасъл

Според годишния доклад търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо

През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 4,1 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 8,9% спрямо предходната година. Това стана ясно от Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. – Аграрен доклад 2018,което правителството прие. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г.

Търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо за България, в размер на над 1 млрд. евро за 2017 г.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания ‘2017 към края на юни 2018 г. са оторизирани средства в размер на близо 1,7 млрд. лева – общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

В рамките на 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са извършени плащания в размер на 487,9 млн. лева.

В подкрепа на земеделските производители в страната, през 2017 г. са
предоставени 250,8 млн. лева под формата на държавни помощи.

Виктор Павлов