събота, юли 13, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Бюлетин растителна защита 1 – Торене с азот, полевка, житен бегач

Здравейте приятели аз съм Виктор и днес ще ви представя първия за годината Бюлетин за растителна защита.

И така:
Подхранването напролет е с огромно значение за развитието на пшеницата и може да започне от 5 февруари, според правилата за добра земеделска практика.

От края на фаза „братене” или ВВСН 29, пшеницата започва да приема по-голямо количество хранителни вещества, тогава процесите на растеж протичат бързо и ако пшеницата навлезе във фаза
„вретенене” без хранителни вещества, то това ще доведе до загуба на потенциален добив.

Правилно определяне на нормите за азотно торене е главен момент при отглеждане на зимните житни. Най-добре е почвеният анализ да бъде направен на есен. Ако растенията след торенето напролет жълтеят не се колебайте и направете анализ, за се установи откъде е проблемите. За да определите торовите норми правилно препоръчвам книгата Торене на земеделските култури на издателство Виденов и син.com с автор Проф. Стефан Горбанов 

Подходящи азотни торове за подхранване при пшеницата и ечемика са Амониева селитра и Карбамид. Карбамидът е подходящ за кисели почви и Не бива да се прилага и на карбонатни почви.
Добри резултати се получават и при подхранване на есенниците с течни торове.
Още съвети за торенето може да намерите в съвместната ни Рубрика с Тимак Агро, която публикуваме в NivaBG.com

Според правилата за добра земеделска практика, с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати на почвите с лек механичен състав внасянето на азотни торове трябва да става на части, когато нормата е над 12 килограма активно вещество на декар.

ПОЛЕВКАТА
Обследвайте площите с есенни култури и люцерната, за да разберете каква е популацията на обикновена полевка във всяко едно поле.
Особено внимание обърнете на площите с монокултурно отглеждане и такива с предшественици слънчоглед и царевица, и тези които се намират в близост до люцерна.
Прагът на икономическа вредност напролет на полевката е 1 и 2 активни колонии при житни и съответно люцерна.

Борбата срещу полевката трябва да включва и колониите по крайпътните ивици и синорите, за по-ефективен контрол. А борбата трябва да се изведе до края на март.Разрешени за борбата с полевката продукти може да намерите в Списъка на разрешените продукти за растителна защтита на ВИДЕНОВ за 2021 година. Линк към него ще намерите в описанието на видеото.

Заради топлото време, което се очаква ларвите на ЖИТНИЯ БЕГАЧ възобновяват вредната си дейност.

Проверете за изсъхнали повредени растения навити във вид на малки туфички, подобни на кълчища това е– най-сигурният белег за присъствието на неприятеля.

Напролет химичната борба се води при установяване на плътност над ПИВ, който за пшеница и зимен ечемик е 5 бр. ларви / м2 или 5 бр. повредени растения / м2.