понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита февруари 2 / 2011

Борба с вредителите и плевелите при пшеница и ечемик

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

 

 • Зърнено – житните  култури  – Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)
 • Зеленчукопроизводство и разсадопроизводство
 • Хербициди  при :

Зърнено- житните култури

 • Агротехнически  и РЗ мероприятия  в трайните  насаждения

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ФЕВРУАРИ

Около средата и в края на първото десетдневие очакваните  максимални  температури ще  са между 12 и 19 ºС, а сутрешните минимални около нулата и малко над нея. Захлаждане се очаква в началото на   второто десетдневие – верероятност за превалявания, вятър  и  мъгли.

ВРЕДИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА ПРИ ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

 • ПШЕНИЦА и ЕЧЕМИК

Пролетен праг на икономическа вредност: 5 броя ларви на кв.м

Обикновеният житен бегач е под ПИВ и с малък  ареал на   разпространение за всички АЕР от страната. Тази  тенденция е в резултат на нарастване на площите,   включени в редовен сеитбооборот и подобрена  агротехника. Съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика редовното прилагане на това мероприятие може основно да реши проблема с икономическите повреди от неприятеля.

Химичната борба в  този етап  от развитието на културите е оправдана само на

повторки и късни есенници  във фенофаза “трети лист – начало на четвърти” с установена  плътност над регистрирания  икономически праг на вредност.

За постигане на оптимален ефект третирането да се извършва в дни с положителни, дневни температури.  Препоръката е  за  разрешени ПРЗ с  по-дълго последействие

 

РАЗРЕШЕНИ ПРЗ ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛЯ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА:

 

Активно вещество

Регистрирани  Продукти за РЗ

Доза / дка

Тиаметоксам 

АКТАРА 25ВГ

7г / дка

Тиаклоприд

БИСКАЯ 240 ОД

20 мл / дка

Хлорпирифос-етил

ДУРСБАН 4ЕК,

ПИРИНЕКС 48 ЕK

150 мл / дка

Хлорпирифос-етил+

циперметрин

ДУЕТ 530 ЕК

НУРЕЛЕ Д

70 мл / дка

70 мл / дка

Ацетамиприд

МОСПИЛАН 20СП

ГАЗЕЛ

МОСПИЛАН 20СП

12,5 г / дка

12,5 г / дка

12,5 г / дка

 

Продуктите за РЗ оцветени в зелено са паралелен внос

БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ  ПРИ ЕСЕННО-ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

 

След  възстановяване   вегетацията  при есенниците,   в зависимост от   различните фенофази на развитие на  посевите  е необходимо да се подходи много внимателно при избора на хербициди. Важните  елементи при избор  на хербицидите  са : 

 • вида и степента на заплевеляването,
 • фенофазите на посева и на  плевелите
 • подходяща техника за приложение.

Да се спазват всички изисквания по правилното и безопасно приложение на хербицидите. В  зависимост от преобладаващата група плевели могат да се употребяват следните хербициди при :

 • Житни плевели – Пролетното приложение на противожитни хербициди при  пшеница и ечемик изисква,  да се спазват следните основни изисквания:

 • културите да се намират от фаза 3ти лист до фаза братене;
 • плевелите – до фаза 4ти-5ти лист;
 • третиранията да се извършват при температура  на  въздуха   по-висока  от 8-100С.

 

˃ Хербициди за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевелиАктивно вещество

Търговско име на продукта  за РЗ ( ПРЗ )

Доза / дка

Бефлубутамид+ изопротурон

Хербафлекссамо при пшеница

200 мл

Изопротурон

Изор 500

Протуган 50 СК

350 мл

350 мл

Мезосулфурон + йодосулфурон

Хусар макс  ВГ + Биопауър  само при пшеница

20 мл + 40 мл широколистни плевели

25 + 50 мл – житни плевели

Посочените хербициди  са ефективни срещу: лисича опашка, ветрушка, едногодишен райграс, едногодишна метлица и др. житни плевели.  Засягат се видовете подрумче, лайка, див мак, росопас, синап и др.

˃ Хербициди за борба с едногодишни житни плевели в т.ч. див овес, внесени от фаза 3ти лист до края на братене на дивия овес
Активно вещество

Търговско име на продукта  за РЗ ( ПРЗ )

Доза / дка

Пиноксаден

Аксиал 050 ЕК

60÷90

Тралкоксидим

Грасп 25 СК

100÷120 мл

Феноксапроп –П – етил + антидот

Имаспро 7,5 ЕВ

Пума супер 7,5 ЕВ

Скорпио супер 7,5 ЕВ

Фокстрот 69 ЕВ

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

Клодинафоп+ антидот

Топик 080 ЕК 

30÷50 мл

Продуктите на база Феноксапроп-П-етил са ефикасни с/у див овес, лисича опашка, ветрушка, метлица, балур от семе и коренища, кощрява и др.

 • Широколистни плевели

˃Хербициди за борба с широколистни плевели на база 2,4Д и МЦПА, внесени във фаза братене на културитеПродукти на база 2,4 Д 

Доза /дка  в мл

Аминопиелик 600 СЛ

150÷200

Валсамин /само при пшеница/

150

Дикопур Ф

150÷200

Диовид 60 СЛ /само при пшеница/

150÷200

Матон 600ЕК

120÷150

Санафен

150÷200

Хербоксон 600

120÷200

Хербоксон 600

120÷200

       Продукти на база МЦПА                               

Доза /дка  в мл

Агроксон

200

У 46 М флуид

200

 

     Забележка: С хербицидите на база 2,4 Д  да се третира при температура на въздуха над 150С, а на база МЦПА при температура на въздуха над 100С, във фенофаза на културата  “братене ÷ масово братене”

˃Хербициди за борба с широколистни  в т.ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните продукти плевели, внесени във фаза братене на културите

 

 


Активно вещество

Търговско име на ПРЗ

Доза

мл/дка

МЦПП-П+2,4 ДП-П+МЦПА

ОПТИКА ТРИО

 

150÷ 200

МЦПП-П + МЦПА

ОПТИКА КОМБИ

 

150÷200

 

˃Хербициди за борба с широколистни  в     т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели  – лепка, полска теменуга, колендро, лайка, подрумче, росопас, ралица, скърбица, див мак,  врабчово семе, великденче, фасулче и други.
Активно в-во

Търговско име на ПРЗ

Доза

мл/г/дка

Фаза

Амидосулфурон+Йодосулфурон

СЕКАТОР ВГ

СЕКАТОР ОД

 

20÷30 г

10 мл

 

От 3ти лист до края на братене  на културата

 

2,4 Д + Дикамба

ДИФЕНДЪР СЛ (за пшеница)

УИДМАСТЕР 464 СЛ

 

80÷100 мл

80÷100 мл

 

 

Братене на  културата

 

МУСТАНГ306.25СК  ( за пшеница)

 

60÷80 мл

 

Братене на културата

 1. Цинидон-етил

ЛОТУС Д

 

75÷100 мл

 

Братене на културите

Дикамба +Триасулфурон

ЛИНТУР 70 ВГ

АРАТ

 

15 г

10÷20 г

 

От 3ти лист до края на братене на културата  и 2ри  4ти лист на плевелите

Трибенурон

ГРАНСТАР 75ДФ

 

КОРИДА 75 ВДГ (при  пшеница )

 

1÷1,5 г

 

1,5г

 

Във фаза 2ри – 4ти лист на плевелите

 

              

Флорасулам +  Аминопиралид

калий

ДЕРБИ СУПЕР(само при пшеница)

 

 

2,5÷3,3 г

 

Братене на културата

 

 

Хлорсулфурон

ГЛИН 75 ДФ

ИГЪЛ 75 ДФ

СПРИНТ 75 ВП

СПРИНТ 20 ВП

 

1÷1,5 г

1÷1,5 г

 

1÷1,5 г

4÷4,5 г

 

 

От 3ти лист до края на братене на културите

 

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

Обеззаразяване на посевния материал

Задължително условия за производството на здрав и жизнен зеленчуков  разсад е използването на здрави, обеззара-зени семена.

 • Солна киселина: използва се срещу повърхностно пренасяни вируси TMVи бактериални болести по домати и пипер. Семената се киснат 30 мин в 20% р-р от техническа солна киселина.
 • Син камък: Засяга гъбите и бактериите, повишава жизнеността накълновете. Семената се киснат за 24 часа в 0.02% разтвор, просушават се лекои се сеят непосредствено след това.
 • Натриева основа: Използва се за обеззаразяване на семена пипер срещувируса на тютюневата мозайка (TMV). Семената се киснат в 2% р-р за 10 мин.Просушават се без да се промиват в чиста вода.
 • Калиев перманганат: Подбраните семена от пипер, домати и краставици  се киснат 60 мин в 1% р-р. Промиват се с чиста вода, просушават се и се сеят   веднага.
 • Перхидрол: (30% воден прекис): разрежда се в съотношение 1 част  перхидрол към 10 части вода. Семената се поставят в пластмасов съд, заливатсе с разтвора и се бъркат често.

Продължителността на третирането варира:

 


Семена от 

Продължителност на експозицията

дребносеменни (салати, моркови и др.)

15 минути.

краставици, пъпеши

20 минути.

домати

25 минути

пипер, патладжан

30 минути.

тикви

60 минути

дини

120 минути

След третирането семената се промиват 30 мин в чиста вода.Препоръчително е просушените семена да се засяват веднага, за да сеизползва стимулиращия ефект на кислорода. При необходимостобеззаразените по този метод семена подлежат и на по-продължително  съхранение.

РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО

Сечене и кореново гниене по разсада

За предпазване от проява на лъжливо сечене по разсада е задължително  да се поддържа комплекс от агротехнически изисквания:

– подхранени торопочвени смески

– оптимален температурен режим на почвата и въздуха

– оптимална влагозапасеност и гъстота на разсада

– разликата между дневната и нощна температура на въздуха да не е по-голяма от 6-8°С

При проява на лъжливо сечене е необходимо:

– да се преустановят поливките

– да се подобри проветрението в култивационните помещения;

Сеченето се предизвиква  от различни сапрофитни почвени патогени от  родовете  Pythium, Rhizoctonia, Phytophtora, Fusarium  и  крие голяма опасност за младия  разсад. За целта се препоръчва превантивна профилактика, която  е  свързана с :

– обеззаразяване на торопочвената смес

– избор на подходящ сорт

За профилактика на сеченето след засяване и преди покриване на семето  с торопочвена смес, може да се извърши напрашване с медсъдържащи препарати:  МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП, ФУНГУРАН ОН 50ВП, КОСАЙД ДФ, ШАМПИОН ВП  ИЛИ ПОЛИВКА С БОРДОЛЕЗОВ Р-Р 0,5% след покриване на семето.

При необходимост третирането на разсада срещу сечене може да се   приложи през 7 дни след фаза “кръстосване” при зеленчуковите култури с   медсъдържащи препарати.

Сечене по разсада.

При по-гъстия и  изнежен разсад, отглеждан при по-висока температура и влажност в основата на стъблото се развива мокро петно, на мястото на което стъблото загнива. След установяване на болестта заразени растения се отстраняват. При откриване на заболяването задължително се  отстраняват всички болни растения. Петната на нападение  се обработват с 2% р-р на син камък по 5л/кв.м или  амониева селитра, като поливката засяга и съседните   здрави растения.  Останалата площ се третира двукратно със системни продукти за РЗ :ПРЕВИКУР 607 СЛ-0,15% ;

при пикиране;0.3% ( 25мл /  растение)  

преди разсаждане; ПРОПЛАНТ722СЛ – 0.1% (домати);

ФУЗАКЛИН НПП(краставици)  по схема -250 г /кв.м преди разсаждане;

-3 г / растение при засаждане;

-2 г / растение във фаза 7-8 лист.

 За обхващане на по- широк спектър от почвени патогени се препоръчва комбинацията от    ПРЕВИКУР 607 СЛ 0,15%+ТОПСИН М 70ВП-0,1%. 

При необходимост третирането се повтаря.

Високите температури, засушаването и прегряването на почвената повърхност може да предизвикат т.нар. лъжливо сечене, при което в областта на кореновата шийка и малко над нея стъблото изтънява като конец и растението поляга. Поразените участъци са сухи.

Попово прасе Срещу неприятеля се използват разрешени готови примамки, приложени площно (при разсади) и редово от двете страни на растенията (на полето).

Листни въшки  Листните въшки са вектори на опасни вирусни болести, поради което е необходимо ранното им откриване и своевременна борба. При установяване дори и на единични екземпляри в лехите с разсада, незабавно се третира с някои от разрешените за употреба инсектициди. Последното третиране се извършва непосредствено преди изнасяне на разсада на полето .

РАЗРЕШЕНИ ПРЗ ЗА БОРБА С ЛИСТНИТЕ ВЪШКИ   

  Активно вещество

Търговско име на продукта  за РЗ ( ПРЗ )

Доза / дка

Диметоат

Би 58

0,05-0,07 %

Тиаклоприд  

Биская 240 ОД

0,06 %

Алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК 

0,03%

 

АГРОТЕХНИЧЕСКИ  и РЗ  МЕРОПРИЯТИЯ  В ТРАЙНИТЕ  НАСАЖДЕНИЯ

Растителнозащитните дейности   през предстоящия период имат за цел   да се  намали    зимуващия запас от вредители.Това ще даде възможност да се ограничи тяхното разпространение и вредоносност през вегетационния период.

ЗИМНА ФИТОСАНИТАРНА РЕЗИТБА–  е неразделна част от традиционната резитба за формиране, плододаване и подмладяване на овощните дървета. Чрез нея се отстраняват изсъхнали клони, мумифицирани плодове, повредени от кафяво гниене, зимни гнезда и яйчни купчинки на листогризещи гъсеници. Важно изискване за резитбата е отрезите да са на разстояние 30 – 40 см от мястото на повреда, което е задължително при болестите по семковите видове (особено при Огнен пригор). Раните с диаметър по-голям от 2,5 см се замазват с блажна боя, към която се добавя Фунгуран ОН 50 ВП – 1 %.

СЪБИРАНЕ И ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ЧАСТИ – след резитбата всички части се събират и унищожават на място чрез изгаряне или дълбоко заораване в почвата.

ЗИМНО ПРЪСКАНЕ – е първият етап от растителнозащитните мероприятия, с широкоспектърно действие и оказващ влияние  върху развитието на  голям брой вредители – на болести  и неприятели. Пръскането задължително трябва да се проведе преди „набъбване на пъпките”.

 • Семкови овощни видове – срещу болестите се използваБордолезов разтвор – 2%.Специално внимание да се обърне на Огнения пригор, поради загубите които нанася на ябълка и круша. През зимния  период се наблюдават

 • заразените леторасти, които са изкривени като „овчарска гега” и неокапали листа и плодове. Препоръчваме да се предприемат следните фитосанитарни мерки:

 

☼ Изрязване и изгаряне на заразените клони на 20-50 см под границата между болната и здрава тъкан.

☼ Обеззаразяване на инструментите с 10% белина или формалин, както и спирт за горене – разреден с вода в съотношение 3:1.

☼  Замазване на раните с блажна боя, вар, овощарска замазка.

☼ Задължително пръскане на нападнатите дървета с 2%Бордолезов разтвор.

 

 • Костилкови овощни видове –срещу Сачмянка, Къдравост по праскова, Ранно кафяво гниене, се провежда пръскане сБордолезов разтвор – 1% или  Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%.Срещу Къдравост по праскова с успех може да се ползватТирам  80ВГ (а.в-тво тирам) – 0,3% и Дитан М-45 (а.в-тво манкоцеб) – 0,3%.
 • Срещу неприятелите – при наличие на плътност от щитоносни въшки, яйца на червен овощен акар, зимни яйца на листни въшки, може да си извърши пръскане с парафиново масло: Пара зомер – 2-3%.

 

             ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЗИМНО ПРЪСКАНЕ

☼Да се извърши преди „набъбване на пъпките”.

☼ Да се проведе в тихи слънчеви дни, при температура на въздуха над 5 градуса.

☼ Да се осигури добро обливане на короната на дърветата. 

 

 

 

Закупуването на продукти за растителна защита  трябва да става само от търговци с Разрешение /Лиценз за тази дейност !

Земеделските производители, които  при  производство на селскостопанска продукция използват  продукти за растителна защита ( ПРЗ ) са задължени да спазват  крайните им срокове за употреба, съгласно заповедите на  Министъра на МЗХ

 ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА АКТУАЛНИ КЪМ 2011 ГОДИНА

В  Бюлетин № 3 / 2011  – очаквайте и  чететеза икономически важните вредители  в :

 • Трайните насаждения  – семкови и костилкови като  –  огнен пригор, червен овощен акар, сливова щитоносна въшка, зимни яйца  на листни въшки, крушова бълха,   Самодивски метли по череша и кайсия, Ръжда по костилковите, Червени листни петна и Кривулки по сливата и др.
 • Хербициди  при :

трайни насаждения, лозята,   етерично- маслените  култури, малини и ягоди,  фуражни култури

 

Вашият коментар