понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Джиков: Драстично намалелите площи с плодове и зеленчуци трябва да са червена лампа пред политиците че сме стигнали дъното

„Ще направим всичко необходимо през интервенциите на стратегическия план да възстановим сектора на плодове и зеленчуци, защото ако направим сравнение между сегашното ниво с това, което е било преди 1989 година , ситуацията е като след ядрен взрив“, заяви пред медиите по време на специализирания форум InteliFresh 4.0 заместник министърът на земеделието Тодор Джиков. Драстичният спад на площите с плодове и зеленчуци според него трябва да послужи като червена лампа за политиците, за това, че сме стигнали дъното. Джиков даде пример с десетократното намаление на площите с домати, които от 200-300 хил. декара преди 1989 година са паднали на 20-30 хил. декара и площите с картофи, които като площи са се стопили от около 350 хил. декара на близо 90 хил. декара.

Той припомни още, че секторът на плодовете и зеленчуците генерира най-много работни места, като ангажира средно по трима души на десет декара, хора които са най-често изхвърлени от пазара на труда. Според него друга огромна пречка пред развитието му е липсата на достатъчно организации на производителите, което води до късане на веригата между производители преработватели и потребители. „Достъпът до реален пазар може да стане само чрез сдружаване на производителите, което да допринесе за предлагането на по-големи партиди плодове и зеленчуци, до създаването на повече възможности за складиране, заготовка и опаковане на продукцията и до по-добра логистика“, заяви още Джиков. Именно с опита си в областта на кооперирането Нидерландия, където близо 97% от производителите на плодове и зеленчуци са сдружени под някаква форма според него може да е полезна на българските производители.

„Необходима е промяна и в данъчното законодателство, така че земеделските производители да могат да се третират като данъчни субекти в самите групи на производителите, защото според съществуващата в момента нормативна база при продажба на продукция от даден производител към организацията или групата на производители се води като търговска сделка и се начислява ДДС, което убива желанието на голяма част от производителите да се сдружават. Другото което работим да се промени е например при закупуване на машини или оборудване от дадена организация на производители за което се ползват средства от нея, да не се води като търговска сделка, защото сега при използване на машини или оборудване закупени от дадената организация е нужно те да се отдават под наем или да се пуска фактура“ добави още Джиков.