събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ефективното приложение на иновациите в земеделието чрез натрупване на нови умения

Фермери и експерти търсят нови възможности за повишаване на уменията в сферата на дигиталното земеделие

Фермери и експерти от цяла Европа ще обсъдят нови възможности за повишаване на уменията в сферата на дигитализацията в земеделието на конференция в испанскя град Аранхуйес днес и утре. Конференцията ще открие испанският министър на земеделието Луис Пучадес.

Дигиталните технологии са ключът към по-интелигентния, по-конкурентоспособен и ресурсно ефективен селскостопански сектор. Днес все повече фермери се възползват от най-различни дигитални решения, но все още съществуват някои бариери, които ограничават широката употреба на новите технологии. Основните сред тях са ниското ниво на осведоменост и липсата на адекватни умения. По-добрата осведоменост и подобрените умения могат да помогнат на земеделските производители да намерят правилните цифрови решения, които да отговарят на техните нужди.

44% от европейските граждани не притежават цифрови умения

В бъдеще цифровите умения ще бъдат необходими за 9 от 10 работни места, докато 169 милиона европейци – 44% от населението на ЕС – нямат основни цифрови умения. Ето защо от ЕС се признава нуждата от инвестиции в обучението и повишаването на осведомеността в областта на цифровите умения. Необходимо е да се разработи специално обучение и образователни програми, които да дадат на фермерите, съветниците и предприемачите в селските райони умения да работят в дигитализиран агро-хранителен сектор. Бъдещата ОСП също се очаква да постави основен акцент върху използването на дигиталните технологии в селските региони.

Участниците в конференцията ще се опитат да индентифицират какви умения са необходими на фермерите, за да повишат своите дигитални компетенции и ще споделят успешни образователни инициативи, които допринасят за повишаване на осведомеността на земеделските производители. По време на форума от различни страни-Дания, България, Португалия,Италия, Хърватия и други ще споделят своя опит в работата с дигиталните технологии на полето и в стопанствата.