понеделник, ноември 28, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Експерти и политици в търсене на по-кратки пътища за финансовите инструменти към фермерите

В започналата днес специализирана конференция в Прага организирана от ЕК съвместно с платформата fi-compass посветена на финансовите инструменти, които все повече се налагат като алтернатива на подпомагането на земеделските производители в условията на кризите които ни заобикалят. В специализирани панели експерти и политици ще търсят как в бъдеще да се съкрати пътя на земеделските производители в Европа към разнообразието от финансови инструменти. Един от посочените примери за успешно прилагане на финансовите инструменти бе на италиански иновативен проект за преработката на водорасли, за който са използвани финансови инструменти под формата на безлихвени кредити.

Силвия Микелини: ЕК поощрява страните членки да въвеждат национални финансови инструменти

 

В своето стъпително изказване Силвия Микелини, директор на ГД „Земеделие“ заяви: „ Пандемията и войната в Украйна все повече засилиха предизвикателствата пред фермерите, които трябваше да се борят с високите разходи за енергоносители и торове, като производството на последните в ЕС спря, а фермерите трябваше да редуцират употребата им, което се отрази и на цените на храните“ като припомни, че още през март ЕК е мобилизирал кризисен пакет от 500 млрд. евро за да подпомогне фермерите в страните членки както и за последното съобщение на комисията, позволяващо активирането на подкрепа към производителите на торове и земеделските производители по механизма за национално подпомагане.

По отношение на стратегическите планове на страните членки беше казано, че те се намират в своята финална фаза, като се води активен диалог с отделните членки както по тях, така и по коментарите, като се обмисля тяхното променяне в посока насочена към отделните индикатори в интервенциите.

Тя подчерта, че целта на конференцията е да допринесе за по-доброто разбиране на новата зелена архитектура, еко схемите, интервенциите насочени към използване на възобновяеми енергоизточници и популяризирането за целта на финансовите инструменти. По думите и Брюксел силно поощрява това , че някои страни членки вече са въвели и национални финансови инструменти и се ангажира чрез мероприятия в различен формат да ги направи още по-достъпни за земеделските производители. Според данните на ЕК в страните членки към края на 2021 година са действали 31 оперативни финансови инструмента в 13 страни с бюджет от 850 млн. евро.

Павел Секач: Стратегическите планове за ОСП не са единственият инструмент за подпомагане на земеделските производители

 

Стратегическите планове за ОСП са важно, но не и единственото средство за подпомагане на земеделските производители. Те въвеждат по-голяма гъвкавост на отделните страни членки как и с какви средства да подпомагат сектора, както и намаляват управлението на програмите за развитие на селските райони в отделните страни, каза чешкият земеделски министър Павел Секач. Той отбеляза и влиянието на пандемията върху земеделието, като по думите му кризата дава и поле за развитие на технологиите и иновациите, които да подпомогнат например редукцията в употребата на пестициди.

Франк Лий: ЕИБ планира30 млрд.. евро за проекти за биоикономиката за следващите пет години

 

Финансирането на проекти свързани с биоикономиката е една от най-важните насоки в работата на Европейската инвестиционна банка, подчерта в своето изказване пред форума Франк Лий, ръководител на консултантския отдел за климата и социалните финанси към ЕИБ. В плановете на финансовата институция са инвестиции от 30 млрд. евро през следващите пет години в проекти за разработване на нови технологии и енергийна диверзификация. Освен това се планира нова кредитна линия за проекти в сферата на биоикономиката.

От ЕИБ ще работят съвместно с ЕК за повишаване гъвкавостта на съществуващите финансовиинструменти и за създаване на нови такива насочени към точно определени целеви групи. „Искаме да покажем че и в резултат на кризата нараства търсенето на финансовите инструменти в последно време, като за да направим тези инструменти подготвяме целенасочени допитвания до потенциалните групи от заинтересовани лица“, добави той.

Пауло Говие: COPA-Cogeca : Нужни са краткосрочни и средносрочни мерки за справяне с кризите

Вижданията за ситуацията в земеделския сектор на най-голямата лобистка организация на фермерите представи Пауло Говие. Според него едно от най-важните неща за фермерите е продоволствената сигурност която да увеличи издържливостта си на кризи като сегашната и иновациите. В последните три години по думите му се наблюдават комбинации от кризи, които не са довели до липса на храни , а секторът е продължил да произвежда въпреки че все пак е имало известни ограничения. Отражението на последната криза в Украйна е станало видимо както в повишените инфлационни нива и цените на храните, така и в намаляване просперитета на земеделските производители“, заяви той, като препоръча приемане на краткосрочни и средносрочни мерки за справяне с последиците от военния конфликт, който е надминал първоначалните очаквания по отношение на своята продължителност. . Те трябва да гарантират способnостта на земеделските производители да преодолеят последиците от него. По оценка на организацията кризисната ситуация след началото на пандемията е довела до влошаване на доходите на фермерите, като все повече се увеличава делът на тези от тях, чието съществуване е заложено на карта.