събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕП планира забрана за продажбата на машини с ДВГ след 2035 г.

Решението поставя производителите на селскостопанска техника пред редица предизвикателства

Европейският парламент взе решение от 2035 година да бъде забранена продажбата на нови машини с двигатели с вътрешно горене информира agrarheute.com. За производителите на земеделска техника това ще означава, че след около десетина години ще могат да предлагат на пазара само автомобили и технически превозни средства с двигатели, които не изхвърлят вредни емисии в

Според бранша ако подобна забрана засегне специализираната земеделска техника, това ще има непосредствени последици за производителите. По отношение на сегашните планове на ЕС за редукция на изхвърляните в атмосферата вредни газове според д-р Тобиас Ерхард председател на Германския браншови съюз на машинопроизводителие Брюксел явно е пренебрегнал това, какво влияние биха имали те върху други области като земеделието, в което се ползват трактори и специализирана селскостопанска техника.

По оценки на Ерхард заради своя профил на употреба комбайните например недалечно бъдеще ще трябва да бъдат изключени от тези планове за забрана на използването на двигатели с вътрешно горене. Иначе по думите му могат да се намерят и по енергийно ефективни и неутрални спрямо околната решения, които да позволят използването на алтернативни горива и така да се намали нивото на изхвърлените вредни емисии. Това може да се осъществи като с оборудва земеделската техника с двигатели, които редуцират до минимум отделянето на вредни газове.

Производителите на земеделска техника се притесняват и от това, че ако се запазят сегашните планове за забрана на продажбите на машини с двигатели с вътрешно горене , ще се забавят инвестициите в създаването на иновативни съставки в горивата, така че да се изпълнят изискванията за повишаване на тяхното съдържание. Освен това още сега са видими тежки загуби по отношение на научнитеи технически изследвания, което оказва стопиращ ефект върху производството на машини.

Ерхарт очаква, че в средносрочен план машините със съвременни двигатели с вътрешно горене ще останат достъпни, но в дългосрочен план мястото на Европа в сферата на развойната и производствена дейност в машиностроенето изглежда застрашено и заради недостатъчно високото ниво на технологично развитие и устойчивост на европейските машиностроители. Браншът според д-р Ерхард има нужда от приемане на специална рамка за инвестиции в научно-технически изследвания и развитие.