четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ядем повече вносни плодове и зеленчуци

Делът на вносните плодове и зеленчуци става все по-голям.По предварителни данни на националната статистика през януари 2021 г. в страната са внесени 25,4 хил. тона пресни зеленчуци и 34,4 хил. тона пресни плодове, което е съответно с 15,2% и 6,4% повече спрямо същия период на 2020 г, съобщават от аграрното министерство. Увеличението на общия внос на пресни зеленчуци на годишна база се дължи основно на по-големите доставки на домати (с 1,8 хил. тона или 31,1%) и краставици (с 1,5 хил. тона или 49,7%). Сериозно повишение е налице и при вноса на пиперки, тикви, зеле и марули – в границите от 21,3% до 54,9%. От друга страна, внесените количества гъби, картофи, моркови и лук са с между 10,6% и 32,4% по-малко.

Около 78% от целия внос на пресни плодове за януари 2021 г. се формира от цитрусови плодове и банани – общо 26,8 хил. тона, с 8,1% повече спрямо същия период на 2020 г. Съществен дял (10%) заемат и доставките на ябълки, които спадат с 21,6%, до 3,5 хил. тона.

През първия месец на 2021 г износът на пресни зеленчуци нараства с 80,6% на годишна база, до 6,9 хил. тона, а този на пресни плодове – с 3,2%, до 6,5 хил. тона. Най-голям принос за ръста при пресните зеленчуци има експортът на краставици и корнишони, който надхвърля с 1,1 хил. тона или над два пъти отчетения за същия период на 2020 г. Значително повече са и реализираните извън страната количества пиперки, домати и зеле – с между 53,1% и 61,9%. Прави впечатление многократното увеличение на износа на лукови и бобови зеленчуци, макар като цяло той да остава сравнително малък.

Отчитаният износ на пресни плодове по това време на годината представлява главно реекспорт на продукти, които не са произведени в България, в т. ч. основно цитрусови плодове. Изнесеното количество ябълки се свива с 45,3% на годишна база.

Виктор Павлов