събота, септември 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Миризма на свинска тор подлуди Пазарджик

БАБХ и РИОСВ не видяха нарушения в нивите, от които градът мирише

329Четения

Жителите на Пазарджик пропищяха от миризма на животинска тор. Подаден е и сигнал до местната екоинспекция. Проверката е установила,че зловонията идва от наторени ниви от свинеферма в местност Фазанарията край града, това  обяви директорът на екоинспекцията в Пазарджик Костадин Гешев.

Експерти установяват, че собствениците на свинекомлекса по пътя за село Бошуля имат сключен договор с кооперация за наторяване на ниви. В момента на проверката свинските изпражнения са нанесени върху почвата и се прави дисковане на земята. Оттам идват и зловонията.

Нямаме основание да санкционираме свинекомплекс, ако той работи нормално и не е допусната авария. При инспекцията не са забелязани разливи от торохранилището, нито други нередности”, твърди Костадин Гешев.

По думите му това не са първите сигнали за неприятна миризма в района, имало многократни такива през годините. В предишни случаи е установявано изтичане от ямата, но то своевременно е прекратявано от оператора. Вентилационната система на фермата често разнася миризмата при ветровито време на километри разстояние, но това не е наказуемо, твърдят от РИОСВ.

Дейностите по наторяване на земеделските земи и контролът над животновъдните обекти, не е в обсега на екоинспекцията, затова сигналите са прехвърлени към Областната дирекция по безопастност на храните.   Затоеа Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Пазарджик извърши проверка по сигнал, постъпил от РИОСВ Пазарджик, за неприятни миризми с източник в м. Кипира. Установено е, че е извършено наторяване с течен оборски тор на земеделски земи в същата местност в периода 10.08.-11.08.2020 година на площ от 200 декара.

В момента на инспекцията площта е обработена и е извършено заораване на течния оборски тор.

Извършена е проверка също на документите, които удостоверяват предаването на оборската тор от свинефермата на земеделския стопанин, както и на задължителните за стопаните растителнозащитни дневници.

Спазено е изискването за влагане на не повече от 17 кг азот на декар площ годишно. Спазени са ограничителните периоди за внасяне на азотсъдържащи торове при полски култури за Южна България, а именно от 1 ноември до 20 февруари.

Обработката на площите е извършена съгласно Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

 

Виктор Павлов