събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

НСИ отчита над 19% ръст в индекса на цените в селскостопанската продукция за третото тримесечие

Статистиката отчита двуцифрен ръст в цените на растениевъдната продукция

Цената на зърното ще падаЦената на зърното ще пада

Индексът на цените в селското стопанство през третото тримесечие на тази година се е увеличил с 19,8% спрямо аналогичния период на миналата година показват данните на националната статистика. . Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъдството – с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в животновъдството – с 1.4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 14.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 12.8% спрямо 2020 година.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на: зърнените култури – с 22.9%, техническите култури – с 36.1%, фуражните култури – с 8.9%, и пресните плодове – с 2.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 18.8%, маслодайния слънчоглед – с 41.2%, царевицата за силаж – с 22.4%, доматите – с 4.1%, пипера – със 7.6%, и виненото грозде – с 11.9%. Понижават се цените на картофите – с 16.0%, и ябълките – с 9.8%.

Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 3.3% в
резултат на спад на цените на: свинете – с 14.4%, козите – с 4.5%, и кокошките-носачки – с 20.8%. Увеличават се цените на едрия рогат добитък – с 2.2%, и овцете – с 4.0%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 5.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 1.9%, млякото от дребен рогат добитък – с 8.3%, и на кокошите яйца за консумация – с 2.6%. Намаление на цените е регистрирано при биволското мляко – с 2.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-високи са цените на: зърнените
култури – с 18.3%, техническите култури – с 28.3%, фуражните култури – с 6.9%, и пресните плодове- с 2.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 13.9%, царевицата – с 29.3%,маслодайния слънчоглед – с 29.4%, бялото главесто зеле – с 5.3%, и виненото грозде – с 2.3%. Пониски са цените на: сеното от естествени ливади – с 6.9%, доматите – с 2.3%, морковите – с 1.9%, и
картофите – с 14.4%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават с 5.0%. Регистриран е спад в цените на свинете – с 18.2%, и козите – с 5.6%. Увеличение има в цените на: едрия рогат добитък – с 1.8%, овцете – с 3.6%, и бройлерите – с 1.3%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 6.2%, което е в резултат на
увеличението на цените на кравето мляко – с 3.6%, биволското мляко – с 0.5%, овчето мляко – с 10.1%, козето мляко – с 2.1%, и на кокошите яйца за консумация – с 1.4%