сряда, септември 20, 2023
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

НОВИНИ

Евростат отчита увеличение от 1,6% в производството на свинско месо в ЕС през 2021 г.

По данни на Евростат през 2021 година е регистрирано умерено увеличение на производството на свинско месо с 1,6 процентни пункта като общото производство е достигнало до 234 млн. тона. За същия период е отчетено почти два пъти по-голямо производство на птиче месо (13,2 млн. тона ) в сравнение производството на говеждо месо от 6,8 млн. тона. Производството на овче и козе месо е било незначително.

За периода между 2006 и 2021 година е регистриран бърз и равномерен растеж в производството на птиче месо, което е свързано и с промяна във вкусовите предпочитания на потребителите. Общо за този период производството на птиче месо в ЕС се е увеличило с 44%. Що се отнася до производството на свинско месо , при него наблюдаваният растеж за същия период е от 9,4% въпреки, че се наблюдава спад в поголовието от свине. За разлика от това, при производството на говеждо месо между 2006 и 2021 година е регистриран спад със 7,4%. За производството на овче и козе месо са наблюдавани сериозни спадове с по около 40% за периодите между 2006 и 2009 година и 2006 и 2014 година.

Сред страните от ЕС Испания е с най-голям дял в производството на свинско месо от 1/5 или малко над 5,2 млн. тона, следвана от Германия с дял от 21,2%. С най-голям дял в производството на птиче месо през 2021 година е била Полша- 19,2% или 2,4 млн. тона. С двуцифрен дял в производството на птиче месо са още Франция 12,5%, Испания 12,3%, Германия 12% и Италия с 10,4%. Над 1/5 или 20,9% от производството на говеждо месо в ЕС през 2021 година се е падал на Франция, следвана от Германия с 15,8%, Италия с 11%, Испания 10,6% и Ирландия 8,7%.

С 28% дял Испания се явява най-големият производител на овче месо в съюза, като голяма част от останалото производство идва от Франция, Гърция и Ирландия.

Още
Сирене Чедър” мина границата от 4 000 долара за тон
НОВИНИ

Незначителен ръст от 0,4% в производството на мляко отчита ЕС през 2021 г.

Производството на мляко в ЕС през 2021 година по данни на Евростат е достигнало до 161 млн. тона което представлява незначително увеличение спрямо предходната година с 0,4%. По-голяма част от суровото мляко е било доставяно за преработка до мандрите, като едва 10,4% от произведените количества са останали за собствена консумация и директни продажби. Преобладаващото количество от 146,5 млн. тона доставяно до мандрите е било краве мляко, Делът на овчето, биволското и козе мляко отишло за нуждите на преработвателната а индустрия е бил 4,7 млн. тона. Нидерландия, Германия, Италия и Полша са с общ дял от над 2/3 от общо събраното мляко за производство в ЕС.

Германия остава водещ производител на млечни продукти в ЕС , като през 2021 година е произвела 2,4 млн. тона сирене и 391 хил. тона масло. Сред водещите страни производители на сирене са били още Франция, с 1,9 млн. тона, Италия с 1,4 млн. тона и Нидерландия с 954 хил. тона.

Още
НОВИНИ

Испания остава водещ производител на свежи зеленчуци в ЕС и през 2021 година

С дял от 24,2% от общото производство Испания остава водещия производител на свежи зеленчуци в ЕС за 2021 година показват актуалните данни на Евростат. Тя е следвана от Италия с дял от 20,6%, като нито една друга страна членка на блока не е достигнала подобен двуцифрен дял в производството. В еС като цяло пресни зеленчуци са били отглеждани върху 2 млн. ха през миналата година, като събраната реколта възлиза на 67,2 млн. тона. В количествено отношение най-отглеждани култури са били домати- 17,9 млн. тона, лук-7,1 млн. тона и моркови 5,3 млн. тона.
Италия и Испания остават основни производители на домати в ЕС с обш дял от 63,7%. Над 40% от производството на лук е съсредоточено в Нидерландия и Испания. С 18,2% Германия остава лидер в производството на моркови.

Още
НОВИНИ

С едва 9,1% площи за биоземеделие, и през 2020 г. ЕС остава далеч от желаните 25%

Австрия е лидер по площи за биоземеделие, ние сме някъде на дъното

 

Европа има на разположение по-малко от десетилетие, за да покрие една от най-амбициозните цели на Зелената сделка свързана с увеличаване на площите за биоземеделие до средно 25% за ЕС през 2030 година. По данни на Евростат през 2020 година средно в ЕС за биоземеделие са използвани 9,1% от обработваемите земеделски земи, достигайки до 14,7 млн. хектара. Това представлява увеличение с 5,3 млн. хектара за последните осем години. За сравнение през 2012 година площите за биоземеделие са заемали дял от 5,9% от общите за ЕС.

Австрия остава лидер в ЕС по използваеми площи за биоземеделие с 25,7% от земеделската си земя, следвана от Естония с 22,4% и Швеция- 20,3%. Осем от страните членки на блока сред които и България са с дял на обработваемите площи за биоземеделие под 5%, като Ирландия 1.7% и Малта с 0,6% са били на дъното. Според последните данни, изнесени от депутатката Албена Симеонова от ДБ в началото на ноември миналата година, площите с биоземеделие у нас са се стопили до 83,8 ха, като делът им към средата на миналата година от общите обработваеми площи е бил едва 1,6%.

Според статистиката близо 3/5 или 58,7% от площта използвана за биоземеделие в ЕС е била съсредоточена в четири страни членки- Франция с дял от 17,1%, Испания с 16,6%, Италия с 14,2% и Германия с 10,8%. Зърнените култури и зеленчуците са сред най-отглежданите земеделски култури по биологичен път съответно с дял от 10,5% и 4,6% от общите площи за биоземеделие. .

През 2020 година биозеленчуци в ЕС са били отглеждани върху 219 хил. ха, което съответства на 0,1% от цялата земя, използвана за отглеждане на земеделска продукция в ЕС. Дания, Австрия и Люксембург са страните с най-висок дял от производството на биозеленчуци . За отглеждането на зърнени култури по биологичен път през 2020 г. в ЕС са били използвани 2,4 млн. хектара , което е дял от 1,5% от общата обработваема земя. С най-голям дял от производството на зърнени култури в ЕС са били Естония, Австрия и Швеция.

 

Още
Подаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начин
НОВИНИ

Евростат отчита незначително увеличение на обработваемите площи в ЕС за последните 15 години до 157,4 млн. хектара

Над 60% от стопанствата в ЕС са били с площ под 5 хектара

През 2020 година в ЕС са били обработвани 157,4 млн. хектара земи, което е съставлявало 38,4% от общата площ става ясно от годишника на европейската статистическа служба за 2022 година. За последните 15 години размерът на обработваемите площи в ЕС се е увеличил незначително с 0,3 процентни пункта.

Делът на обработваемата площ варира от под 1/10 в страни като Швеция и Финландия до над 50% в страни като Нидерландия, Люксембург, Румъния и Дания. С най-голям дял на обработваемите площи от 71 процента е Ирландия. С най-голямо усвояване на земеделските площи от 27,4 млн. ха и 23,9 млн. ха са Франция и Испания. Над 3/5 от земеделската земя в ЕС е била използвана за отглеждане на култури за изхранване на хората и животните.

Постоянните пасища в разглеждания период са представлявали почти 1/3 от земеделските земи, достигайки (30,5%). Делът на земеделската земя, използвана за отглеждане на трайни насаждения и плодове през 2020 година е достигнал до 7,1%.

През разглеждания период броят на земеделските стопанства в ЕС е достигнал до 9,1 млн. като почти 1/3 или 31,8% от фермите са се намирали в Румъния, а с дял от над 1/10 от общия им брой са били Италия, Полша и Испания. Средният размер на стопанствата в ЕС през 2020 година е достигнал до 17,4 хектара. Почти 2/3 или 63,8% от фермите в ЕС са малки по размер с площ под 5 хектара. Други 11.4% от стопанствата са имали 30 хектара обработваеми площи.

Само 3,6% от стопанствата са притежавали обработваеми площи в размер на минимум 100 хектара, като в тях е била концентрирана малко над 50% от общата обработваема площ в ЕС. За последните 15 години броят на фермите в ЕС се е стопил с 5,3 млн. , като най-голям спад в броя им е отчетен при стопанствата с до 5 хектара обработваеми площи (-4,6 млн. стопанства). Единствената категория за която в разглеждания период се наблюдава увеличение в броя, е на фермите притежаващи минимум 100 хектара земеделска земя, при които са регистрирани сливания или поглъщания на по-малки стопанства.

Като специализирани земеделски стопанства през 2002 година са били категоризирани около 3.5 ili 58,3% от фермите. Други 34% от фермите са влезли в категорията специализирани стопанства за отглеждане на полски култури. За 22,1% от фермите основната специализация е била отглеждането на трайни културии едва 2,3% в градинарство. Приблизително една пета (21,6 %) от фермите в ЕС са били
специализирани животновъдни ферми, от тях 5,1% са били за производство на млечни продукти, 4,2% за отглеждане на едър рогат добитък, 3,9% за отглеждане на птици и 3,6% за отглеждане на дребни преживни животни. Делът на смесените стопанства в които се отглеждат различни видове растения и животни в ЕС през 2020 година е достигнал до 19,3%.

Още
НОВИНИ

Цената на хляба в ЕС се е повишила с 18% за година

Средната цена на хляба в ЕС през август 2022 г. е била с 18% по-висока в сравнение с преди година показват данните на европейската статистика. За сравнение увеличението на цената на хляба през август 2021 година спрямо същия период на предходната година е било едва 3%. Данните за месечната инфлация показват, че тя е нараснала с между 3 и 10% в отделните страни. Най-голямо поскъпване на хляба за последната година е било регистрирано в Унгария – от 66% следвана от Литва с 33% и Естония и Словакия с по 32%. Най-малко е поскъпнал хлябът във Франция (+8%), Нидерландия и Люксембург, в които е отчетено поскъпване на годишна основа през август от 10%. В информацията се отбелязва, че най-голямо влияние върху поскъпването на храните е оказал конфликтът в Украйна.

Още
Понижение на цените на брашното с 1% за последната седмица
НОВИНИ

Цените на торовете в Европа са се увеличили с над 20% за първото тримесечие на годината

Цените на торовете в ЕС през първото тримесечие на 2022 година са отбелязали увеличение с 21,2 % спрямо последното тримесечие на предходната година, съобщава Ag-Press.eeu позовавайки се на данни на Евростат. По темп на увеличение те са следвани от цените на енергията и смазочните материали със 17,4% и фуражите с 9,2%. Средното увеличени на цените на земеделската продукция в отчетения период е с 6%.
На годишна база спрямо първото тримесечие на миналата година, цената на торовете се е увеличила с цели 96%, а на енергията с 55,6%. По-високите цени на торовете и горивата са се отразили и на цената на фуражите, които на годишна основа са поскъпнали с 22,9%. На годишна база увеличението на цената на земеделската продукция е с 19,9%.

Най-съществено повишение на цените е регистрирано за зърнените култури с 41,5% и маслодайните култури с 51,7% , птиче месо с 22,2% и мляко с 21,4%,

Статистиката потвърждава, че нахлуването на Русия е довело до значителни сътресения на европейския пазар на аграрна продукция тъй като в него са включени пряко две от най-големите страни износители на аграрна продукция и торове. Това е довело до до допълнителен натиск на пазарите и покачване на цените на ключови стоки

Още
Инвестиционните мерки минават към ИСУН
НОВИНИ

Евростат регистрира големи разлики в цените на земеделската земя в ЕС

Европейската статистическа служба регистрира големи разлики в цените на земеделските земи в отделните страни членки на блока, информира AG-Press.eu. Така например най-висока средна цена от 69 632 евро за хектар през 2019 година е била регистрирана в Нидерландия, като цената на обработваемите площи в страната е над тази във всички останали национални средни стойности в ЕС. Въпреки това, сред регионите на ЕС, за които са налични данни, най-високите цени за обработваема земя са били в испанския регион Канарски острови (средно 120 477 евро на хектар през 2020 г.).

Обработваемата земя е най-евтина в Хърватия, като хектар струва средно 3 440 евро през 2020 г. На регионално ниво хектар обработваема земя струва най-малко в Югозападния регион на България (средно 2 051 евро).

Нивото на цените на земята зависи от редица фактори, независимо дали са национални (закони), регионални (климат, близост до мрежи) и локализирани фактори на производителност (качество на почвата, наклон, дренаж и т.н.), както и от пазарните сили на търсене и предлагане (включително влиянието на правилата за чуждестранна собственост).

Закупуването на обработваеми земеделски земи във всички региони за които има статистически данни е било по-скъпо от закупуването на пасища, като разликата в цената им е достигнала 20 пъти на някои острови в Егейска Гърция и испанската провинция Мурсия. Цената на поливната земеделска земя от неполивната също е била по-висока, като в региона на Мурсия разликата в цените е достигнала шест пъти.

Още
Цената на зърното ще пада
НОВИНИ

НСИ отчита над 19% ръст в индекса на цените в селскостопанската продукция за третото тримесечие

Индексът на цените в селското стопанство през третото тримесечие на тази година се е увеличил с 19,8% спрямо аналогичния период на миналата година показват данните на националната статистика. . Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъдството – с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в животновъдството – с 1.4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 14.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 12.8% спрямо 2020 година.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на: зърнените култури – с 22.9%, техническите култури – с 36.1%, фуражните култури – с 8.9%, и пресните плодове – с 2.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 18.8%, маслодайния слънчоглед – с 41.2%, царевицата за силаж – с 22.4%, доматите – с 4.1%, пипера – със 7.6%, и виненото грозде – с 11.9%. Понижават се цените на картофите – с 16.0%, и ябълките – с 9.8%.

Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 3.3% в
резултат на спад на цените на: свинете – с 14.4%, козите – с 4.5%, и кокошките-носачки – с 20.8%. Увеличават се цените на едрия рогат добитък – с 2.2%, и овцете – с 4.0%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 5.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 1.9%, млякото от дребен рогат добитък – с 8.3%, и на кокошите яйца за консумация – с 2.6%. Намаление на цените е регистрирано при биволското мляко – с 2.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-високи са цените на: зърнените
култури – с 18.3%, техническите култури – с 28.3%, фуражните култури – с 6.9%, и пресните плодове- с 2.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 13.9%, царевицата – с 29.3%,маслодайния слънчоглед – с 29.4%, бялото главесто зеле – с 5.3%, и виненото грозде – с 2.3%. Пониски са цените на: сеното от естествени ливади – с 6.9%, доматите – с 2.3%, морковите – с 1.9%, и
картофите – с 14.4%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават с 5.0%. Регистриран е спад в цените на свинете – с 18.2%, и козите – с 5.6%. Увеличение има в цените на: едрия рогат добитък – с 1.8%, овцете – с 3.6%, и бройлерите – с 1.3%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 6.2%, което е в резултат на
увеличението на цените на кравето мляко – с 3.6%, биволското мляко – с 0.5%, овчето мляко – с 10.1%, козето мляко – с 2.1%, и на кокошите яйца за консумация – с 1.4%

Още
НОВИНИ

Статистиката отчита спад в производството на зеемедлска продукция с 4,5%

По данни на статистиката стойността на крайната продукция произведена в земеделието ни през миналата година е достигнала до около 7,9 млрд. лева, което е спад с 4,5% спрямо 2019 година. Това информира електронното издание на „Дневник“. Намалението е в резултат на спад в обемите на произведените количества с 11% въпреки увеличението на цените със 7.3%.

Произведената от растениевъдството продукция се равнява на 5,2 млрд. лева, като съставлява 2/3 от общата стойност на земеделската продукция, като 81% от растениевъдната продукция се пада на зърнените и технически култури. Спрямо година по-рано производството на растениевъдна продукция е паднало със 7%, като това се дължи на спад в отглеждането на технически и зърнени култури заради по-ниски добиви вследствие на засушаването.

Около 2 млрд. лева е стойността на произведената у нас през миналата година животновъдна продукция, като в процентно съотношение делът и от общата продукция е 24.9%. Спрямо 2019 година производството на животновъдна продукция се е увеличило с 2.7%.

Още
Без категорияНОВИНИ

Евростат: Цените на храните у нас са останали с над 20% под средните за ЕС през миналата година

По данни на европейската статистика цените на храните у нас през миналата година са били с 20,4% под средните за ЕС. Това показва нов специален онлайн инструмент, позволяващ да се сравняват цени на различни продукти и услуги в 27-те страни членки на Общността. При алкохола и тютюневите изделия цените у нас са били с 39,2% под средните за ЕС. Още по-ниски са останали цените на транспортните услуги- 49,5 процента. Най-голяма разлика спрямо средноевропейското ниво са отбелязали цените на разходите за домакинствата и туристическите услуги- съответно с 53,6% и 62,3%.

Още по-евтини са били храните в съседна Румъния- с 34,7 процентни пункта под средните за Европа. Цените на алкохола и тютюна са били с 24,9% по-ниски, а на туристическите услуги- с 46,6 процента. Същевременно цените на храните в Гърция през миналата година са останали с 2.1% над средните за ЕС, докато тези на алкохола и тютюна са били с 3,2 процентни пункта по-ниски от средните за Европа. Цените на туристическите услуги също са останали по-ниски от средните за Европа – с 13,3%.

Още
НОВИНИ

Страната ни се закотви на дъното по обем на биологично обработваеми площи в ЕС

Страната ни се закотви на дъното в ЕС по обем на обработваеми площи за биоземеделие, информират от фондация „Биоселена“, позовавайки се на последните данни на Евростат. За една година площите сертифицирани за биоземеделие са намалели с 27% от 160 620 ха през 2016 на 117779 ха през 2019 година. Така без биосертификат вече са  42 841 хектара.  Само за последната отчетена 2019 година намалението спрямо 2018 е с 11‘060 ха (9%).

Причините за подобно негативно развитие са проблемите в сектора, предизвикани от грешни решения, недостатъчно финансиране и лошо управление в периода 2017-2019 г. предизвикали първите в света протести на био производители.

Отличници в ЕС по дял на биосертифицираните площи от общата ИЗП са Австрия с 25,33%; Естония с 22,33% и Швеция с 20,43%. Средно за ЕС28 дела е 7,92%. От големите земеделски държави Италия е с най-много био площи (15,16%). Делът на био площите в България е 2,3% от ИЗП. След нас в таблицата са само три островни държави: Ирландия (1,63%, Малта (0,47%) и Исландия (0,37%).
Броят на сертифицираните оператори (земеделци, преработватели и търговци) намалява устойчиво от 2016 г. насам.

Общата земеделска земя в България, сертифицирана за био производство намалява с 9% за една година.  Намаление на площите има при почти всички култури.

Намаление има при повечето групи култури. Най-драстично е намалението при зеленчуците – с 19,3%, следват постоянно затревените площи с 19%, семкови и костилкови плодове с 15%, черупковите плодове (орехи, лешници) с 9%,. Има оабче увеличение на площите с маслодайни култури (18,5%), както и при ароматните и медицински култури с 12,5%. Запазва се размера на площите, заети със зърнени култури.

Обнадеждаващо е положението при био животните

Наблюдава се увеличение на овцете от 21‘529 на 22780 бр., леко увеличение при броя на говедата ( от 9314 на 9402) и леко намаление на козите (от 8039 на 7956). Незначителен остава броят на свинете (91) и кокошките – носачки (700).

При пчелните семейства се наблюдава намаление с 6956 пчелни семейства. Общият им броя остава все още рекорден – на челните места сме в Европа и в света.

Още
НОВИНИ

Националната статистика отчита над 7% ръст в цените на земеделските земи през 2019 г.

През 2019 година средната цена на земеделските земи у нас е достигнала до 1053 лева за декар, което е увеличение със 7,4% на годишна база, съобщават от НСИ. Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1027лв. за декар, а на сделките между юридически лица -1122 лева.

Увеличение с 37,6% спрямо предходната година се регистрира и в цените на постоянно затревените площи, като средната цена на сделките с тях е достигнала до 300 лева за декар.

 

Средни цени на земеделската земя по категории за периода 2014-2019 г. в лева за декар

Категория на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ниви

708

761

770

870

980

1053

Овошни насаждения

440

480

534

Лозя

451

339

370

Постоянно затревени пло

щи

246

227

271

263

218

300

 

Най-висока е била цената на сделките със земя в североизточния регион- 1462 лева за декар (+7,7% спрямо 2018 г.) , а най-ниска в южния централен регион от 706 лева за декар.

В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1138 лв.на декар, а в Северозападния район -967 лв.на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3,6и 9.4%.

Що се отнася до наемите на земеделски земи , статистиката е отчела че през миналата година средната стойност е  достигнала до 49 лева за декар което е  с 2% под нивото за предходната годинар. За отчетения период най-високи са били рентите в североизточните части на страната 69 лева на дека, което е с 14% под нивото от 2019 г. . Най- ниска рента от 29 лева на декар е плащана отново в южните централни райони на страната. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район,достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния -50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година -съответно с 1.7 и 4.2%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

 

Средни цени нарентите на земеделска земя за периода 2015-2019 г. в лева за декар

Категория на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ниви

43

44

44

47

5

49

Овошни насаждения

35

32

41

Лозя

24

36

31

Постоянно затревени площи

17

18

15

16

16

23

 

 

Още
Селекция в полза на човечеството
НОВИНИ

Под 20% от жителите на селата имат базови дигитални умения

Страната ни е е на дъното в класацията за дигитални умения на хората, като зад нас остава само Румъния, съобщава „Дневник“, позовавайки се на данни на Евростат за 2019 година. Според данните на статистиката едва 40% от икономически активното население на страната ни притежава дигитални умения, Още по-малко- под 20% от жителите на селата притежават начални или основни дигитални компетенции.

Огромна е пропастта между българите от големите градове и от селата – 23 процентни пункта. На този фон средно за Европа над 60% от жителите на големите градове и около 40% от жителите на селата притежават базови дигитални компетенции. Водещи по процент на население притежаващо дигитални умения са страни като Норвегия и Исландия, които не са членки на ЕС, където между 80 и 90% от населението покрива критериите за базови дигитални умения.

Още
НОВИНИ

Потребителските цени у нас сред най-ниските в Европа според статистиката

Потребителските цени у  нас са сред най-ниските в Европа, информира БНР, позовавайки се на данни на Евростат. Страната ни държи най-ниски нива в близо 7 от 10 анализирани стоки и услуги в ЕС. Според актуалните данни на статистиката най-високи продължават да са разходите за храна у нас, като през 2018 година делът им е около 30%. Сред най-ниските разходи са тези за хотели, нощувки и пътувания.  Исландия се очертава като най-скъпата  страна в Европейската икономическа зона.

Още