петък, декември 4, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Положението на германските фермери продължава да се влошава

Само 1/3 от земеделските производители са склонни да направят нови инвестиции

Понижение на цените на брашното с 1% за последната седмицаПонижение на цените на брашното с 1% за последната седмица
710Четения

В рамките на откриващата пресконференция на Зелената седмица днес в Берлин, президентът на федералния съюз на земеделските производители Йоаким Рюквид представи последните резултати за състоянието на сектора, съобщават от организаторите. Според данните за декември се забелязва ново влошаване на положението на земеделските производители като индексът на настроенията на фермерите е определен на 0,2.

Този индекс отчита състоянието на икономическото положение, както и очакванията на бранша за развитието на икономиката в близко бъдеще. Подобен агробарометър се провежда на всяко тримесечие. И докато спрямо септември очакванията за актуално икономическо положение не се променят, тези за бъдещето развитие на икономиката значително се влошават. Като се оценяват на 3,3 по скалата от 1 до 4, което е най-ниската оценка в историята.

Подобна оценка свидетелства освен това за царящата несигурност в земеделския сектор. „Ние фермерите сме предприемачи, и като такива за да предприемем нещо, се нуждаем от съответните рамкови условия за да можем да инвестираме в бъдеще“, коментира Йоаким Рюквид. Показателен е и фактът, че инвестиционните намерения на фермерите за следващите шест месеца се намират под нивото от миналата година. Едва 33% от земеделските производители са склонни да инвестират през следващите 6 месеца.

Инвестиционните нива за този период се очаква да достигнат до 3,8 млрд. евро, което е с 0,5 млрд. евро под миналогодишното ниво. Най-голям спад се отчита в инвестициите в животновъдния сектор, като за техника в стопанствата и фермите през следващата половин година се очаква да бъдат инвестирани едва 2 млрд. евро , което е спад с 0,2 млрд. евро спрям предходната година. Запазват се нивата на инвестиции в машини и възобновяеми енергоизточници от 1,7 млрд. евро.

Ликвидността на земеделските производители във федералната република от септември насам почти не се е променила, но е доста по-слаба в сравнение с аналогичния период на предходната година, като най-зле са производителите на фуражи и стопанствата в източните провинции. Интересното е, че делът на песимистите сред фермерите за бъдещето е достигнал до 38% като надвишава дела на оптимистите сред тях с 9%. Най-позитивно влияние върху настроенията на фермерите в последните 12 месеца са донесли цените на свинското месо. Растящите цени на енергоносителите и фуражите задушават земеделския сектор, а негативно влияние върху него оказва политиката в сектора както на местно , така и на европейско ниво.